[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/bbcode.php on line 472: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3545: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3547: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3548: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
[phpBB Debug] PHP Notice: in file /includes/functions.php on line 3549: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /includes/functions.php:2975)
Velpe-Mene discussieforum • View topic - Vogelbalans 2008: Beschermen helpt, nood aan natuurgebieden

Vogelbalans 2008: Beschermen helpt, nood aan natuurgebieden

beheer van reservaten, inventarisaties, activiteiten

Moderators: LucAdmin, hugo abts, esther buysmans, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

Vogelbalans 2008: Beschermen helpt, nood aan natuurgebieden

Postby hugo abts on Thu Aug 21, 2008 6:39 pmVogelbalans 2008: BESCHERMEN HELPT. Lees meer
BESCHERMEN WERKT
( de vogelbalans: )

Jaarlijks publiceert SOVON een Vogelbalans. Vandaag 21 augustus werd de Vogelbalans 2008 voorgesteld. Deze zal uitvoerig toegelicht worden op het Nederlands Vogelfestival dat op 23 en 24 augustus in Oostvaardersplassen doorgaat onder het Thema ‘ BESCHERMEN HELPT’.
In de Vogelbalans komen o.m. volgende hoofdconclusies naar voor:
• Beschermen van natuurgebieden helpt. Steeds meer rode lijstsoorten zijn afhankelijk van de beschermde natuurgebieden en reservaten. De beschermde natuurgebieden en reservaten zijn ook verantwoordelijk voor de soorten die het goed doen. Zelfs typische soorten van het boerenland zoals weidevogels zijn in steeds belangrijker mate afhankelijk van de natuurreservaten en beschermde natuurgebieden. Dit spoort ook met de vaststelling in Vlaanderen dat vb de Uitkerkse polders als beheerd NP gebied steeds meer sukses heeft en crucialer is voor de Vlaamse weidevogels en andere kritische soorten.
• Ondanks de grote subsidiestromen naar het agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer gaan de weidevogels en ook de akkervogels drastisch achteruit. Zo sterk zelfs dat de coordinator van het onderzoek stelde: ‘Ik vrees dat je moet concluderen dat al het geld en al die inspanningen niet tot resultaten hebben geleid’
• De bijdrage van het Natura 2000 netwerk aan de biodiversiteit en het keren van de achteruitgang van soorten werd duidelijk aangetoond.Vogelbalans 2008: beschermen werkt met samenvatting
Beschermen werkt, dat blijkt uit de Vogelbalans 2008, de jaarlijkse indicator van de vogelstand in Nederland, opgesteld door SOVON Vogelonderzoek Nederland. De Vogelbalans is op 21 augustus gepresenteerd in de Oostvaardersplassen, waar komend weekend het Vogelfestival wordt gehouden. Met veel bijzondere broedvogels gaat het stukken beter dan met veel andere soorten. Zij profiteren van de speciale beschermingsstatus van de Europese Vogelrichtlijn en het netwerk van Natura 2000-gebieden. Deze conclusies sluiten aan bij een Brits onderzoek uit 2007. Daaruit bleek dat de Europese wetgeving van positieve invloed is op het herstel van de aantallen van kwetsbare soorten. Bijna één op de twee vogelsoorten op de Rode Lijst blijft niettemin in aantal afnemen. Kemphaan, velduil, draaihals en grauwe gors balanceren op de rand van uitsterven. Voor veel van deze bedreigde soorten zijn natuurgebieden nóg belangrijker geworden. Lees meer
Vogelbalans 2008:
de belangrijkste conclusies
Bijna één op de twee vogelsoorten van de Rode Lijst blijft ook na publicatie van de Rode Lijst in 2004 in aantal afnemen. Kemphaan, velduil, draaihals, kuifeeuwerik en grauwe gors balanceren net als vorig jaar nog steeds op de rand van uitsterven. Bijna 60% van de Rode Lijstsoorten komt nu voornamelijk nog in natuurgebieden voor; voor de meest bedreigde bedreigde soorten zijn natuurgebieden nóg belangrijker.
Uitbreiden en verbeteren van de kwaliteit van natuurgebieden is essentieel om de negatieve trends te keren, met name voor de twee op dit moment meest bedreigde soortgroepen:heidevogels en duin- en kustvogels.
De recente beschermingsmaatregelen voor moerasvogels laten zien dat speciaal beheer kan helpen om populaties te herstellen.Bijzondere broedvogels als lepelaar en purperreiger vergaat het in Nederland beter dan veel andere soorten. Zij profiteren mede van de speciale beschermingsstatus van de Europese Vogelrichtlijn en het netwerk van Natura 2000-gebieden.
Dit sluit aan bij de conclusies van een Brits onderzoek waaruit bleek dat de Europese Vogelrichtlijn positieve invloed heeft op het herstel van de aantallen van kwetsbare vogelsoorten, en daarmee op het behoud van biodiversiteit.
Echter, meer dan een derde van de vogelsoorten binnen de 162 Nederlandse Natura 2000-gebieden gaat achteruit. Deze vogels zijn afhankelijk van herstelmaatregelen voor natuur, zoals die moeten worden vastgelegd in beheerplannen. Het Natura 2000-netwerk wordt des te belangrijker nu veel vogels worden geconfronteerd met een veranderend klimaat, en dus een extra zetje nodig hebben om die veranderingen bij te kunnen benen.
Het realiseren van het nationale netwerk van natuurgebieden, de Ecologische Hoofd Structuur, volgens de oorspronkelijke doelstellingen en planning is belangrijk om verdere verarming van de vogelbevolking te stoppen
De stand van boerenlandvogels neemt vrijwel jaarlijks verder af. De vele maatregelen die in het kader van agrarisch natuurbeheer worden uitgevoerd voor weidevogels blijken weinig effectief.
Deze maatregelen worden doorgaans te versnipperd over veel gebieden uitgevoerd, en houden te weinig rekening met de eisen die weidevogels aan hun leefomgeving stellen, zoals een hoog waterpeil.
Agrarisch natuurbeheer zou daarom doelgericht moeten worden ingezet. Helemaal nu onder invloed van stijgende prijzen voor agrarische producten op de wereldmarkt agrarisch natuurbeheer onder druk lijkt te komen van marktwerking. De braaklegregeling is onder invloed van die ontwikkeling al afgeschaft en zal naar verwachting veel akkervogels treffen.
In reservaten doen weidevogels het gemiddeld beter, omdat juist daar het optimale leefgebied beter is te realiseren dan in boerenland. Ook boerenlandvogels zijn dus gebaat bij uitbreiding en verbetering van natuurreservaten, mits ook daar het juiste beheer wordt gevoerd.
Vogels die van schelpdieren leven doen het onder de in Nederland doortrekkende en overwinterende vogels duidelijk slechter dan andere soorten.
Prominente voorbeelden zijn Eider en scholekster. Schelpdiervisserij (kokkels en mossels), maar ook andere ontwikkelingen hebben het voedselaanbod voor deze soorten sinds 1990 sterk verminderd. Vooral de kanoet weet recent te profiteren van het verbeterde aanbod
aan voedsel in de Oostelijke Waddenzee. Daar staat tegenover dat de stand van de
scholekster -vogel van het jaar 2008- nog steeds erg laag is.

Persoverzicht 21 augustus

SUBSIDIES HELPEN DE WEIDEVOGEL NIET
Volkskrant: Van onze verslaggever Caspar Janssen
gepubliceerd op 21 augustus 2008 05:45, bijgewerkt op 21 augustus 2008 07:16
AMSTERDAM - Met uitsterven bedreigde vogels zijn in Nederland steeds afhankelijker van natuurgebieden. 60 procent van de zogenaamde Rode Lijstsoorten komt alleen nog voor in natuurgebieden. Zelfs weidevogels voelen zich daar beter thuis dan op het boerenland.
Dit blijkt uit Vogelbalans 2008, de jaarlijkse indicator van de vogelstand in Nederland, opgesteld door SOVON, Vogelonderzoek Nederland. Bijna de helft van de Rode Lijstsoorten blijft, sinds de eerste publicatie van de lijst in 2004 afnemen, aldus SOVON. Soorten als de kemphaan, de velduil, de draaihals, de kuifleeuwerik en de grauwe gors balanceren net als vorig jaar op de rand van uitsterven.
Het blijft vooral slecht gaan met boerenlandvogels. De aantallen broedparen van de grutto, de kievit, de scholekster, de tureluur en de veldleeuwerik lopen nog altijd hard achteruit, ondanks jarenlange subsidies aan boeren voor ‘agrarisch natuurbeheer’. ‘Ik vrees dat je moet concluderen dat al het geld en al die inspanningen niet tot resultaten hebben geleid’, aldus Ruud Foppen, hoofd onderzoek van SOVON.
Het gaat niet overal slecht. Met bijzondere broedvogels in het netwerk van Natura 2000-gebieden gaat het zelfs goed. Moerasvogels als de lepelaar, de purperreiger en de roerdomp profiteren van hun beschermde status. De purperreiger doet het ook beter vanwege enkele nattere winters in de Sahel.
De lepelaar heeft veel baat bij de toename van de hoeveelheid voedsel (stekelbaarsjes) in poldersloten. Van de 13 soorten die in het ‘Beschermingsplan Moerasvogels’ worden genoemd, nemen er nog slechts drie in aantal af: de blauwe kiekendief, de grote karekiet en de baardman. Foppen: ‘Hier en daar gaat het beter. Het is dus mogelijk om voor bepaalde soorten de negatieve tendens om te keren.’
Incidenteel zijn er nog meer succesjes, zo blijkt uit de Vogelbalans. De slechtvalk, groene specht en kerkuil maken een goede kans om van de volgende Rode Lijst te worden afgevoerd. De kerkuil en de slechtvalk profiteren van de vele nestkasten die door vrijwilligers worden opgehangen. En ook de kwartelkoning lijkt te profiteren van beschermingsmaatregelen in natuurgebieden. Daar staat tegenover dat het met veel wad- en watervogels blijvend slecht gaat.
Vooral onder broedvogels is het beeld weinig rooskleurig. De stand van de blauwe kiekendief, de kluut, de velduil, de noordse stern en de tapuit bevindt zich op een dieptepunt. De topper en de scholekster hebben het moeilijk vanwege een gebrek aan schelpdieren.
De gegevens van SOVON zijn niet allemaal even recent. Soms dateren de laatst verwerkte tellingen uit 2006. Maar wat betreft stadsvogels zijn de gegevens juist extreem actueel, dankzij het in 2007 gestarte Meetnet Urbane Soorten (MUS), een monitoringproject waarin het aantal stadsvogels in 400 gebieden wordt geteld door vogelaars.
Belangrijkste conclusie over dit voorjaar (2008): met de huismus blijft het slecht gaan (-6 procent), vanwege almaar minder nestgelegenheid en vanwege een gebrek aan voedsel in stadstuinen. Daar staat tegenover dat steeds meer bosvogels – de groenling (+7 procent) en de winterkoning (+9 procent) – zich in de stad vestigen.
Nog een recente ontwikkelingen: dit voorjaar werd voor het eerst in dertig jaar een broedgeval van de ruigpootuil vastgesteld.
Algemeen dagblad:Geplaatst op donderdag 21 augustus 2008 06:04 , laatste wijziging donderdag 21 augustus 2008 10:43
Meer natuur kan vogelsoorten reddenvan onze redactie binnenland
DEN HAAG - Het gaat slecht met vogeldiversiteit in Nederland. Bijna de helft van de vogelsoorten die in 2004 op de 'rode lijst' zijn gezet van bedreigde dier- en plantensoorten, is verder in aantal gekrompen. Dat rapporteert de Vogelbalans 2008 van SOVON Vogelonderzoek Nederland, onderdeel van Vogelbescherming Nederland. Volgens het rapport is het noodzakelijk natuurgebieden te vergroten.Vooral soorten die afhankelijk zijn van een specifieke omgeving, zoals heidevogels en duin- en kustvogels, hebben het moeilijk. Ook boerenlandvogels zijn gebaat bij uitbreiding en verbetering van reservaten, schrijven de onderzoekers.

In totaal komt bijna zestig procent van de bedreigde soorten alleen nog voor in natuurreservaten. De kemphaan, velduil, draaihals, kuifleeuwerik en grauwe gors balanceren nog steeds op de rand van uitsterven. Volgens SOVON wijst alles erop dat zij over een tijdje uit Nederland zullen zijn verdwenen.

Meer dan de helft van de vogels die op de rode lijst staan, komen voor op het boerenland. De afgelopen jaren is er weliswaar veel aandacht voor geweest, maar dat heeft weinig geholpen. Zowel het aantal vogels, als het aantal soorten daalt nog steeds. De grutto en de veldleeuwerik zijn in de gevarenzone beland.

Met sommige bedreigde vogels op de rode lijst gaat het daarentegen wel goed. De slechtvalk, groene specht en kerkuil maken een goede kans om de volgende keer van de rode lijst te kunnen worden geschrapt. De slechtvalk en de kerkuil profiteren van de vele nestkasten die natuurliefhebbers ophangen. Het aantal kerkuilen is sinds 1990 verdrievoudigd.

Vogelbescherming Nederland heeft de overheid opgeroepen om natuurgebieden verder uit te breiden. Bescherming werkt, aldus de vereniging. ,,Soorten als de lepelaar, de zilverreiger en de purperreiger doen het goed dankzij het inrichten van natuurgebieden'', aldus Hans Peeters van Vogelbescherming Nederland.

Naast het uitbreiden van natuurgebieden, pleit de Vogelbescherming ook voor betere bescherming van weide- en akkervogels op het boerenland.
Attachments
Subsidies helpen de weidevogel niet.doc
Schermen helpt: natuurgebieden nodig
(48.5 KiB) Downloaded 1161 times
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Reservaten

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron