Google Custom Search


Lijst van reservaten in Glabbeek

Paddenpoel en Velpevallei stroomafwaarts steenweg Tienen- Aarschot


(overzicht)

(detail)

Ligging: deels Tienen, deels Glabbeek; in totaal 10 ha.
De Paddenpoel (1,8 ha ) wordt reeds meer dan tien jaar beheerd en herbergt zeer fraaie glanshavergraslanden met veel margriet, knoopkruid, massaal karwijselie, knolboterbloem en ook een fragment van een uniek schraal (blauw)grasland met soorten als blauwe knoop, karwijselie, tormentil, kruipend stalkruid. Een voorbeeld van hoe door goed beheer de zeldzame soorten in de vallei kunnen behouden worden.

Sinds 2000 werd door een actief aankoopbeleid een reeks nieuwe percelen verworven verspreid over de vallei van de grens met Tienen (Vissenaken) tot de Rotelmolen ( Pamelenstraat te Bunsbeek). Na twee jaar beheer zijn hier al heel wat soorten teruggekomen zoals knolsteenbreek, margriet, reuk- en kamgras, zenegroen. Op andere percelen komt hazenzegge en tormentil voor. In de omgeving broedt zowel de roodborsttapuit als de blauwborst en de wulp. Het beheer is ten dele hooilandbeheer met maaien in juni (omvormingsbeheer) en juli (lopend onderhoudsbeheer), maar het blauwgrasland wordt in september gemaaid. De percelen in omvormingsbeheer worden ofwel tweemaal gemaaid ofwel gemaaid en daarna nabegraasd. In de ruilverkaveling Vissenaken zal men niet voorbij deze eenheid natuur kunnen en wordt er door ons alles op alles opgezet om hier een grote eenheid natuur te realiseren met een nog meanderende Velpe en een levende vallei die kan onderlopen en op een natuurlijke manier water bergen.
Inlichtingen: Jorg Lambrechts - jorglambrechts@hotmail.com

<meer achtergrond over de Paddenpoel>


Zuurbemde

3 ha natte graslanden in de Velpevallei stroomafwaarts van de Rotelmolen in de omgeving van de Ruiterij. Landschappelijk zeer fraai.
De Glazuurwandeling opgenomen in de landschapskrant komt hier voorbij.
Inlichtingen: Peter Collaerts: 016/778212

De Zeyp en de Broekbeek

een voorlopig nog kleine gebied van 4.9 ha dat zich uitstrekt over drie gemeenten, nml Binkom (Lubbeek), Wever (Glabbeek) en Meensel ( Sint-Joris-Winge). Enerzijds zijn het moerassige hooi- en graslanden langs de Oostvaardersbeek, daarnaast is er een hellend bloemrijk schraal grasland met margriet, knoopkruid, bevernel. Hier komen zowel levendbarende hagedis als hazelworm voor. Er is ook een populierenbos met heiderelicten. Het perceel in de vallei van de Broekbeek vormt het eerste verworven perceel in deze fraaie vallei met alle soorten van de vochtige, niet meer bemeste graslanden in het Velpesysteem.
Inlichtingen: Robin Guelinckx - Robin.guelinckx@instnat.be

<meer achtergrond over de Zeyp>


(overzicht)

(detail)