Bart Seghers-kasteelzuurbemde
Geert Wijnants-bloemrijke wegbermen2-2006
Luc Nagels-Vliegenzwam-RDBV-29okt2006
NP-pad op pad
NP-Geelgors
NP-2002-wilde marjolein
Ruige Lathyrus (foto: Peter Collaerts)
NP-huisjesslak-2006
Pijlstaart sp (foto: Jos Cuppens)
Marc Van Meeuwen-2004-Grauwe Gors-Zichem1
Geert Wijnants-bloemrijke wegbermen1-2006
Ree (foto: Frans DeSchampelaere)
Peter en Erwin Collaerts-blauwborst-2773
Peter en Erwin Collaerts-zomertaling-3054
Peter en Erwin Collaerts-roodborsttapuit-2794