Vergadering Beheersteam Mene Jordaan

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Georges Buelens

Postby hugo abts on Wed Mar 30, 2005 12:10 pm

<span style='color:blue'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Met het beheersteam Mene-Jordaan op stap</span></span>
Het beheersteam van mene-Jordaan kwam op 29 maart samen en overliep de zomerplanning van de beheersactiviteiten.
Daarenboven werden volgende uitstappen van het team vooropgesteld:
- donderdagavond 19 mei: 19u aan de Paddenstoel einde domstraat ( Broek) Willebringen. Met het team de gebieden en het beheer bekijken. Orchideeên tellen
- donderdagavond 26 mei om 19u vertrek aan de kerk van Meldert. Idem voor de percelen vanuit Meldert.
- zondagochtend 5 juni: vroege vogels in de vallei met vertrek in Willebringen. Nadere gegevens volgen
Inlichtingen Peter Cockelaere.
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Postby hugo abts on Fri Apr 01, 2005 6:20 pm

<span style='color:blue'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Mededeling van Peter Cockelaere vergadering beheerstaem Mene-Jordaan</span></span>

Beste,

dinsdagavond heeft het beheersteam Mene-Jordaan de koppen nog eens bij elkaar gestoken, kwestie van de zomerplanning op poten te zetten. Het winterbeheer werd eveneens geëvalueerd.
Ook zijn er een paar activiteiten uit de bus gekomen. Zo gaan we o.a. op 5 juni vanaf 06.00 u. vroeg vogelen. Echt wel de moeite. Misschien pikken we dan ook een ree of een vos mee. Een stevig ontbijt zal daarna worden voorzien.
Op dond. 19 en 26 mei om 19.00 u. op orchideën-jacht.
Vanaf woensdag 13 april leidt Georges ons om de veertien dagen door onze plaatselijke flora.
Walk for nature mag je natuurlijk ook niet vergeten. Dit gaat door op 24 april in de toontuinen van Hoegaarden en 14 mei staat de Snoekengracht in de schijnwerper.
Voor meer details klik op onderstaande link.

<a href='http://www.velpe-mene.be/forum' target='_blank'>http://www.velpe-mene.be/forum</a>

Meer details volgen nog !

Peter
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Postby hugo abts on Fri May 20, 2005 10:55 pm

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Verslag uitstap Beheersteam Mene-Jordaan, 19 mei 2005</span>
Met een reeks mensen van het team Mene Jordaan ( Peter Cockelare, Lieven en Frans Deschamphaere, Eloïse en buurtbewoner, Esther B, Roland)
Weide Malcorps: naast nog veel witbol, vlekken met zegge, ook vlekken met de koekoeksbloem en pinksterbloem. de productie begint wel te dalen maar de weide zit toch nog in een ander stadium dan deze van Delronge. Waarneming van hieruit richting Willebringebos van een buizerd. zingende geelgors op draad
OCMW-weide tussen bosje Decoster en gekapt Populierenbos: een hele fraaie berm met bevernel, kruipend zenegroen, veldrus, moerassperia maar we vonden geen exemplaar van de bosorchis die we vorig jaar vonden; In de weide vooral in de fase van zachte dravik en hier en daar een vlek witbol en eilanden met kruipende boterbloem.
gekapt populierenbos: veel netels , laten we spontaan verbossen, wel verschillende bosrietzangers/
1° Perceel Holpijpweide: de productie is heel sterk gedaald en de holpijp breidt zeer sterk uit met grote vlekken tweezijige zeggen, vlekken moeraszeggen, vlekken met watereppe, overal moerasmunt en wollige munt. Koekoeksbloem en pinsterbloem. Op de drogere plaatsen grote vlekken kruisbladwalstro
de holpijpweide: zeer mooi met veel zeegroene rus, tweerijige zegge, moeraszegge, moerasrolklaver, de koekoeksbloem massaal maar niet meer zo struis. echt mooi in de ontwikkeling. We hebben zorgvuldig de brede orchis geteld en kwamen aan 12 exemplaren. Dus een goede uitbreiding tegenover volgend jaar. We hoorden hier ook een zomertortel, zagen: groene specht, grote bonte specht, hele tijd koekoek te horen.
Perceelsrand weide Suzanne: een enkele plant knolsteenbreek, wel zeer veel tweejarigstreepzaad; Mooie berm maar nog weinig in het eigenlijke perceel.
Het laatste perceel voor de vijver: enkele jaren terug als we de eerste keer maaiden dachten we waar beginnen we aan. Nu echt een dominante rode gloed van zeer forse koekoeksbloem. Echt massaal; van hieruit ook de ijsvogel gehoord.
Perceeltje rietland Rosmorduc ( aan weide Vandenbempt): In de weide Vandenbempt nog enkele koekoeksbloem, zeer mooie landschappelijke percelen nog in gebruik bij Vandenbempt. Blijkbaar zijn deze weiden recent nog gesproeid.
De weg is echt enorm maar op enkele plaatsen putten in waar je niet doorkunt zelfs niet met hoge laarzen.
gekapt populierenbossen
Perceel Scoquet achter Annes Mand: hier komt plots na enkele jaren enorme evolutie in het perceel met uitbreiding van de schrale vegetatie. veel heelblaadje, engelwortel, moesdistel, koekoeksbloem, pinksterbloem, op de drogere delen veel veldlathyrys. Bosrietzanger in de rietruigten langs de greppel
Perceel Ruell:
Perceel Delronge: echte doorbraak na vernatting met zeer mooie ontwikkeling, idem voor het OCMW perceel Stevens daaropvolgend. In de vernatte percelen sterven de distels af.
Van hieruit hoorden we zowel: Sprinkhaanzanger, Rietgors en bosrietzangers. Ook de Torenvalk.
In de percelen Briesen: minstens 3 zingende bosrietzanger.
<span style='color:red'>Volgende uitstap van reservatenteam volgende week donderdagavond 26 mei om 19u vertrek aan de kerk van Meldert. Idem voor de percelen vanuit Meldert.</span>
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm


Return to Boutersem

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron