Thema-excursies Natuur en landschapsbeheer 2005

beheer van reservaten, inventarisaties, activiteiten

Moderators: LucAdmin, hugo abts, esther buysmans, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

Postby abts hugo on Sat Oct 09, 2004 11:03 am

<span style='color:red'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Thema-excursies natuur- en landschapsbeheer: Met het beheerteam op stap</span></span>
<span style='color:purple'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'>( aangepaste tekst na d.b. van 29.9.2004)</span></span>

De Thema-excursies natuur- en landschapsbeheer ‘ Met het beheerteam op stap ‘ zijn bedoeld als een vormings- en uitwisselingsmoment van het beheersteam van één gebied met de overige beheersteams van andere gebieden in de regio, met geïnteresseerden van de reservaten- en de natuurstudiewerkgroep, met geïnteresseerde omwonenden, streekbewoners of leden die mee betrokken willen zijn bij de uitwerking en invulling van het beheer. Mensen die present waren of willen zijn op de werkdagen en naar de resultaten willen komen kijken. Mensen die bij de gedachtenwisseling willen betrokken worden of gewoon benieuwd zijn. Deze thematische excursies hebben ook tot doel het beheer in de praktijk van één gebied te confronteren met dit in de andere gebieden of met de mening van de reservatenwerkgroep of van geïnteresseerde buurtbewoners of leden.

Rond elk beheerd natuurgebied is of wordt er een beheersplan opgesteld dat tot doel heeft de natuurwaarden duurzaam te versterken. Rond elk gebied is ook een groep vrijwilligers actief ( het beheerteam waaronder de conservator). Ze doen doen: waarnemingen, natuurbeleving, natuurbeheer, werken rond de verdere uitbouw en verwerving, monitoring, gidsen van wandelingen. Geregeld worden ook werkdagen georganiseerd waarop vele vrijwilligers een handje komen toesteken aan concreet natuur- en landschapsbeheer. De natuurgebieden staan niet alleen maar maken deel uit van een omgevend landschap met landschappelijke en cultuurhistorische waarden die ook onze aandacht hebben.

De Thema-excursies natuur- en landschapsbeheer ‘ Met het beheerteam op stap zijn geen grote ‘geleide’ publiekswandelingen met natuurgids langs gebaande paden maar eerder een samen ontdekken, samen leren en bevragen met het beheerteam en de verantwoordelijken van de reservatenwerkgroep, struinend door het gebied.Van de deelnemers wordt verwacht dat ze meedenken, meeleren en zich betrokken voelen. Het is een dialoog, een vorm van monitoring en toetsing. Doelstelling is ook op deze manier de bestaande en potentiële medewerkers vrijwillig natuurbeheer meer inzicht en vorming te geven; maar ook nieuwe mensen uit de buurt en de streek bij het gebied en het beheer te betrekken.
Vanuit de reservatenwerkgroep wordt het beheerteam van het desbetreffende gebied ondersteunt: aan elke deelnemer zal een korte notitie ter beschikking gesteld worden over het gebied en de situering van het beheer in hoofdlijnen. Na de excursie zal ook een verslag ter beschikking zijn met de hoofdlijnen van de conclusies. Tijdens de eerste thema-excursie zal tevens een algemene situering van de natuurgebieden en het natuurbeheer in de regio plaatsvinden.
Wie de hele cyclus volgt kan op deze wijze op één seizoen bij wijze van spreken een eerste praktijk-opstapcursus ’ medewerker beheerteam en afdelingsmedewerker’ doorlopen. De reservatenwerkgroep wil elk beheerd natuurgebied in de afdeling minstens om de twee, maximum drie jaar zo aan bod laten komen. In eerste instantie zal dit gebeuren voor de gebieden waar nu de procedure voor de opstelling of uitbereiding van het beheersplan of de eerste driejaarlijkse en vervolgens de vijfjaarlijkse monitoring plaatsvindt. Wie ten minsten 5 thema-excursies per jaar en een 3-tal werkdagen gevolgd krijgt een ' certificaat vrijwilliger natuurbeheer Velpe-Mene'
User avatar
abts hugo
Newbie
 
Posts: 5
Joined: Sat Oct 09, 2004 10:28 am

Return to Reservaten

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron