Wandelingen van de maand

Elke maand wordt één wandeling extra in de kijker gesteld en dit gespreid over de verschillende gemeenten van de afdelingswerking. Deze wandeling heeft ofwel een bijzonder thema of toont op een bijzondere wijze het landschap of het project waarmee we bezig zijn. Deze wandelingen van de maand zijn bijzonder geschikt voor een groot publiek.

Het laatste trimester van 2006 waren er volgende suksesvolle wandelingen van de maand telkens met een zeer tevreden publiek:

Ook de komende maanden plaatsen we graag een aantal activiteiten in de schijnwerpers. Ziehier ons overzicht.

STRAFFE KOST WANDELING
Zondag 17 december om 14u aan kerk Outgaarden

De straffe kostwandeling eind december o.l.v. Johan Viaene begint ondertussen een klassieker te worden. Twee jaar terug was het straffe kost in de Mene-Jordaanvallei, vorig jaar beklommen we met straffe kost tot boven op het toren van het Kasteel van Meldert en hadden we van daaruit een weids panoramisch zicht. Dit jaar vertrekt straffe kost aan de St-Niklaaskerk van Outgaarden. Om er echt straffe kost van te maken wordt gevraagd je vooraf in te schrijven via mail johanviaene@hotmail.com .

Info: Johan Viaene, 016 76 54 36 of johanviaene@hotmail.com

MOMUMENTENSTRIJD: DE DRIE TOMMEN
Zondag 28 januari om 14u aan kerk van Grimde

De 3 tommen-site werd genomineerd in het kader van de Monumentenstrijd op VRT. Reeds sinds enkele jaren is Natuurpunt actief rond dit project. Graag stellen we aan al onze leden en buurtbewoners onze visie voor. Dit gebeurt aan de hand van een landschapswandeling in Grimde, waarbij de 3 tommen in het omringende landschap en stedelijk gebied wordt gesitueerd. Voor een beschrijving van het project verwijzen we graag naar het algemene tijdschrift.

Info: Freek Verdonckt, 0496 25 34 99

UILENWANDELING MOLLENDAALBOS
Vrijdag 16 februari om 19u30 aan CC De Borre (bovenste parking)

De Bierbeekse Uilenwandeling is ondertussen ook een klassieker. Verschillende jaren vertrokken we vanuit het CC De Borre en liepen we na een korte toelichting over de uilen in pikdonker en stilte door de landelijke en overharde wegen tot in Meerdaalwoud. Telkens konden we een concert horen van Bosuil en Steenuil. Soms ook het geluid van de Kerkuil. Deze uilenwandeling is een unieke belevenis. De 2 laatste jaren deden we deze activiteit vanuit het Koebos, weliswaar ook grote diversiteit aan uilen maar door de nabijheid van de Tiensesteenweg minder pikdonker landschap. Reden waarom we dit jaar terug kiezen voor een vertrek vanuit het CC De Borre en via holle wegen naar meerdaalwoud gaan. Er is ook een parallelle wandeling speciaal ingericht voor kinderen.

Info: Esther Buysmans, 016 46 23 36 of esther.buysmans@telenet.be
Prijs: 1€ voor niet- leden

Wie de uilenwandeling op vrijdagavond 16 februari zou missen of wanneer het dan hondsslecht weer zou zijn geweest of gewoon wie er niet genoeg kan krijgen, kan deelnemen aan een tweede uilenwandeling binnen de afdeling en wel 15 dagen later in Meldertbos. En wees gerust: ook daar kan het pikdonker zijn. Uilenwandeling te Meldert: Zaterdag 3 maart om 20u te Kerk Meldert.
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36

TUSSEN SPOREN EN BOOMGAARD IN KUMTICH
Zondag 4 maart om 14u te kerk Kumtich

De derde wandeling van de maand belicht een voor velen onbekend landschap waar we met Natuurpunt zeer actief zijn. Het terassenlandschap van Kumtich met de aangrenzende grote Kouter tussen Kumtich en Vertrijk. Dit landschap maakt deel uit van de ruilverkaveling Willebringen. In dit landschap zijn er ook twee percelen ingericht in het kader van Graan voor Gorzen. Aan de overzijde van de Spoorweg heeft onze afdeling een Boomgaard hersteld met tientallen oude fruitsoorten.

Info: Geert Wynants 0497 57 27 55 en Freek Verdonckt 0496 25 34 99

ANDERE BLIKVANGERS

WAAR DE STERRE BLEEF STILLE STAAN
Woensdag 20 december om 19u30 te kerk Hoegaarden

Kern Tienen nodigt iedereen graag uit op haar sterrenwandeling. Tijdens deze nachtelijke uitstap komen we meer te weten over de sterrenhemel en stellen we de blik in op oneindig. Kortom, er zal naar allerhande hemellichamen getuurd worden. Nu nog hopen op een klare nacht!

Info: Geert Jansen () 0473 90 06 43 en Filip Bolleire 016 81 01 18

VOGELINVENTARISATIE SCHOORBROEK
Zaterdag 24 februari om 8u aan kerk L'Ecluse

De vogelwerkgroep Oost-Brabant organiseert in het voorjaar van 2007 een grootse vogelinventarisatie in het gebied van de Schoorbroek in het Ruilverkavelingsgebied van Hoegaarden. Iedere geïnteresseerde is uitgenodigd op haar eerste excursie.

Info : Peter Collaerts 0477.37.04.50