NMP Biobrandstoffen niet duurzaam

Beleidsontwikkelingen, info en discussies over het natuur en milieubeleid, beleidswerking in de afdeling (rups, water, ruilverkaveling)

Moderators: LucAdmin, margriet vos, hugo abts, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

NMP Biobrandstoffen niet duurzaam

Postby hugo abts on Wed Mar 05, 2008 10:08 am

EU-voorzitter sluit beleidswijziging biobrandstoffen niet uit

BRUSSEL 14/03 (BELGA) = De Sloveense premier en huidig EU-voorzitter

Janez Jansa sluit niet uit dat de Europese Unie haar doelstelling over de

promotie van biobrandstoffen zal moeten herzien of amenderen. Dat heeft

hij donderdag in Brussel verklaard na afloop van een discussie onder de

staatshoofden en regeringsleiders over het klimaat- en energiebeleid.

De EU wil dat in 2020 tien procent van het brandstofverbruik in de

lidstaten bestaat uit biobrandstoffen. Deze brandstoffen vormen echter

steeds meer onderwerp van controverse. Milieuorganisaties en

VN-agentschappen hebben erop gewezen dat de productie van palmolie, maïs,

soja en andere gewassen met het oog op biobrandstoffen een verminderde

voedselproductie en ontbossing in de hand werkt.

"Dit onderwerp is aan bod gekomen", bevestigde Jansa. Volgens

hem waren de leiders het erover eens dat de problematiek een diepgaande

analyse verdiend. "We moeten antwoorden vinden op de vragen die opgeworpen

worden. Ik sluit niet uit dat we deze doelstelling moeten herzien of

amenderen, maar op dit moment liggen er nog geen concrete elementen op

tafel", zo verklaarde de Sloveense premier./.

studie van het Milieu en Natuurplanbureau (MNP)
Biobrandstoffen niet duurzaam
04 mrt 2008 14:58Het op grote schaal toepassen van hernieuwbare energie in de transportsector is geen goede investering in duurzaamheid.

Uit een studie van het Milieu en Natuurplanbureau (MNP) blijkt dat dit leidt tot een toename van het landgebruik, een stijging van de voedselprijzen en een verschraling van de biodiversiteit.

De Europese Commissie wil dat over twaalf jaar 10 procent van alle transportbrandstoffen afkomstig is uit hernieuwbare bronnen. Voor de productie daarvan is volgens het MNP een areaal van twintig tot dertig miljoen hectare nodig. Dit grote beslag op landbouwgrond zal leiden tot hogere voedselprijzen en een verlies aan biodiversiteit.

Pas met de tweede generatie biobrandstoffen komt de doelstelling van Brussel dichterbij, aldus het MNP. Die zijn echter nog in onvoldoende mate beschikbaar.

Dit geluid is niet nieuw. Natuur- en milieu-organisaties waarschuwen al langer voor de gevaren van het gebruik van met name de eerste generatie biobrandstoffen. Wel komt deze studie op een voor de Commissie ongelukkig moment, want eerder deze week gaven de Europese milieuministers groen licht voor de ambitieuze klimaatplannen van Brussel.
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Beleid

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron