verslag werkgroep/kern Hoegaarden 24/09/2007

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

verslag werkgroep/kern Hoegaarden 24/09/2007

Postby Pieter abts on Fri Sep 28, 2007 2:29 pm

VERGADERING WERKGROEP MELDERTBOS
24 SEPTEMBER 2007 (BIJ JOOST)


AANWEZIG:Eddy Stas, Johan Viaene, Joost Verheyden, Dirk Van Muylder en Pieter Abts.

AGENDA• Planning 2008
• Afgelopen activiteiten /Planning einde jaar 2007
• Subsidie 2007 (Afrekening en verslag)
• Stand van zaken restauratie project
• Werkzaamheden in de natuurgebieden

ACTIVITEITEN 2008/ HOEGAARDEN

• Werkdagen: Werkdagen behouden van dit jaar nl (Mene-en Jordaan, Meldertbos en Rosdel, spoorwegzate) voor Meldertbos worden er in de winter twee extra georganiseerd
Aan te vullen werkdagen en afstemming M&J en Rosdel (Peter en Luc)

-Meldertbos zaterdag 1 december 2007 13u30 poort Bosberg contact Eddy Stas 016/76 72 43
-Meldertbos zaterdag 19 Januari 2008 13u30 poort Bosberg contact Eddy Stas 016/76 72 43
-Meldertbos zaterdag 23 februari 2007 13u30 poort Bosberg contact Eddy Stas 016/76 72 43
-Spoorwegzate zaterdag 28 Juni 14 u fietspad Rommersom contact Roland Grugeon 016/81 60 52
-Meldertbos zaterdag 27 september 2007 14u poort Bosberg contact Eddy Stas 016/76 72 43
-Spoorwegzate Zaterdag 22 november om 14u Afspraak oud rangeerstation achter containerpark Hoegaarden Info: T 016 81 60 52

• Wandeling: Wandelingen in 2008 zetten we de traditie verder nu met één grote activiteit nl Dag van de natuur (die de afdeling rond trekt dit jaar in Koebos).

-Nacht van de duisternis zaterdag 15 Maart 2008 20u Kerk Meldert contact Pieter Abts 016/82 18 36
-Voorjaarsbloeiers Meldertbos zondag 6 april 2008 14u kerk Meldert contact Eddy Stas 016/76 72 43
- Wandeling in natuurgebied Spoorwegzate Zondag 18 mei om 14.00u Afspraak Carpoolparking Hoegaarden, contact Roland Grugeon:T 016 81 60 52
- Vuurvliegjeswandeling Vrijdag 20 juni om 22.00u Afspraak Carpoolparking Hoegaarden, contact Roland Grugeon:T 016 81 60 52
-Wandeling in natuurgebied Spoorwegzate Zondag 24 augustus om 14.00u Afspraak Carpoolparking Hoegaarden, contact Roland Grugeon:T 016 81 60 52
-Fietstocht Hoegaarden-Melin-Hoegaarden zondag 21 September 2008 14u kerk Hoegaarden contact Johan Viaene 016/76 54 36
-Dag van de natuur zal plaats vinden in Hoegaarden nog te bekijken in welk gebied af te spreken met de Rwg.
-Straffe kost wandeling zondag 21 December 2007 14 u kerk Hoegaarden contact Johan Viaene 016/76 54 36

Nog dringend na te vragen natuurgebied Bosdel een activiteit? En activiteiten van natuurgebied Rosdel? Navragen bij Luc en Freek. (Pieter)

AFGELOPEN ACTIVITEITEN
Afgelopen activiteiten werkdagen Spoorwegzate (3 moet bekeken worden), M&J (45 met pensen Bak zeer goed) Rosdel (11 goed), Meldertbos (15 goed met artikel in de krant, afspreek uur was verkeerdelijk op de kalender).

Wandelingen Rosdel met Velpeleven. (deelnemers?), Maaiwerken zijn goed verlopen aan de park en in de rest van de gebieden, er is ook een provinciaal project uitgevoerd waar al de stronken zijn gefreesd.
KOMENDE ACTIVITEITEN
• Bezoek Historisch genootschap Zondag 29 September 14u.45 Johan• Bosklassen Via-Tienen 61 leerlingen 4 oktober via Paul, afspraken zijn ok.
• Pedagogische studie dag college 8 oktober via Pieter, Roland, Johan, Dirk en Esther. Briefing en copie’s van het park.
• Wandeling van de maand Rosdel reclame op de website Paul en Luc• Wandeling geschiedenis 21 Oktober van Meldert, zal nog een strooibriefje worden gemaakt door johan en dit gaan we nog bussen.
Johan Babelon, kerselaar, Molenstraat,
Pieter Overhem, Paardskerkhof,
Joost tramstraat, Bosberg, Iwein, Hoelenberg, waversesteenweg,
Eddy Ermelindis, Meerstraat, Keulenstraat, begijnenweg
Dirk: gaat, Begijneblok, Moerasstraat, drogenberg.

• Rondleiding Velpeleven 18 november, op de zelfde datum als de wandeling van Eddy en ook op dezelfde start plaats. Moet bekeken worden. Pieter en Eddy.
• Straffe kost wandeling Hoksem wandeling ligt vast Johan . Voor deze activiteit schrijven we al onze leden aan met de kalender voor 2008 Pieter

MELDERTBOS
Nieuwe studie voor de uitvoering van de bouwwerken FuP
Het overlopen van de prioriteiten voor ons is vooral belangrijk dat we de geest van het project bewaren. Investeringen in het park moet het duurzaambeheer van het park niet in de weg staan.
-zekere uitvoering Paden structuur/ trappen, duidelijk traject (deels terug op oud traject brengen meer naar de meerstraat, discussie nog ivm met de aansluiting naar het zwembad.
Padenstructuur en uitvoering moet nog bekeken hoe we bvb de structuur vanderswaelmen kunnen bestendigen en hoeveel en waar er een verbetering moet komen bvb knuppelpad.
Restauratie poort en brug over de molenbeek, de historische dreef herstellen kan ook door een natuurlijke invulling (dit is de zelfde benadering als de invulling van het park), niet herstellen maar wel accenten leggen zoals dit nu al gebeurt door vrijstellen. Geen zware herstelling werken voor de dreef. Voor het open maken van de kassei weg is er geen eensgezindheid vooral de toekomstige nazorg moet ook in rekening worden gebracht.
Vijver herstel is ook één van de belangrijke prioriteiten, hier is de vraag of de cascade wel moet herstelt worden of eerder als ruïne moet bewaard worden.
Volgende vergadering FuP is op 4 oktober maar Pieter kan niet gaan, proberen de vergadering uit te stellen?

Subsidie dossier 2007
Cultuur subsidie’s zijn nog steeds niet gestort Eddy neemt contact met linda; 1 oktober is er cultuurraad.
- Deadline voor het indienen van een begroting en werkings programma 2008 13 oktober.

Werkzaamheden in de natuurgebieden
M&J een aantal populieren bestanden moeten dringend gekapt worden, verwijderen van oude Geitenstal in de Molenstraat.
Meldertbos aanplanten van Meidoornhaag langs de bosberg, snoeien van Taxussen, Leilindes, maaien van rietlanden langs de hooipercelen in de winter. Fase III van de populieren aanvragen wegens het afsterven van de bomen omgeving cascade mogelijk volgende winter; Uit het bos transporteren van het hout.
User avatar
Pieter abts
Member
 
Posts: 24
Joined: Fri Feb 18, 2005 9:43 am

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron