Graan voor gorzen zondag 18 december 2005

beheer van reservaten, inventarisaties, activiteiten

Moderators: LucAdmin, hugo abts, esther buysmans, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

Graan voor gorzen zondag 18 december 2005

Postby hugo abts on Mon Nov 14, 2005 8:47 pm

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>WANDELING VAN DE MAAND DECEMBER VELPE MENE
GRAAN VOOR GORZEN ZONDAGVOORMIDDAG 18 DECEMBER 2005
</span>

9u00, Dorpsplein Hoegaarden ( voor de tuinen van Hoegaarden) (akkervogelwandeling verschillende gidsen: speciale beheersuitstap en wandeling voor groot publiek)
Info: Robin Guelinckx 0476 53 07 37 en Pieter Abts (Pieter.Abts@natuurpunt.be)

We doen met de beide wandelingen de verschillende akkerpercelen aan in de omgeving van Rosdel ( Katerspoel, Aalst, Egypte) en ook nog delen van het Rosdel reservaat. Er is een gespecialiseerde beheerswandeling waarin we voor natuurbeheerders ingaan op het akkerbeheer met de resultaten.
Een tweede wandeling is een grote publiekswandeling waarin ook de akkerpercelen aangedaan worden en het beheer uitgelegd wordt. Er wordt natuurlijk speciaal gekeken naar de geelgors en de grauwe gors en andere soorten van het akkerlandschap.
We vertrekken stipt om 9 u voor de Hoegaardse Tuinen op het dorpsplein in Hoegaarden met verschillende gidsen. Een unieke gelegenheid om met project kennis te maken.

Hieronder meer uitleg over het project 'Graan voor Gorzen'. De kaartjes van de gebieden zijn te vinden onder www.velpe-mene.be onder akkerbeheer.

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>GRAAN VOOR GORZEN in NP Velpe-Mene</span>
De Geelgors en de Grauwe gors zijn twee soorten van het agrarisch cultuurlandschap die sterk achteruitgaan in Vlaanderen. . Ze zijn opgenomen op de Rode Lijst. De Geelgors is praktisch verdwenen uit het grootste gedeelte van Vlaanderen of herleid tot een relict populatie. De Grauwe gors is een soort van het open leemlandschap. Kernpopulaties van beide soorten komen nog voor in de Leemstreek en Haspengouw met hoge concentraties in het Hoegaardse. Voor deze soorten hebben we binnen de streek een belangrijke verantwoordelijkheid. Daarom worden sinds een paar jaar jaren enkele akkerreservaten beheerd zowel voor de vogels als voor de specifieke akkervegetatie ( combinatie wisselbraak met overstaand graan zonder enige bemesting of bespuiting).

Na de geweldige resultaten van het akkerbeheer in de afdeling, zowel op botanisch als faunistisch vlak, wordt het gevoerde beheer in 2004 met veel enthousiasme verder gezet.
Eind 2004 werd het areaal akkerreservaat voor de winter 2005-2006 nog verder uitgebreid met een akker te Kumtich (Tienen) (Terrassenlandschap naast de spoorweg) en één te Vertrijk (Boutersem) (Grote Kouter). Natuurpunt afdeling Velpe-Mene beheert dan 8 akkers waar in combinatie met braaklegging voornamelijk winter- en zomergraan gezaaid wordt en waarvan de opbrengst in de aar tot na de winter op de akkers blijft.

In de winter 2003-2004 werden er op 5 akkertjes met overblijvend zomergraan te Nerm en Katerspoel en een tijdelijke graanstrook te Meldert ( allen Hoegaarden) concentraties van meer dan 600 Geelgorzen, ruim 200 Grauwe gorzen en meer dan 250 Ringmussen waargenomen. Deze mooie resultaten tesamen met de rijke maar sterk bedreigde akkerflora ( Groot spiegelklokje, Blauw walstro, veel Spiesbladleeuwebek, Kleine wolfsmelk,…), toenemende populaties van knaagdieren, bolwerken van Geelgors tijdens broedseizoen, zeer zeldzame loopkevers…bewijzen dat dergelijke‘natuurakkertjes’ een zeer belangrijke functie als stapsteen en/of refugium kunnen vervullen in het steeds grootschaliger wordende agrarisch cultuurlandschap.

Voor de winter 2004-2005 zijn er 6 akkers waar zomergraan tot in het vroege voorjaar op de akkers blijft staan. Te Hoegaarden-Nerm zijn er 3 (Katerspoel, Blinde Ezel en Aalst), in Meldert 1 (Betlehem), te Hoxem (Pertseveld) en Vertrijk- Boutersem (Grote Kouter). Vanaf eind oktober zullen de eerste groepjes gorzen aanwezig zijn en zal er systematisch geteld worden om een beeld te krijgen van de aanwezige aantallen foeragerende vogels.
Afspraken voor oa simultaantellingen en waarnemingen worden via het waarnemingsnetwerk Velpe_Mene_Gete@Yahoogroups.com gecommuniceerd. Voor meer info zie ook <a href='http://www.Velpe-Mene.be' target='_blank'>http://www.Velpe-Mene.be</a> of Robin Guelinckx (016/503560) of natuurpunt@velpe-mene.be




In 2004 werd een bijkomend perceel akkerreservaat op de kop van de Grote Kouter aangekocht; ook hier zal het graan voor gorzen project lopen; dit jaar werd een voor de landbouw marginale akker in het Terrassenlandschap van Kumtich ( ten zuiden van de Spoorweg) aangekocht: beiden worden ingeschakeld in het beheer o.m. ten behoeve van de Gorzen. Zowel in de ruilverkaveling Vissenaken als in de Ruilverkaveling Willebringen wordt door Velpe-Mene gewerkt aan akkerstroken voor de akkerorganismen.
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Steunen kan door storting op rekening 293-0212075-88 van Natuurpunt met vermeldding project 3997 met vermelding ‘ Velpe-mene: Gorzen’.</span>
Last edited by hugo abts on Sun Aug 20, 2006 4:32 pm, edited 1 time in total.
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Postby hugo abts on Sun Dec 18, 2005 2:57 pm

<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>Suksesvolle Uitstap natuurbeheer Graan voor Gorzen, Hoegaarden 18 december met 28 deelnemers</span>

Ondanks de lichte sneeuw, soms gladde wegen en het vroege uur waren niet minder van 28 echt geinteresseerden aan de start aan het gemeentehuis. Hierbij vele mensen die zelf met analoge projecten bezig zijn zoals mensen van Paal, Schulensensbroek, Zuid-Limburg, Brabants Platteau en Dijlevallei, Haachts Broek maar ook andere geinteresseerden.
Robin Guelinckx, Pieter A en Freek V hadden dit keurig voorbereid en gaven aan alle deelnemers een exact kaartje van de beheerde percelen en van de akkertjes.
Waarnemingen van groepje sijsje, putters en barmsijs ( walenstraat).
Bezoek van de volgende gebieden:
- Blinde ezel: was bijna volledig uitgegeten. Middenste stuk is terug heringezaaid. practisch geen gorzen
- percelen Katerspoel: massaal maar dan massaal geelgors, naar schatting tussen 300 en 400 vogels en ook tussen 15 en 20 grauwe gors; ook een groep ringmus en steeds 2 torenvalken.
- percelen Egypte: enkele vogels
vooral het perceel Katerspoel was sensationeel en prachtige zichtbaarheid. er was veel enthousiasme.
Daarna met de hele bende nog gaan napraten in het Kapittelhuis ( Tuinen). 2 nieuwe leden voor afdeling Velpe-Mene waarvan één domiciliering ( Tienen).
's namiddags ging freek met enkele geinteresseerden ook de andere percelen bezoeken.
Bedankt allen voor de medewerking
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Postby hugo abts on Sat Jan 14, 2006 5:06 pm

Image
zicht op de akker Grote Kouter
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm


Return to Reservaten

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron