Educatief natuurbeheer

Educatief Natuurbeheer maakt kinderen warm voor natuur. Leerlingen van de derde graad van de basisschool worden actief betrokken bij het natuurbeheer in een gebied vlakbij de school.

Een project in 3 fasen

Een inleidende diareeks
De educatieve medewerker van Natuurpunt vertelt in twee lesuren 'het verhaal van de natuur' in de klas. Op een aangepast niveau en via verschillende onderwijsmethodieken wordt verteld over milieuproblematiek en natuur(beheer) in Vlaanderen.

Een dagje natuurbeheer
De kinderen helpen mee met het beheer van een natuurgebied in de nabijheid van hun school. Zo kunnen ze maaisel afdragen of takken wegslepen bij het herstel van heide, hooiland of hakhoutbos. Ook andere werkjes zoals paddenoverzetacties en het planten van bomen kunnen aan bod komen.
Op deze manier ervaren de vijfde- en zesdejaars dat er veel werkkracht nodig is om variatie in de natuur te brengen. Ze kunnen zich volledig uitleven, leren allerlei nieuwe dingen over de natuur in hun streek en leren praktijkgericht samenwerken. Bij groepen die blijven picknicken is er een oorkonde voor de beste afvalvoorkomer en voor alle deelnemers warme chocomelk!

Een afsluitende lentewandeling met onderzoeksmomenten
Hier wordt vooral stilgestaan bij de 'levende natuur'. De kinderen gaan zelf op zoek naar wat er bloeit en groeit. Met schepnetjes en loepjes wordt het waterleven van dichterbij bekeken. Door met een stethoscoop te luisteren naar de sapstroom, gaan ze een boom met andere ogen bekijken.

De groep ziet hier ook het resultaat van hun arbeid: nieuwe planten en dieren leven nu op de plaats waar werd gewerkt. Elke deelnemer krijgt dan ook het diploma van 'natuurbeheerder junior' met zijn of haar eigen naam erop. Een mooie herinnering.

De doelgroep

De prioriteit ligt bij de derde graad van het lager onderwijs. Daarnaast doen ook bijzonder onderwijs, jeugdbewegingen, mensen met een mentale handicap, speelpleinwerkingen, grabbelpas en kinderopvangverblijven mee. Ook de werking met het secundair onderwijs zit in de lift.

Het werkingsgebied

Educatief natuurbeheer is er momenteel in Vlaams-Brabant, Limburg en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Er wordt gewerkt op de natuurgebieden van Natuurpunt en ook op die van Aminal, afdeling natuur, in Limburg. Het project wordt mogelijk gemaakt door de provinciale overheden. Onze Tiense natuurgebieden vallen onder de steun van Vlaams-Brabant.

Over het project

Educatief Natuurbeheer, ontstaan in 1991, brengt mensen vanuit een originele invalshoek terug in contact met de natuur. Het concept vertrekt vanuit de filosofie dat kinderen van nature leer- en nieuwsgierig zijn. Educatief natuurbeheer werkt dan ook zeer sterk ervaringsgericht en streeft ernaar om zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de belevingswereld van het kind.
Interessant voor leerkrachten: het project past volledig in de eindtermen voor het lager onderwijs en is ook leergebiedoverschrijdend. D.w.z.: aspecten uit het project kunnen in verschillende vakken worden toegepast. Dankzij de steun van verschillende overheden kunnen we dit project gratis aanbieden.

In Tienen

Foto: © Basisschool Vissenaken

Enkele van onze Tiense natuurgebieden ontvangen reeds enige tijd enkele scholen in dit project. De Basisschool van Vissenaken en de Vrije Basisschool Immaculata Tienen komen met 5e en 6e klassers meewerken aan de kleurrijke natuur in de Rozendaalbeekvallei. De 3e graad van de Vrije Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Tienen komt jaarlijks een handje meehelpen in het Aardgat.
Alle scholen komen te voet of met de fiets, bij de VB Immaculata Tienen zelfs onder politiebegeleiding!
We hebben in 2005-2006 in het Aardgat geholpen met het opruimen van takhout na het knotten van knotwilgen. Met de takken hebben we een takkenwal gebouwd.

In de Rozendaalbeekvallei hebben we tot nu toe vooral (kaphout) helpen opruimen rond de ex-visvijver.
Hier meer foto's van een werkdag van de Basisschool in Vissenaken.

Heb je interesse met je school, jeugdvereniging of organisatie?

Zie je bij jou in de school mogelijkheden om deel te nemen aan dit project? Is dit iets voor de jeugdvereniging waar je deel van uitmaakt? Wil je de activiteiten van jouw jongerenorganisatie uitbreiden met doelgericht iets doen voor de natuur en er zelf nog veel bij leren?
Stap mee in het project Educatief Natuurbeheer en neem voor Oost-Brabant contact op met Karel Coenen (Educatief Natuurbeheer), 0477 88 08 26, karel.coenen@natuurpunt.be

Voor andere regio's, informeer de website van Natuurpunt.

tekst grotendeels overgenomen van de website van Natuurpunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Ons Natuur.Café De Gors
in Vissenaken, open: