Rietfilter als oplossing voor meerdere problemen

discussies van de werkgroep landschap

Moderators: LucAdmin, hugo abts, jan struyf

Rietfilter als oplossing voor meerdere problemen

Postby hugo abts on Sat Nov 01, 2008 10:53 am

Rietfilter als oplossing voor meerdere problemen

Wageningen UR Donderdag, 30 okt 2008

In Nederland moet op veel plaatsen de kwaliteit van het oppervlaktewater worden verbeterd. Op het Overijsselse landgoed Het Lankheet wordt nu gewerkt aan een nieuw concept om oppervlaktewater te zuiveren: een ‘waterpark’. Het LEI concludeert in een vandaag verschenen onderzoek dat de winst voor de samenleving groter is dan de kosten. Kern van een waterpark is een rietmoeras, ook wel helofytenfilter genoemd. Daarmee wordt het water gezuiverd, maar er zijn ook andere functies. Het riet wordt geoogst waarna er energie mee kan worden opgewekt (bijvoorbeeld via verbranding). Met het gezuiverde water wordt de kwaliteit van de omliggende natuur verbeterd zodat er meer verscheidenheid komt in flora en fauna. Een waterpark draagt bij aan een aantrekkelijk landschap voor recreatie en het biedt ook nog de mogelijkheid voor het bergen van piekwater om wateroverlast te voorkomen. Landgoed Het Lankheet was voorheen landbouwgrond. Deze grond is omgezet in rietmoeras. PRI, Alterra en KIWA doen er onderzoek naar onder andere de efficiency van de waterzuivering ten aanzien van stikstof en fosfaat. Eén van de belangrijke vragen is nu of Nederland (landbouw-)grond wil inzetten om het oppervlaktewater te zuiveren. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het LEI een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd, waarin de aanleg van een waterpark op het landgoed is afgezet tegen het behouden van de oorspronkelijke situatie: maïsteelt en vervuild oppervlaktewater. De maatschappelijke kosten bestaan uit de aanleg en het beheer van het waterpark en het mislopen van inkomsten uit de landbouw omdat er geen maïs meer kan worden verbouwd. De baten van een waterpark bestaan uit een betere waterkwaliteit, toename in de kwaliteit van omliggende natuur en het voorkomen van wateroverlast. Er is nu nog geen markt voor riet als biomassa, maar in de toekomst kan het, gegeven de energetische waarde ervan, zo’n 30 euro per ton waard zijn. Ook de recreatieve waarde vormt een maatschappelijke baat. Uit de MKBA blijkt dat een waterpark een interessante optie is voor de maatschappij en bijdraagt aan het behalen van verschillende waterdoelstellingen. In andere woorden, door aanleg van het Waterpark Het Lankheet is de Nederlandse welvaart erop vooruitgegaan. Als vervolg op dit onderzoek zal middels een financiële analyse inzichtelijk worden gemaakt wat het aanleggen van een waterpark voor een boer betekent en op welke wijze hij voor het aanbieden van het park betaald zou kunnen worden. Aan de hand van de verschillende deelonderzoeken zal de vraag beantwoord moeten worden in hoeverre waterparken een interessante optie zijn voor de Nederlandse situatie. Rapport 2008-061 Een waterpark als alternatief; MKBA aanleg multifunctioneel helofytenfilter op Waterpark Het Lankheet
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Landschap en cultuurhistorie

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron