Verslag Vergadering Historische studie

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Postby Pabts on Mon May 02, 2005 11:00 am

Overleg Kasteelpark Meldert – 28/04/2005
VLM Leuven

Aanwezig

H.Serroyen (aalmoezenier), R.Severijns (directeur), , Lucas Briesen (AMINAL Natuur), P.Abts (Natuurpunt), L.Albers (Lantschap), A.Haartsen (Lantschap), H.Schrijver (Lantschap), F.Huon (Gemeente); K.Cordemans (VLM); B.Robberechts (VLM); Ph.De Keyser (VLM).Verontschuldigd
R.Deneef (Monumenten en Landschappen); J.Struyf (werkgroep Meldertbos); E.Deconinck (Provincie)


Agenda
Voorstelling Conceptrapport met terreinbezoek


Volgende VergaderingDonderdag 2 juni e.k., om 11.00u in het St-Janscollege te Meldert.1 Bespreking
1.1 Conceptrapport

1.1.1 Adriaan en Lucia lichten het conceptrapport toe adhv een diavoorstelling. Het rapport is tevens voorzien van een cd-rom met een beschrijving van alle historische elementen. Er wordt overeengekomen dat eenieder het rapport kritisch doorneemt. Op donderdag 2 juni kan dan de inhoud besproken worden.
1.2 Inventarisatiekaart
1.2.1 Deze kaart is ten dele afgewekt maar dient nog te worden vervolledigd met een aantal historische elementen. Ook dient een duidelijke verwijzing naar de bovengenoemde beschrijving van historische elementen worden gemaakt. Opvallend is de juistheid van de historische elementen, wanneer ze wordt geprojecteerd op het tuinplan van L.Van der Swaelmen.
1.3 Vervolgstappen
1.3.1 Volledige afronding van de inventarisatie
1.3.2 Bespreking van het Conceptrapport
1.3.3 Bespreking van de Inrichtingsvisie
1.3.4 Op basis van de studie wordt ook opgeroepen om te kijken of er mogelijkheden zijn om het project in te schakelen in een Europees uitwisselingsproject. Er zijn verschillende insteekmogelijkheden:
1. De herwaardering van modernistische of vroeg-20e eeuwse tuin- en parkaanleg.
2. De ontwikkeling van historische parksites ifv natuurbehoud en cultureel erfgoed; de herwaardering van parkruïnes.
1.4 Erkenning
1.4.1 Pieter meldt dat Minister Peeters recent de Erkenning als natuurreservaat heeft toegezegd voor Meldertbos. Daarmee kan begonnen worden met het startbeheer van het domein. Vnl. de kapping van de populieren zal daarbij van belang zijn. Er wordt hiervoor een externe communicatie verzorgd.
2 Afspraken

wie wat
Lantschap Afronding inventarisatie
VLM Afronding Hoogtemeting en opname grondstalen ter datering van historische elementen.
Natuurpunt Opmaak Rooiplan
Begeleidingsgroep Becommentariëring van het Conceptrapport
3 Agenda
wanneer wat
20/05/05 Bezoek aan de Hooge Vuursche en het Belgenmonument (NL)
02/06/05 Bespreking Conceptrapport en evt. Inrichtingsvisie.
User avatar
Pabts
Newbie
 
Posts: 4
Joined: Fri Oct 31, 2003 4:08 pm

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron