VERGADERING WERKGROEP MELDERTBOS

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

VERGADERING WERKGROEP MELDERTBOS

Postby Pieter abts on Wed Oct 18, 2006 11:45 am

VERGADERING WERKGROEP MELDERTBOS
DONDERDAG 5 OKTOBER 2006 (BIJ ODETTE)


AANWEZIG:
Eddy Stas, Johan Viaene, Joost Verheyden, Kristof Mulier, Esther Buysmans, Hugo Abts, Pieter Abts.
Verontschuldigden: Dirk Van Muyders en Paul Bellens

Agenda
• Werken tweede fase
• Planning en afspraken afwerking
• Activiteiten 2007
• Activiteiten van het einde van het jaar
• Subsidie 2007 (begroting en planning)
• Stand van zaken restauratie project


AFGELOPEN ACTIVITEITEN
• Afgelopen activiteiten Bosklassen Via-Tienen 80 leerlingen bedankje aan Paul, Roland en André, OMD was een succes 750 deelnemers en iedereen was content. De organisatie zat goed in elkaar en we hebben iedereen het verhaal van Meldertbos kunnen mee geven. Bedankt aan alle medewerkers.
De werkdag was goed we waren met 7 (Eddy, Els, Ben, Joost, Bas, Luc,Pieter) één deel was niet goed gemaaid.
Verslag van de paddenstoelen wandeling van Paul Decort moet nog volgen. (60 deelnemers)

WERKEN TWEEDE FASE
• Open maken historisch park De grote werken zijn achter de rug en hebben plaats gevonden in de droogste periode (met uitv. De twee laatste dagen) waardoor de schade beperkt is gebleven. Er zijn wel problemen geweest met het kappen van de bomen met het niet nakomen van de afspra-ken. Er is een deel van de bomen in de bosgevallen ipv in de openruimte en er is schade aan de historische bomen.
Beschadigde bomen zijn verwijderd of zijn verzorgd met een wond middel. Evaluatie relatief goed opgeruimd, herstelt na klachten afspraken hard proberen te maken.
Positief het kasteel is nu vanaf verschillende zicht-assen zichtbaar binnen het Meldertbos maar ook buiten het bos (Begijnenblokstraat, gijzendel, begijnenstraat)

• Verdere opvolging/afwerking er moet nog veel opgeruimd worden Eddy is al begonnen er zullen drie werkdagen worden georganiseerd voor het verder open maken en opruimen (2/12/2006 en 24/02/2007). Eddy bekijkt ook wat de school kan doen en bekijkt dit met Karel Coenen (ENB).
In het voorjaar voordat de groei van het riet en de zegge start zullen er nog stronken worden ge-freesd dit zal gebeuren in eigen beheer maar dan moeten eerst de takken weg zijn , er zal enkel stronken gefreesd worden waar we gaan naar open of half open gebied. (Pieter)

ACTIVITEITEN 2007/ HOEGAARDEN

• Werkdagen: Werkdagen behouden van dit jaar nl (Mene-en Jordaan, Meldertbos en Rosdel, spoorwegzate) voor Meldertbos worden er in de winter twee extra georganiseerd

-Voorstel Spoorwegzate zaterdag 30 Juni 14 u fietspad Rommersom contact Roland Grugeon 016/81 60 52
-Meldertbos zaterdag 2 december 2006 13u30 poort Bosberg contact Eddy Stas 016/76 72 43
-Rosdel zaterdag 27 januari 2007 9u Laatste huis Nerm contact Luc Briesen 016/82 03 92
-Meldertbos zaterdag 24 februari 2007 13u30 poort Bosberg contact Eddy Stas 016/76 72 43
-Mene-en Jordaan Zaterdag 21 juli 2007 13u30 molenstraat contact Peter Cokelaere 016/73 40 49
-Rosdel zaterdag 8 september 2007 9 u laatste huis Nerm contact Luc Briessen 016/82 03 92
-Meldertbos zaterdag 22 september 2007 14u poort Bosberg contact Eddy Stas 016/76 72 43
- Spoorwegzate ‘hakhout sprokkelen’ zaterdag 24 november 2007 14u containerpark Hoegaarden contact Roland Grugeon 016/81 60 52

• Wandeling: Wandelingen in 2007 zetten we de traditie verder een mix tussen cultuur en natuur en een goede spreiding in de gemeente.

-Uilen wandeling zaterdag 3 Maart 2007 20u Kerk Meldert contact Pieter Abts 016/82 18 36
-Landschapswandeling schoorbroek zondag 18 maart 2007 13u 30 kerk Hoegaarden contact Luc Briessen 016/ 82 03 92
-Voorjaarsbloeiers Meldertbos zondag 1 april 2007 14u kerk Meldert contact Pieter Abts 016/82 18 36
- Van Marjolein en knolsteenbreek Spoorwegzate Hoegaarden Zondag 13 mei 14u carpoolparking Rommer-som contact Roland Grugeon 016/81 60 52
-Orchideeënwandeling Zaterdag 19 Mei 2007 19 u kerk Meldert contact Pieter abts 016/82 18 36
-Van droog rangeerstation en natte Getevallei Spoorwegzate Hoegaarden Zondag 26 augustus 14u contai-nerpark Hoegaarden contact Roland Grugeon 016/81 60 52
- Landschapswandeling Rosdel zondag 30 september 2007 14u kerk l’ecluse contact Luc Briessen 016/ 82 03 92
-Dorpswandeling Meldert zondag 21 oktober 2007 14u kerk Meldert contact Johan Viaene 016/76 54 36
-Wandelen op de Grens zondag 18 november 2007 14 u kerk Meldert contact Eddy Stas 016/76 72 43
-Straffe kost wandeling zondag 23 December 2007 14 u kerk Hokxem contact Johan Viaene 016/76 54 36

• Activiteiten einde van het jaar.
-Werkdag en spaghetti avond op 2 December in de namiddag werkdag en ‘savond kunnen we naar de spaghetti avond gaan ten voordele van de aankoop van natuurgebied.
-Straffe kost wandeling in Outgaarden, nog voor te bereiden Freek wil wel mee doen, nog voor te bereiden met de fiets in de loop van november. Johan zorgt voor een straf drankje kosten bin-nen brengen bij Eddy.
De leden uitnodigen voor ons afsluit activiteit samen met de kalender van 2007 mogelijk in de vorm van een nieuwsbrief.


Subsidie dossier 2007
- Deadline voor het indienen van een begroting 13 oktober.
- Eddy maakt een ontwerp voor het totale bedrag nl 2000 euro en een toevoeging van activiteiten kalender. Tegen maart moet het verslag er zijn alle activiteiten bij houden samen met de aankodi-ging of artikels.
- Overdracht van de rekening in orde brengen zoals overeengekomen op de algemene vergadering in Vertrijk Eddy neemt contact op met Jaak.

VOORT GANG RESTAURATIE
- We proberen een dossier in te dienen voor het herstel van de poort en de omgeving van de Bos-berg. De raming van de poort is nogal langs de hoge kant en kan/moet voor ons goedkoper liever dat er meer dingen kunnen herstelt worden dan één .
- Samen met de school, de gemeente hebben we de aanvraag gedaan voor een fietspad en de restau-ratie in het kader van een europees project.
- Als we verder willen gaan met de restauratie’s moeten we zoeken naar middelen en ev. sponsering we moeten dit jaar eens bekijken wat we kunnen doen voor dat extra geld.
- Erosie probleem gaat mogelijk zich van zelf oplossen door dat de duikers worden weg genomen wegens verzakingen aan de steenweg. Verder op te volgen.
User avatar
Pieter abts
Member
 
Posts: 24
Joined: Fri Feb 18, 2005 9:43 am

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron