Campagne Landschap 2009 Nederland

discussies van de werkgroep landschap

Moderators: LucAdmin, hugo abts, jan struyf

Campagne Landschap 2009 Nederland

Postby hugo abts on Thu Jun 18, 2009 2:36 pm

Ministers Verburg en Cramer de lucht in voor het landschap
Aftrap publiekscampagne over landschap
Persbericht | 17-06-2009
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) geven op dinsdagavond 23 juni het startschot voor een nieuwe publiekscampagne over landschap.
Met deze campagne roepen de ministers Verburg en Cramer samen met de twaalf provincies en ruim veertig maatschappelijke organisaties, zoals Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, de burger op mee te helpen aan het creëren en in stand houden van ons mooie Nederlandse landschap. Zonder deze hulp komt het landschap onder druk te staan door de toename van steden, dorpen en wegen.
Uit recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de inwoners van Nederland in principe wel wil meehelpen aan het mooi maken van landschap. Echter, 51% van de ondervraagden weet niet hoe zij dat kunnen doen.
De driejarige publiekscampagne richt zich op het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij het landschap, in het denken en doen. Hiervoor worden in de campagne laagdrempelige ideeën en handvatten aangereikt.Op 23 juni start de campagne met een verrassende en fotogenieke aftrap waarbij minister Verburg en minister Cramer in gezelschap van alle landschapspartners, met heteluchtballonnen (in campagnestijl) over het landschap zullen varen.
Het samenwerkingsverband binnen deze publiekscampagne is uniek. Nog nooit voerden zo veel landschapspartijen gezamenlijk een actie voor de bescherming en het behoud van het Nederlandse landschap. Ook laten de partijen hiermee zien dat zij zich committeren aan afspraken voor een betere afstemming bij gebiedsontwikkeling, een duurzamere financiering en het vergroten van de betrokkenheid van het publiek bij het landschap.
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Landschap en cultuurhistorie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron