Heideherstel in Spikdoornveld

beheer van reservaten, inventarisaties, activiteiten

Moderators: LucAdmin, hugo abts, esther buysmans, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

Postby hugo abts on Thu Aug 18, 2005 8:49 pm

<span style='color:blue'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Heel natuurminnend Vlaanderen werkt. Wij dus ook! Enige afdelingsactiviteit
Dag van de Natuur: zaterdag19 november 2005
</span></span>

Het derde weekend van het jaar grijpt er traditiegetrouw in heel Vlaanderen de dag van de natuur plaats waarbij het vrijwillig natuurbeheer in de kijker worden gesteld. In afdeling Velpe-Mene zullen we dit jaar op zaterdag 19 november 2005 vanaf 13u30 aan heideherstel doen in het Spikdoornveld. Deze activiteit wordt aanzien als afdelingswerkdag waar iedereen uit de gehele afdeling uitgenodigd wordt.

Jaarlijks gaan er verspreid over de verschillende gebieden binnen Velpe-Mene verschillende tientallen werkdagen vrijwillig natuurbeheer door. Rond elk gebied werkt ook een team vrijwillig natuurbeheer. De dag van de natuur stelt dit werk op een bijzondere wijze in de kijker. Het is ook een oproep aan alle geïnteresseerden om eens kennis t e komen maken met het vrijwillig natuurbeheer en de beheerteams. Alle reservatenteams van de verschillende reservaten binnen de afdeling Velpe-Mene worden verwacht. Door vele vrijwilligers werd er tijdens de zomerwerkdagen al heel wat werk verzet. Het aantal deelnemers varieerde van 5 tot 24 werkers.

Tijdens de zomerwerkzaamheden werd wel vastgesteld dat de ‘vaste kern’ bestaat uit een (te) kleine groep van ouderlingen, die dringend moet aangevuld worden. Het werk is haalbaar wanneer vele handen het werk draagbaar maken. Rond elk gebied is het gewenst dat lokale mensen het gebied onder hun armen nemen en van nabij opvolgen. Binnen de afdeling is een belangrijke doelstelling om naast het bestaande netwerk van vrijwilligers ook nieuwe en jonge mensen bij natuurbeheer en natuurgebieden te betrekken. Ons verenigingsmodel staat of valt met vele vrijwilligers die zelf af en toe eens de handen uit de mouwen steken. In het Spikdoornveld en de Zeyp is een jonge ploeg met vele nieuwe mensen actief. Dus, allen daarheen.

Het Spikdoornveld is een deel van het natuurgebied De Zeyp. Onder impuls van Robin Guelinckx wordt hier een intensief heideherstelprogramma gerealiseerd en met fantastische resultaten. In een proefperceel dat vorig jaar werd opengemaakt, kiemen al een hele rits planten die specialisten doen watertanden: Struikheide, Tandjesgras, Tormentil, Pilzegge, Pijpestro, Liggend hertshooi, Fraai hertshooi en Veelbloemige veldbies. In de nazomer wordt nog een deel opengemaakt in het kader van omvormingsbeheer naar heide en struweel. Op de Dag van de Natuur zullen we hier aan meedoen.


<span style='font-size:14pt;line-height:100%'><span style='color:blue'>Heideherstel in Spikdoornveld: zaterdag 19 november 2005 om 13u30</span></span>
Op het einde van de Heirbaan, waar Heirbaan, Hoefstraat en Nijselrodestraat samenkomen te Attenrode – daar zal een vlag van NP hangen en pijltjes richting Spikdoornveld

Zeker werkhandschoenen meebrengen. Indien mogelijk een boshark (‘gritsel’) of ander voorwerp waarmee je strooisel met veel blad en takken kan bijeenschrapen.

Inlichtingen: Robin Guelinckx (0476 530537) of robin.guelinckx@inbo.be
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Postby hugo abts on Sat Nov 12, 2005 12:23 am

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Persbericht 11 november 2005 </span>

zie citaten vrijwilligers onderaan de tekst

In het weekend van 19 en 20 november gaat in gans Vlaanderen de dag van de natuur door. Voor deze dag wordt een oproep gedaan aan jeugdbewegingen, socio-culturele verenigingen en gewone burgers om de handen uit de mouwen te steken en een dagje mee te werken aan natuur- en landschapsbeheer in de buurt. De dag van de natuur doet dan ook een bezonder beroep naar de mensen naar betrokkenheid met hun omgeving.

De afdeling Velpe-Mene die aktief in de gemeenten Tienen, Glabbeek, Boutersem, Hoegaarden en Bierbeek zet dit jaar met heel de afdeling in bij het beheer van het natuurgebied De Zeyp op de grens van de gemeente Glabbeek ( deelgemeente Attenrode) en de gemeenten Lubbeek ( deelgemeente Binkom) en Tielt-Winge ( deelgemeente Meensel).

Binnen de afdeling Velpe-Mene gaan jaarlijks zo'n 25 werkdagen door, maar de dag van de natuur is iets speciaals. Die dag mikken we op een ruim publiek ook van jongeren en andere socio-culturele verengingen. Dit is een ideale gelegenheid voor nieuwkomens die extra zullen opgevangen worden.

Voor Natuurpunt raakt zulke dag van de natuur de kern van haar opdracht om mensen te betrekken bij de natuur en het landschap in de omgeving. Natuur en Landschap zijn voor vele mensen belangrijk. Het is een kans en inspiratiebron . Natuur en Landschap geeft kleur aan je omgeving en inzet voor natuur en landschap geeft kleur aan je leven. Een aantrekkelijk landschap met daarin kernen 'Natuur voor Iedereen' geeft identiteit aan een streek en is een bron van welbevinden voor de bewoners.

Natuurpunt wil overal mensen kansen geven om rond Natuur en Landschap concreet te werken en zich in te zetten. Binnen NP Velpe-Mene zijn er 20 concrete gebiedsprojecten waarrond gewerkt wordt.

In Hoegaarden zijn dit vb Rosdel, Mene-Jordaan, Meldertbos en de Oude spoorwegberm met de Getevallei.

In Tienen is dit het Aardgat, de Rozendaalbeekvallei en de Velpevallei te Vissenaken en de Tiense Putten.

In Boutersem is dit de Snoekengracht en de Boomgaard in herstel te Roosbeek

In Bierbeek de Hazenberg en Molensteen maar ook Weterbeek en Zwartenbos en in Glabbeek de Paddenpoel-Velpevallei en de Zeyp. Rond al deze gebieden is een team van vrijwilligers actief die zich actief en volledig belangenloos inzetten voor het beheer, de natuurstudie en de natuureducatieve activiteiten. Deze teams worden ook op de dag van de Natuur in Spikdoornveld verwacht. Je kunt er dus kennis mee maken.

Dat deze inzet door de mensen in de streek steeds meer en meer gewaardeerd wordt blijkt ook duidelijk uit de ledengroei. De Natuurpunt Afdeling Velpe-Mene groeide van 513 leden begin 2003 tot 1000 leden eind 2005. In een tijd dat alle socio-culturele verenigingen klagen van ledenverlies en hoe moeilijk het is om op locaal niveau nog een bloeiende verenigingswerking te hebben spreekt dit boekdelen. NP Velpe-Mene beschouwt dit als een aanmoediging voor het vele natuur- en landschapswerk dat belangenloos door zovele vrijwilligers in de streek gepresteerd wordt.Op deze manier geven deze teams ook waarde aan natuur.

De dag van de natuur is dan ook een gelegenheid om dit vrijwilligerswerk extra in de kijker te stellen. Alle informatie over Natuurpunt Velpe-Mene en de dag van de natuur vind je op www.velpe-mene.be Hieronder vind je het concreet programma voor de Spikdoornveld-de Zeyp en ook enkele citaten van jonge en andere vrijwillige medewerkers.

Heideherstel in Spikdoornveld: zaterdag 19 november 2005 om 13u30

Op het einde van de Heirbaan, waar Heirbaan, Hoefstraat en Nijselrodestraat samenkomen te Attenrode – daar zal een vlag van NP hangen en pijltjes richting Spikdoornveld . Zeker werkhandschoenen meebrengen. Indien mogelijk een boshark (‘gritsel’) of ander voorwerp waarmee je strooisel met veel blad en takken kan bijeenschrapen. Inlichtingen: Robin Guelinckx (0476 530537) of robin.guelinckx@inbo.be


Citaten van enkele vrijwilligers:

Robin Guelinckx (Boutersem (binnenkort Tienen) 30j, vrijwilliger, actief rond natuurstudie, verantwordelijke voor beheersvisie binnen de afdeling en medeconservator van de Zeyp)
‘<span style='color:blue'>Wat we in deze streek met natuurbeheer hebben kunnen bereiken is toch enorm. In het gebied De Zeyp, dat stilstaan een fors gebied wordt vb vonden we dit jaar ook voor het eerst de Bergnachtorchis. Maar als natuurontwikkelingsgebied is Spikdoornveld wel iets echt bijzonder met allerlei zeldzame soorten. Met de dag van de natuur moeten we ook nieuwe en jonge mensen en mensen uit de streek bij het vrijwillige natuurbeheer kunnen betrekken. Ik reken dan ook op vele nieuwe generatiegenoten en ook nieuwe mensen uit de streek. Feitelijk reken ik er ook op dat we met de dag van de natuur ook de mensen van de verschillende andere beheerteams kunnen bereiken om met dit gebied kennis te maken. We zullen er alles aan doen dat de mensen er ook iets aan hebben en meer inzicht krijgen in natuurbeheer.’ </span>
Esther Buysmans ( Bierbeek, vrijwilliger, coordinator vrijwillig natuurbeheer binnen Velpe-Mene ,conservator Weterbeek ); <span style='color:blue'>[I]Wat op de verschillende werkdagen binnen NP-velpe-mene gepresteerd wordt is enorm. Maar het zou leuk zijn nog meer mensen te bereiken. Als de groep voldoende groot is vliegt het werk vooruit en is veel voldoening en plezier. En natuurlijk geldt ook het principe dat als de teams onderling bij elkaar op bezoek gaan veel geleerd wordt en niemand er alleen voorstaat. </span>[/I]
Paul Bellens (Tienen, Vrijwilliger en Peter wandelcircuit Rosdel Hoegaarden) en André Roelants( Vrijwilliger, Boutersem, Conservator Snoekengracht,) ( laureaten gouden gorzen 2005 voor inzet ):
<span style='color:blue'>Wij zullen er ook zijn, het is toch een fantastische en zingevende ervaring om mee te kunnen werken aan natuurversterking in een streek en dit in activiteiten die open staan voor iedereen en waar je mensen van allerlei leeftijd en van heel de streek ontmoet. </span>
Roland Grugeon ( Vrijwilliger Tienen, Medeconservator Oude Spoorweg-Getevallei, Hoegaarden):
<span style='color:blue'>Gratis gaan werken in de natuur? Zelfs al zou het weer niet zo schitterend zijn? Zeker! Het werken zelf is de beloning!
Het weldoende gevoel van spierarbeid. De gezonde vermoeidheid achteraf. De wijde ruimte en het groen rondom. Het gezelschap van bekenden of van degenen die we al doende leren kennen. Voor mij is dat werk ook een blijk van waardering voor Robin, de conservator. Door ons werk verwachten we de terugkeer van de vroegere heide met de bijbehorende vlinders Er is ook een gelijkenis tussen planten en dieren in hun biotoop met het landschap waarin die past en zeldzame oude gebouwen. Beide vertellen over ons gezamenlijk verleden. “Open monumentendag” en de “Dag van de Natuur” zijn verwant.
</span>
Pieter Abts (Hoegaarden, 29 j, regio-consulent Natuurbeheer bij Natuurpunt):
<span style='color:blue'>Het specifieke aan het model van NP is dat we rond elk gebied mensen betrekken. Zij geven mee vorm en inhoud aan het beheer en waarde aan het gebied. Natuurbeheer en natuurbeleving gaan hand in hand. Elk gebied geeft kleur aan de leefomgeving. Natuurpuntgebieden zijn een kans voor een streek. De dag van de natuur is een gelegenheid om nog meer mensen te betrekken. Ik vond het bijzonder leuk dat vb deze activiteit ook breed aangekondigd werd in het Glabbeeks Parochieblad en dat Robin hierover de jeugdbeweging aansprak.Ik verwacht ook nieuwe jongeren. Belangrijk is dat we herhalen dat iedereen welkom is ook zonder enige voorkennis en ook als je in een ander gebied binnen de regio geïnteresseerd bent.Onze aanpak staat open voor de gewone geïnteresseerden, natuurbeheer is niet enkel de zaak van specialisten. De werkgroep vrijwillig natuurbeheer binnen de afdeling staat klaar om je op te vangen</span>
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm


Return to Reservaten

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron