Aardgat

(7 ha.)
De kern van het gebied wordt reeds sinds 1986 beheerd en bestaat uit rietlanden, moerassige ruigten en een prachtig hooiland met soorten als brede en bosorchis, paddenrus. Naast levendbarende hagedis komt ook de hazelworm voor. Broedvogels zijn o.m. rietgors en blauwborst. De hooilanden worden jaarlijks gemaaid, voor het riet wordt een cyclisch maaibeheer toegepast met eenmaal maaien om de 5 jaar. Een deel van de moerassige ruigte wordt begraasd. In 2000 kon het reservaat uitbreiden met de lagergelegen weiden. Ook in 2002 werd het reservaat uitgebreid.

Jaarlijks mag het Aardgat ook rekenen op de hulp van het project Educatief Natuurbeheer: de 3e graadsklassen van de basisscholen maken zo kennis met de natuurgebieden en het gevoerde natuurbeheer en gaan ook daadwerkelijk aan de slag. Meer info...

Inlichtingen:

 


(overzicht)

(detail)

Ons Natuur.Café De Gors
in Vissenaken, open: