Belgisch Staatsblad 15 juli 2005

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Postby hugo abts on Wed Sep 21, 2005 11:16 am

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Ministerieel besluit Meldertbos en nieuwe perimeter in staatsblad van 15 juli 2005 </span>

Uittreksel uit het Belgisch Staatsblad:
Een ministerieel besluit van 22 april 2005 verleent aan de uitbreiding van het erkend natuurreservaat nr. E-180« Meldertbos », met een oppervlakte van 21 ha 35 a 20 ca gelegen te Hoegaarden (Vlaams-Brabant), het statuut van erkend natuurreservaat overeenkomstig artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 juni 1999 houdendede vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van natuurreservaten en van terreinbeherende natuurvereni-gingenen houdende toekenning van subsidies. De erkenning loopt tot 25 april 2027, einddatum van een eerdere erkenning, zodat de totale erkende oppervlakte 31 ha 35 a 11 ca bedraagt.

Bij het erkend natuurreservaat nr. E-180 « Meldertbos » wordt in de gemeente Hoegaarden, kadastrale afdeling 2,sectie B, 2 e blad een uitbreidingszone vastgesteld waarbinnen het recht van voorkoop, conform artikel 33, derde lid vanhet decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van toepassing is. Deze uitbreidingszone vervangtde bij ministerieel besluit van 25 april 2000 goedgekeurde vorige uitbreidingszone.

.

32550 MONITEUR BELGE — 15.07.2005 — BELGISCH STAATSBLAD
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron