Het Bos in het dorp, nr 4 juni 2005

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Postby hugo abts on Fri Jun 24, 2005 11:44 pm

<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>Start van herstelwerken historisch en ecologisch waardevolle parklandschap Meldertbos van 1 tot 31 augustus</span>

Op 22 april 2005 ( dus 2 dagen voor de walk for nature te Hoegaarden) werd Meldertbos officieel erkend als natuurreservaat. Het beheersplan werd dan ook goedgekeurd met daarin de vooropgestelde herstelwerkzaamheden. Door deze erkenning kunnen we aan de slag voor dit historisch en ecologisch waardevol landschap te herstellen. Het afgelopen jaar werden binnen de werkgroep de nodige voorbereidingen getroffen.
Tijdens de grote vakantie gaan de werken om de parkstructuur in zijn oude vorm te herstellen dan ook van start. Een gespecialiseerde firma gaat in de eerste fase van 1 tot 31 augustus een belangrijk deel van de populieren die vroeger ingeplant werden in de parkweiden rooien. Het gaat om een 300 populieren in de zone onmiddellijk achter het kasteel, die meestal ziek of dood zijn.
Niet alle populieren zullen verdwijnen. Daarenboven zal het kappen van de populieren gespreid worden over de periode van enkele jaren om de planten en dieren de kans te geven om zich aan te passen aan de nieuwe omgeving. tijdens de werkzaamheden zal het natuurgebied tijdelijk zeer moeilijk toegankelijk zijn voor bezoekers. Voor alle nieuwsgierigen en belangstellenden organiseren we alvast een ' werfbezoek' op woensdag 10 augustus; iedereen is ook uitgenodigd op de nacht van vleermuis
Wat kunnen we verwachten naar de toekomst ?
Historisch lag er omzoomd door een brede bosrand een open parklandschap met bloemenrijke en structuurrijke gras- en hooilanden, monumentale boomgroepen en centraal 2 vijvers.
Door het verwijderen van de populieren die er na de tweede wereldoorlog werden ingeplant, zal de structuur van dit historische parklandschap grotendeels hersteld worden. Daarna zal enkele jaren hard gewerkt worden om de natuur de kans te geven om zich te herstellen.
De open ruimten die dan ontstaan zijn niet te vergelijken met kort gemaaide gazons; het zijn eerder natuurlijke graslanden met veel bloemenrijke kruiden. Kruiden die hier een kans krijgen om te bloeien en kleur te geven aan het landschap en het dorp. De ontwikkeling van deze graslanden is spontaan, zonder inte zaaien van grassen of bloemen. Het herstel is dus ook een spontaan proces met kolonisatie van soorten, wat veel geduld zal vragen. Kleurrijke hooilanden met dotterbloemen en pinksterbloem worden wel verwacht maar niet het eerstvolgende jaar.
gevaarlijke bomen langs de Bosberg zullen ook worden gekapt in de eerste fase. Dit is omwille van de veiligheid opgenomen in het beheersplan. Voor de rest wordt het overig oud bos rigoureus gespaard.
[B]<span style='color:red'>De geïnteresseerden en belangstellenden worden uitgenodigd:
- woensdag 29 juni info-moment 20 u Kasteel Meldert
- woendsdag 10 augustus, 20 u Poort aan de Bosberg, werfbezoek aan de werken olv gids
- Vrijdag 26 augustus: Nacht van de Vleermuis. Een avondwandeling met vleermuisdetector door Meldertbos. Afspraak 20 u Kasteel van Meldert.[/</span>B]
User avatar
hugo abts
Advanced Member
 
Posts: 553
Joined: Fri Oct 31, 2003 9:14 pm

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron