De Zeyp waren vroeger enkele kleinere percelen op de grens van de gemeenten Attenrode (Glabbeek), Binkom (Lubbeek) en Meensel (Tielt-Winge). Recent werd in deze regio ook het gebied van de Zilverberg aangekocht als nieuw project. Het reservaatsproject van de Zeyp bestaat ondertussen tien jaar en is bijna 10 ha groot, verspreid over verschillende percelen van de Oosterboordbeek en Meenselbeek. Verleden jaar werd het natuurgebied op grondgebied Glabbeek fors uitgebreid met een prachtige bronbos én oude bossen met een rijke en specifieke flora.

De historische bossen in de omgeving van Glabbeek, dat allemaal relicten zijn van een groot woud dat zich tot enkele eeuwen terug nog over het Zuidelijk hageland uitstrekte, zijn tevens bijzonder rijk aan paddenstoelen. In het recent aangekochte bronbos van de Oosterboordbeek groeit de zeldzame elzenboleet en in het hellingbos langs de Meenselbeek werd verleden najaar een bijzonder rijke paddestoelenflora aangetroffen. Tientallen soorten komen er in grote aantallen voor. Meest opvallend zijn de vele honderden vliegenzwammen en de beukenmelkzwam, bonte berkenboleet en berkenridderzwam - allen zeldzamere soorten die in dit bos groeien.

De zeer waardevolle bossen in het brongebied van de Oosterboordbeek en Meenselbeek vullen op een prachtige wijze de natte hooi- en droge graslanden en ook de toekomstige heide van het Spikdoornveld aan. In de droge graslanden werden dit jaar vele nieuwe zeldzaamheden zoals een groeiplaats van de bergnachtorchis ontdekt. In de bronbossen komt goudveil, bittere veldkers en boswederik voor. Er is ook de bekende groeiplaats van de bospaardestaart. Op het Spikdoornveld wordt aan heideherstel gedaan en met sukses. De bron- en oude bossen zullen als bos beheerd worden. Enkel aangeplante en woekerende exoten zoals amerikaanse vogelkers, robinia en amerikaanse eik worden verwijderd. De overige bomen, waaronder oude beuken en zomereiken zullen nooit meer gekapt worden en de hoeveelheid dood hout op deze percelen zal vanaf nu enkel maar kunnen toenemen. In het bronbos moet de Grote waternavel verwijderd worden.