Tiens Broek

(8,1 ha)
Dit gebied aan de rand van de decantatiebekkens van de Tiense suikerraffinaderij in de vallei van de Grote Gete is bij iedere vogelaar in de regio bekend.

De bezinkingsbekkens zijn opvallend aanwezig in het landschap. Ze zijn erg in trek bij tal van vogelsoorten waaronder heel wat steltlopers. Deze komen hier fourageren tijdens de voor- en najaartrek. Daarnaast zijn er enkele verlaten bezinkingsbekkens met moerassige vegetatie waar o.m. blauwborsten, kleine karekieten en rietgorzen broeden. De vallei is ook een belangrijke doortrekroute van talrijke vogels. Op topdagen in het voor- en najaar kan je hier oa rode en zwarte wouwen, visarend, witte en zwarte ooievaars en nog veel meer heel leuke soorten zien. Ook een aantal voor België heel zeldzame soorten zoals breedbekstrandloper, Terekruiter, Bonapartes strandloper, gestreepte strandloper en alpengierzwaluw kozen het gebied al uit voor een kort of iets langer verblijf.

Het eigenlijke reservaat ligt ten oosten van de bekkens. Net na het gebied werd aangekocht werd het ingespoeld slib afgegraven en werd er geplagd. Als resultaat ontstond een heel mooie pioniersvegetatie. Nu groeit hier ondermeer aardbeiklaver, brede orchis en platte rus. Als broedvogels hebben we oa roodborsttapuit, blauwborst, dodaars, slobeend. Grauwe klauwier is ook bijna jaarlijks tijdens de trek present. Het gebied sluit aan bij een nog landschappelijke gave Getevallei richting Linter en bij het uniek laagveengebied van het Wissenbos. De weilanden langs de Grote Gete hebben wulp en scholekster als broedvogel. In dit open valleigebied ligt een belangrijke opdracht voor de toekomst om samen met de afdeling Gete-Velpe een grote eenheid natuur te realiseren.

Inlichtingen: Peter Collaerts, 0477 37 04 50 - Peter.Collaerts@scarlet.be

 


(overzicht)

(detail)

Ons Natuur.Café De Gors
in Vissenaken, open: