5de Big Jump in de Grote Gete
zondag 3 juli 2016

Tienen springt nog steeds in de Grote Gete!

Spring
mee voor proper water

De Europse Kaderrichtlijn water stelde dat vanaf 2015 de waterkwaliteit van de Europese wateren aan bepaalde eisen moet voldoen. In Vlaanderen halen slechts twee waterlopen deze richtlijn. De doelstelling werd dus niet gehaald. Nog steeds monden op vele plaatsen rioleringen in de rivieren, het water is bijna nergens zuiver.


Download de flyer

In 2015, het jaar van de doelstelling, werden de laatste Big Jumps georganiseerd. Maar in Tienen willen we daar niet van weten. Natuurpunt Tienen en de Milieuadviesraad van Tienen blijven doorgaan. Tot er echt proper water vloeit in de Vlaamse waterlopen moet dit heikel probleem in de aandacht blijven. Op enkele tientallen meters voorbij de locatie van de Big Jump in Tienen, mondt nog steeds de riolering van een wijk uit in de Grote Gete. Nog steeds lozen een aantal huizen hun afvalwater via natuurgebied in de Rozendaalbeek. Enzovoort. De Big Jump is een goed middel om erop te blijven hameren dat onze rivieren terug levend moeten worden.

De afgelopen jaren sprongen vele tientallen mensen in de Gete aangemoedigd door honderden toeschouwers. We roepen zoveel mogelijk mensen op om dit jaar terug mee te doen om aan te tonen dat de Big Jump nog steeds nodig is!

Dus op zondag 3 juli 2016 in Tienen: Big Jump nr. 5 in de Grote Gete.

Programma

Ook dit jaar is er naast de sprong voor een propere Gete weer veel ambiance

Wanneer: iedereen is welkom vanaf 14 uur

Locatie: Grote Gete aan Pastoorstraat, tussen Invalsweg en Groot-Overlaar (Tienen). De Big Jump-vlaggen hangen aan de uiteinden van de Pastoorstraat (Invalsweg en Hoegaardsesteenweg in Groot-Overlaar).
Er is niet veel parkeergelegenheid, laat de auto thuis en kom met de fiets. Indien je toch niet anders kunt, er zijn slechts enkele parkeerplaatsen aan het kerkje van Groot-Overlaar.
..........................................................
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, luc.nagels@natuurpunt.be
Guido Laermans, 0477 47 77 12, guido.laermans@proximus.be
www.bigjump.be
..........................................................
Organisatie: Natuurpunt Tienen en Milieuadviesraad van Tienen

 

Natuur.Café open op (>):