Google Custom Search


 

(Let op: onze spaghetti-avond gaat normaal door op de eerste zaterdag van december. Wegens omstandigheden wordt deze editie een week vervroegd naar 30 november 2019.)


Aankopen van natuurgebieden is de enige zekere manier om deze gebieden veilig te stellen. Koken kost geld en onze afdeling moet bij elke aankoop zorgen voor een aanzienlijke restfinanciering die oploopt van 40 tot 55%. De opbrengst van onze afdelingsspaghetti gaat dan ook integraal naar de aankoop van natuurgebieden in de streek. Dit jaar zetten we in op Mene-Jordaan, waar we werken aan een forse uitbreiding van het natuurgebied en de realisatie van de natuurversterking zoals voorzien in het goedgekeurde structuurplan van de ruilverkaveling Willebringen.

De afdelingsspaghetti is telkenjare een groot succes en een familiegebeuren voor alle leeftijdsgroepen. Heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen tekenen elk jaar present en laten zien dat onze beweging ook de toekomst kan beroeren. Je komt gewoon langs zonder inschrijven tussen 17u00 en 20u30 en je kunt aanschuiven.

Wie niet aanwezig kan zijn, kan de aankoop van natuurgebieden steunen door een storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding ‘project 3997 Velpe-Mene’

Dus alle reden om met familie of vrienden erbij te zijn!

Inschrijving niet nodig.

Info: www.velpe-mene.be
of Esther Buysmans, 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be