Dag van de Natuur 15 november 2008
bosuitbreiding en afwerking Natuurontwikkeling in Velpevallei-Paddenpoel

Verslagje en foto's: klik hier...

Velpevallei-Paddenpoel en Rozendaalbeekvallei zijn schoolvoorbeelden om onze opdracht natuur en landschap als hefboom voor een streek op het veld te illustreren. Vele volhardende vrijwilligers hebben dit perspectief steeds voor ogen gehouden zowel binnen als buiten de ruilverkaveling Vissenaken. Op deze wijze is het gebied uitgegroeid tot een natuurgebied van meer dan 75 ha met moerassen, vochtige en minder vochtige graslanden, hagen, bosjes. Enerzijds herbergen ze schatkamers voor de biodiversiteit in onze streek. In de Velpevallei is ook een grootschalig natuurontwikkelingsproject uitgevoerd met vernatting en het creëren van een doorstroommoeras. Het winters beeld van grote zilverreiger, watersnippen en de lentegeluiden van wulpen, waterrallen maar ook moerassige vegetaties en structuurrijke bloemrijke natte schraallanden en ruigten met struweelvorming staan voorop. Dit gebied wordt op een verantwoorde wijze ontsloten voor de wandelaar en natuurgenieter. Met veel energie wordt trouwens gewerkt aan de verdere uitbouw van het gebied. Maw het wordt voor bewoners een tintelend gebied dat kleur geeft aan landschap. In 2008 vond de vernatting plaats. De eerste resultaten zijn te zien op het terrein. Natuurpunt legde in augustus 2008 ook een 4-tal nieuwe poelen aan. In het gebied zullen we ook op sommige delen bosontwikkeling aanmoedigen om te komen tot bosuitbreiding.

De Dag van de natuur 2008 in onze streek hebben we dan ook verplaatst naar dit gebied. We zullen de bosontwikkeling een handje toesteken zowel in Bunsbeek (Glabbeek) als in Vissenaken (Tienen), we werken ook aan het herstel van het dottergrasland en de afwerking van de poelen en het natuurinrichtingsproject.


Om 15 uur organiseert het Regionaal Landschap Zuid-Hageland het Natuurbeheerspel, een leuke activiteit voor kinderen vanaf tien jaar en volwassenen. Je leert er welke planten- en dierensoorten achteruit gaan in onze streek. En hoe je daar iets aan kan doen, bijvoorbeeld door de minister te overtuigen van ‘groene ideeën’.
Zorg dat je erbij bent! Lees meer...

Men zegge het voort. Ook de jeugdbewegingen en andere socio-culturele verenigingen zijn welkom.
Graag een seintje natuurpunt@velpe-mene.be

Hier vind je alles over de natuurontwikkelingen in Velpevallei-Paddenpoel/Rozendaalbeekvallei. Een wandelbrochure uitgegeven ter gelegenheid van de twee grote natuurevenementen in het gebied in april en mei 2008 kun je hier downloaden (pdf - 1,7MB).

Op de Dag van de natuur kun je ook in andere natuurgebieden terecht: kijk hieronder voor het ganse overzicht in Oost-Brabant.