Google Custom Search


bron luchtfoto's: www.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/kleurenortho/

Lijst van reservaten in Boutersem

Snoekengracht

23 ha langs de Velpe, de Snoekengracht en de Vondelbeek te Vertrijk, waarvan de kern reeds sinds 1976 reservaat. Sluit via de Grote Vondelbeek aan bij het Koutemveld. Maakt deel uit van de Vlaamse natuurlijke structuur.

Een van de mooiste dottergaslanden van Vlaanderen, bekend om de massale uitbreiding van de brede orchis: van aan viertal exemplaren in 1976 tot meer dan 10000 bloeiende exemplaren in 2012.

Naast dottergrasgraslanden, ook moeras- en rietruigten en elzenbroekbossen. Recent uitgebreid met een gedeelte parkbos en een bufferzone.

Zeldzame soorten: moeraszoutgras, bevertjes of trilgras.

Beheer: hooilanden worden jaarlijks gemaaid, ruigten worden begraasd.

Geleid bezoek

enkel op aanvraag via email: georges.buelens@telenet.be, gewoon bezoeken kan door de paden te volgen in het gebied (er zijn geen aanduidingen).

Inlichtingen

Georges Buelens: 0471 20 50 14 - georges.buelens@telenet.be of
Andre Roelants: 016 73 38 13 of
Hugo Abts: 016 73 30 23 - hugo.abts@pandora.be


Vallei van de Kleine Vondelbeek (nieuw)

(linksboven op het kaartje van de Snoekengracht)
beheerd natuurgebied in uitbouw als groene vinger temidden van het dorp van Boutersem gaande van de Stationstraat tot de moerassen aan de spoorweg en de Keizersstraat, met elzenbroekbos, riet en moerassige ruigten, bloemenrijke hooilanden.


Roosbeek boomgaard


(overzicht)

(detail)

Percelen Malendriesbeek

deze percelen in de Velpevallei vallen in de actuele perimeter van het reservaat in uitbouw door Afdeling Natuur van het Vlaams Gewest en zullen hierin geïntegreerd worden.

Willebringenbos en deel van de Mene- en Jordaan

zie bij bespreking reservaten Hoegaarden