[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3545: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3547: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3548: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3549: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
Velpe-Mene discussieforum • View topic - Bezwaar Structuurplan Boutersem 20 augustus

Bezwaar Structuurplan Boutersem 20 augustus

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Georges Buelens

Bezwaar Structuurplan Boutersem 20 augustus

Postby hugo abts on Thu Aug 21, 2008 12:33 pm

BEZWAAR NATUURPUNT VELPE-MENE BIJ HET OPENBAAR ONDERZOEK STRUCTUURPLAN BOUTERSEM
Link naar tekst structuurplan:
Link naar kaartenbundel:

Natuurpunt Velpe-Mene spreekt waardering uit voor de overzichtelijkheid van het ontwerpstructuurplan en de basisoptie om ook het open en landelijk karakter van de gemeente te behouden.

Voor Natuurpunt Velpe-Mene is dit zeer essentieel en dient het open ruimtekarakter van Boutersem en deelgemeenten als een kans voor de gemeente en leefkwaliteit gezien te worden en opdracht van het gemeentelijk ruimtelijk beleid om dit duurzaam te behouden en te versterken.

Bij nadere analyse willen we toch op volgende punten opmerkingen en bezwaren aantekenen:

1. op kaart 9A detail Boutersem blz 56 van 75 in de kaartenbundel wordt een ontsluiting met de functionele fiets en wandelpaden in het groengebied Vondelbeek opgenomen. Van de Dorpsstraat vertrekt een functioneel fiets en voetpad en loopt dan dwars door het oud en gevarieerd zeer nat bos steekt de vondelbeek over en loopt dan dwars door het populierenbos achter de korfbal tot de ventweg aan de spoorweg. Ter hoogte van de Vondelbeek vertakt dit pad langs de noordkant van de Vondelbeek en loopt door het ondoordringbaar rietland en de moerassperiaruigte ( is een Europese Habitat) in eigendom van Natuurpunt en dan dwars door het allernatste en heel mooi elzenbroekbos met pluimzegge ( Elzenbroekbos is Europese Habitat) van kerkfabriek en mondt uit op een T in de gemeenschapsschool. Duidelijk een lijn getrokken vanop een bureau. De kwalificatie functioneel fiets en voetpad betekent ook een hoog uitrustingsniveau. Natuurpunt is hier midden Boutersem bezig een reservaat uit te bouwen. Reeds 1ha 50 natte weilanden, rietlanden en een europees habitat met Moerassperia-ruigte langs 2 zijden van de beek zijn eigendom van Natuurpunt. Daarnaast is er een zeer prachtig Elzenbroekbos eigendom van de Kerkfabriek en enkele structuurrijke oude populierenbossen met bos-en moerasvegetatie. Elzenbroekbossen zijn ook Europese Habitatgebieden en dit is een zeer waardevol Elzenbroekbos op veen met o.m. Pluimzegge. Dit kan niet dat in het structuurplan Boutersem langs de beek door de natste stukken dit kleine natuurgebied nog zoals een taart in 4 stukken doorsnijdt. Trouwens is om dit te kunnen geen plan-mer nodig ? In elk geval kan het tracé ten Noorden van de beek dwars door het Elzenbroek en het Veen niet, zeker niet als een functioneel wandel- en fietspad. Er zou wel kunnen gezocht worden naar een tracé van een recreatief wandelpad dat inpasbaar is.

2. Er wordt een functioneel en recreatief fietspad mee met de spoorweg van Roosbeek naar Vertrijk door de Snoekengracht en dus ook door het Ven-gebied en erkend reservaat. Dat vind je in alle synthese kaarten als optie. Dus dwars door Ven gebied. Dat dit fietspad door het VEN gebied en door het erkend natuurreservaat loopt lijkt in tegenstrijd te zijn met het Vlaams beleid van de versterking van de natuurgebieden.
3. Er wordt ook een functioneel en recreatief fietspad voorzien mee maar toch op enige afstand van de Velpe langs de Oostkant van steenweg tot Molen mottie ( bijvoorde/kerkom/ Breisem); dus volledig nieuwe weg waar nu niets is. Ook hier dwars door Ven en natuurreservaat van ANB en het VEN-gebied. Voor het gedeelte tussen de aftakking van het bestaand pad van steenweg naar Butselkerk uitgekiend kunnen gewonden worden voor een recreatief pad. Maar een pad dat aan de ontwerpcriteria van een functioneel fietspad voldoet is ook hier moeilijk inpasbaar. Voor het gedeelte Lubbeeksestraat –Bijvoorde was er tot voor kort van het domein Keyser tot de Koffiestraat een onverharde weg. Deze weg werd in het kader van de lopende ruilverkaveling afgeschaft. Ook hier is een nieuwe verbinding langs de Velpe in het VEN en het door ANB beheerd natuurgebied moeilijk inpasbaar. Als er verbinding komt zou kunnen gedacht worden de afgeschafte weg grenzend aan het domein Keyser richting Koffiestraat terug te herstellen als recreatief fietspad. In het Kader van de RVK Vissenaken werden heel functionele fietspaden zoals tussen Roosbeek en Breisem en Tienen opgenomen. De vraag naar de haalbaarheid van deze verbinding die ook binnen deze ruilverkaveling lag dient dan ook gesteld. Daarenboven gaat het in de tekst om een functioneel fietspad waarvan de ontwerp-norm homogene verharding ( beton of asfalt) is en is dit moeilijk inpasbaar. Bij functioneel fietspad hoort ook uitrusting zoals verlichting, dit hoort niet bij een recreatief pad. Het voorstel is dat om alleszins het functioneel fietspad in deze te schrappen en mogelijk te vervangen door het onderzoeken van een aangepast en inpasbaar tracé voor een recreatief ( fiets)pad

4. In de bundel zijn zijn er alle mogelijke kaarten maar nergens een van erkend of aangewezen natuurreservaat wel van alle andere juridische aanduidingen. Nochtans zijn er een reeks aangewezen( Velpevallei-Malendries) of erkende natuurreservaten nl Molensteen, Snoekengracht, Mene-Jordaan

5. In het tekstgedeelte staat enkele keren: er is geen optie voor grootschalige natuur maar eerder voor afwisseling kleinschalige natuur en landbouw in de valleien. Delen van de Velpevallei nl Molensteen, grote Omgeving Snoekengracht, stroomafwaarts tussen Steenweg en gemeentegrens maar ook de Jordaanbeekvallei maken deel van het Vlaams Ecologisch netwerk, waar natuur hoofdfunctie is en ook een natuurrichtplan voor vooropgesteld is. In de tekst worden deze gebieden met deze Vlaamse status niet voorgesteld als VEN gebieden maar als verwevingsgebieden. De stelling en gemeentelijke optie dat voor deze VEN-gebieden er geen optie is vor grootschalige natuur maar eerder voor afwisseling kleinschalige natuur en landbouw is dus in strijd met het vastgesteld Vlaams beleid waarin deze gebieden afgebakend met hoofdfunctie Natuur en niet als verwevingsgebied. Verder staat in de tekst dat de Natuur die voorzien is al voor 100% gerealiseerd is; dit is feitelijk onjuist. De afgebakende VEN gebieden zijn nog niet gerealiseerd noch in de Velpevallei noch in de Jordaanvallei; daarenboven is bij de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur Hageland ruimte opengelaten voor verdere invulling VEN en verwevingsgebied, wat tot de Vlaamse behoort. De zinsnede uit het structuurplan dat er geen optie is voor grootschalige natuur in de valleien en de zinsnede dat natuur die voorzien is al voor 100% gerealiseerd doorkruisen dit en zijn dan ook niet conform met het daar geformuleerde beleid.

6. Positief is de vaststelling dat op vele plaatsen gekozen is voor ' versterking van de valleien' , totstandbrengen ' natte en elders droge natuurverbindingen'. De recente ervaringen met erosie en wateroverlast bewijzen dat niet alleen in de valleien maar ook in het agrarisch gebied er geintegreerde maatregelen van erosiebestrijding, landbeheer, landschapsversterking en behoud van biodiversiteit nodig zijn. Het structuurplan zou hier een aanzet kunnen voor geven.


7. opvallend is de kaart van de gewenste agrarische structuur met het geelste geel ' Gewenst landbouwgebied Jordaanbeek' op deze kaart is heel de vallei het geelste geel. Later wordt daar het rup uitgesneden en wat buiten de RUP valt blijft op het structuurplan ' gewenst landbouwgebied jordaanbeek' met extra accent tav de omliggende agrarische gebieden. De kaart gaat verder dan zowel het structuurplan van de ruilverkaveling Willebringen als de vastgestelde agrarische en natuurlijke structuur Hageland.

Natuurpunt Velpe-Mene, Boutersem 20 augustus 2008
Attachments
Structuurplan Boutersem BEZWAAR NATUURPUNT VELPE.doc
w-document met het bezwaarschrift
(36.5 KiB) Downloaded 3203 times
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Boutersem

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron