OUDE SPOORWEGBERM erkend reservaat

beheer van reservaten, inventarisaties, activiteiten

Moderators: LucAdmin, hugo abts, esther buysmans, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

Postby hugo abts on Thu Apr 20, 2006 3:55 pm

Persbericht 19 april 2006

‘OUDE SPOORWEGBERM-VALLEI VAN DE GROTE GETE TUSSEN HOEGAARDEN EN TIENEN’
ERKEND ALS NATUURRESERVAAT VOOR EEN PERIODE VAN 27 JAAR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de vooravond van de Walk for Nature Vissenaken 2006 ondertekende Minister Kris Peeters bij Ministerieel Besluit van 5 april de erkenning van het natuurreservaat ‘ Oude Spoorwegberm-Vallei van de Grote Gete tussen Hoegaarden en Tienen’ met een totale oppervlakte van 14 ha 20 a. Het gebied krijgt hierdoor voor een periode van 27 jaar het statuut van Natuurreservaat. De oude Spoorwegzate heeft een typische vegetatie van droge en warme kalkrijke graslanden met marjolein, kattedoorn, slangewortel, beemkroom enz. Sinds enkele jaren werden er ook orchideen gevonden. Dit gebied is ook bijzonder interessant voor vlinders zoals het icarusblauwtje. Sinds 2002 is ook begonnen met de uitbouw van een reservaat in de vochtige en natte vallei van de Grote Gete met nog dottergraslanden en de steeds zeldzamer worden plantengroei van de vochtige weilanden zoals Pinksterbloem en Koekoeksbloem. De Getevallei van Hoegaarden tot Geetbets en Velpevallei zijn belangrijke schakels van de ecologische hoofdstructuur in de streek en bieden ook kansen voor streekontwikkeling. Het belang van verwerving van natuurgebieden in functie van duurzame veiligstelling, van een optimale biodiversiteit en voor de beleefbaarheid van de mensen uit de buurt én van verder weg kan niet worden overschat. In deze gebieden is natuur en natuurbeleving voor iedereen hoofdfunctie. Het verschil is duidelijk zowel naar toegankelijkheid, inrichting, landschapsbeeld. Er is plaats voor biodiversiteit, voor iets ruigere natuur, voor spontane processen, voor onthaasting, voor gezondheid, voor wandelen en voor zijn. Voor de mensen uit de buurt, uit de streek, voor de mensen nu en voor de mensen morgen. Een plaats voor verwondering en ontdekking.
Maar er zijn ook mogelijkheden tot meekoppeling met integraal waterbeleid, landschapsbeleving en milieuvriendelijk recreatief medegebruik.
Dit werd in het nabije verleden nog bewezen door de inrichting van een doorstroommoeras in de Schoorbroekbeekvallei in het Rosdelreservaat waar onder het motto ‘ Waterriet voor watervogels en droge voeten voor Hoegaarden’ zowel aan natuurontwikkeling als aan integraal waterbeheer gedaan werd. Dit had als direct resultaat nieuwe broedvogels voor de streek zoals Blauwborst, waterral, krakeend, bruine kiekendief. Deze aanpak staat ook model voor de ontwikkeling van een nieuw doorstroommoeras in de Velpevallei op percelen die in de nabije toekomst door Natuurpunt zullen worden beheerd.
Op 23 april zullen de wandelaars op de Walk for Nature Vissenaken met het project ‘ doorstroommoeras en vernatting in de Velpevallei’ kunnen kennismaken. Daar waar tot begin de jaren 90 er hardnekkige plannen waren om de Velpe van bron tot monding recht te trekken en te kanaliseren wordt nu gewerkt aan natuurversterking en natuurherstel zowel in de Getevallei als in de Velpevallei en de Rozendaalbeekvallei.
Meer informatie: www.velpe-mene.be
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Reservaten

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron