Werkdagen in natuur.gebied Aardgat

Zaterdag 2 juli 2022

We werken deze twee momenten. vanaf 9u00 tot 16u00, je bent vrij om te komen wanneer en hoelang je wilt tussen

Het Aardgat is 7 ha groot. De kern van het gebied wordt reeds sinds 1986 beheerd. Het bestaat uit rietlanden, moerassige ruigten en een prachtig hooiland met soorten als paddenrus, brede orchis en bosorchis.

Naast levendbarende hagedis komt ook de hazelworm voor.

Broedvogels zijn o.m. rietgors en blauwborst.

De hooilanden worden jaarlijks gemaaid, voor het riet wordt een cyclisch maaibeheer toegepast met eenmaal maaien om de 5 jaar. Een deel van de moerassige ruigte wordt begraasd.

Vandaag gaan we maaisel opruimen van de eerste maaibeurt. Uw hulp is wordt zeer geapprecieerd, het is ook een gelegenheid om kennis te maken met het gebied en het beheerteam.

Afspraak: ingang natuurgebied, Grijpenwegstraat, Tienen
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

Natuur.Café open op (>):