verslag stuurgroep Meldertbos

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

verslag stuurgroep Meldertbos

Postby Pieter abts on Wed Jan 31, 2007 3:46 pm

Overleg Kasteelpark Meldert – 29/01/2007
Begeleidingsgroep Kasteelpark Meldert
Aanwezig

R.Severijns, H.Serroyen, P.Abts, E.Stas, R.Deneef, K.Cordemans, Ph.De Keyser

Verontschuldigd
L.Briessen

Agenda
Bespreking projectvoorstel EU-Cultuur 2007

Wordt nog overeen gekomen

1 Bespreking1.1 Op 11 en 12 januari vond een voorbereidende vergadering plaats met de Europese partners voor een gezamenlijk Cultuur 2007 project. Dit project is genaamd “Park Ruins Project”, refererend naar de spontane teloorgang van historische parken naar natuurgebieden. De voorlopige afspraken van deze vergadering worden voorgelegd aan de begeleidingscommissie.
1.2 Het project zou in volgende onderdelen worden gestructureerd:
1.2.1 Lokale acties: de restauratie van de poort en de omgeving van de inkom thv de Bosbergstraat; de organisatie van meerdere themadagen rond het onderwerp ‘dialoog natuur en cultuur’
1.2.2 Eindseminar en fotowedstrijd: de organisatie van een fotowedstrijd in alle deelnemende parken (gericht naar lokale bewoners, vrijwilligers en jeugd); de organisatie van een eindseminar met een academisch gedeelte (incl. uitgenodigde experten) met debat en een publieksgerichte happening met prijsuitreiking, evt. tentoonstelling en andere (concert in de orangerie?)
1.2.3 Promotie en communicatie: brochures en website (ondersteuning kan worden bekomen via de Milieu-info Stuurgroep van de Vlaamse Overheid)
1.2.4 Externe expertises en uitwisseling
1.2.5 Personeelskosten
1.3 De timing van het project kan lopen over 2 jaren. Dit betekent bij een eventuele start in september ’07, dat het project moet afgesloten worden in dezelfde maand van het jaar ’09. Het St-Janscollege viert haar 50-jarig bestaan in april 2009, hiermee zal worden rekening gehouden bij de tijdsplanning van het project. Ideale momenten voor terreinwandelingen situeren zich in de maan juni.
1.4 Het St-Janscollege, Natuurpunt en de Gemeente worden vermeld als ‘Associated partners’. Dit heeft geen financiële of andere verplichtingen, maar toont aan Europa de draagkracht van het project.
1.5 Er wordt overeengekomen om de restauratie niet enkel te focussen op de poort, maar de hele omgeving te betrekken. Indien voldoende middelen beschikbaar kan bvb de eerste brug over de Molenbeek hierbij betrokken worden.
1.6 Er wordt gewezen op het realiseren van duurzame acties, ook inzake promotie; opdat de middelen een lange termijnsresultaat kunnen behalen. De horizon van het Europees project is te beperkt.
1.7 De bestekbeschrijving voor de restauratie van de poort zal opgesteld worden door W.Hulstaert (Erfgoed Vlaanderen) in overleg met de begeleidingsgroep. Voorafgaandelijk dienen de poortzuilen te worden vrijgemaakt van de begroeiing. Natuurpunt neemt dit op zich.
1.8 Er wordt overlegd met de Gemeente om de stand van zaken van het project mee te delen.
2 Afspraken

wie wat
VLM Opmaak EU-projectvoorstel
Natuurpunt Vrijmaken poortzuilen
Iedereen Suggesties projectinhoud (lokale acties en eindseminar)

3 Agenda
wanneer wat
Te bepalen Overleg met W.Hulstaert ifv restauratie; bespreking EU-projectvoorstel


[/b]
User avatar
Pieter abts
Member
 
Posts: 24
Joined: Fri Feb 18, 2005 9:43 am

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron