Planningsprocessen landbouw en natuur

Beleidsontwikkelingen, info en discussies over het natuur en milieubeleid, beleidswerking in de afdeling (rups, water, ruilverkaveling)

Moderators: LucAdmin, margriet vos, hugo abts, robin guelinckx, Lieven_deschamphelaere

Postby hugo abts on Mon Feb 27, 2006 11:19 am

<a href='http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/' target='_blank'>Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos - regio Hageland</a>-


het <a href='http://www.bouwenenwonen.be/uploads/b1235.pdf' target='_blank'>Programma Hageland</a> ( Ruimtelijke Visie van december 2005) vind je onder:http://www.bouwenenwonen.be/uploads/b1235.pdf
De <a href='http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/ruimtelijk/Nrup/Planningsproc/PlPr_BG/LandNatBos/Hage/verkenningsnota_hageland_ppt.ppt#32' target='_blank'>POWERPOINT PRESENTATIE ONDER KLIK</a> waarbij de administratie de verkenningsnota en het proces voorstelde vind je onder deze klik
Het advies van NP Velpe-Mene en Gete-velpe zal kortelings ook via een link op het forum te vinden zijn ( bestand was te zwaar om als bijlage op te nemen)
stand van zaken:
(

In juni 2005 heeft afdeling ruimtelijke planning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap een eerste aanzet voor een gewenste ruimtelijke structuur voor landbouw, natuur en bos voor advies voorgelegd aan gemeenten, provincies en belangengroepen, in de vorm van een verkenningsnota.
Op basis van de reacties van gemeenten, provincies en belangengroepen op deze verkenningsnota heeft AROHM begin december 2005 een programma voor uitvoering en onderzoek voorgesteld. Dit programma vormt de basis voor een gerichte gespreksronde met gemeenten, provincies en belangengroepen.
Er worden twee types van gebieden onderscheiden:
• Voor een groot aantal aaneengesloten landbouwgebieden wordt voorgesteld de bestemmingen van de bestaande gewestplannen te herbevestigen volgens de methodiek die de Vlaamse regering hiervoor heeft vastgelegd op 3 juni 2005. Gemeenten en provincies kunnen hierover tot 1 april 2006 een formeel advies uitbrengen.
• Voor de andere gebieden wordt voorgesteld deze op te nemen in het programma voor verder onderzoek, omdat voor deze gebieden verder onderzoek of overleg nodig is. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en overleg zal afdeling ruimtelijke planning een eindvoorstel van de gewenste ruimtelijke structuur en een uitvoeringsprogramma opmaken.
>> Lees het programma voor uitvoering en onderzoek, dec 2005 (pdf - 4MB)
>> Bekijk de kaarten van de gebieden waarvoor men voorstelt de gewestplanbestemming te herbevestigen
(pas op: dit zijn zware bestanden)
• overzichtskaart, dec 2005 (pdf - 22MB)
• kaartblad 1: omgeving Aarschot - Scherpenheuvel, dec 2005 (pdf - 13MB)
• kaartblad 2: omgeving Bekkevoort-Diest-Beringen-Lummen-Halen, dec 2005 (pdf - 13MB)
• Kaartblad 3: omgeving Holsbeek, Pellenberg, Bierbeek, dec 2005 (pdf - 13MB)
• Kaartblad 4: omgeving Glabbeek-Kortenaken-Linter-Tienen, dec 2005 (pdf - 13MB)
• Kaartblad 5: omgeving Hoegaarden-Tienen, dec 2005 (pdf - 13MB)

vroegere documenten:
De Leidraad …informeerde de verschillende gesprekspartners over het traject dat we volgen om een maatschappelijk en bestuurlijk gedragen beleidsvisie te bereiken. Hierin vind je de verschillende stappen in het planningsproces, de wijze van overleggen en van besluitvorming en meer bijzonderhedenvan dit specifieke project.
>> lees de leidraad voor het procesverloop, februari 2005 (pdf - 1,5 MB)
De Verkenningsnota...was het resultaat zijn van een verkenningsfase waarbinnen een eerste aanzet tot beleidsdoelstellingen en ruimtelijke concepten voor de open ruimte in de regio werden geformuleerd aan de hand van een bundeling, confrontatie en eerste afweging van standpunten en visie-elementen vanuit de betrokken gemeenten en provincies, een aantal rechtstreeks betrokken Vlaamse administraties (bevoegdheden landbouw, natuur, bos, water, erfgoed en ruimtelijke ordening) en een aantal sleutelfiguren van rechtstreeks betrokken belangengroepen (landbouw, natuur en bos, water) en actoren (regiowerkingen).
>> lees de verkenningsnota, juni 2005 (pdf - 13MB)
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Beleid

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron