Historische studie meldertbos

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Postby Pabts on Tue Jun 07, 2005 11:08 am

Overleg Kasteelpark Meldert – 02/06/2005
VLM Leuven

Aanwezig
A.Haartsen, L.Albers, stagiair Buro Lantschap, R.Severijns, H.Serroyen, P.Abts, J.Struyf, B.Robberechts, K.Cordemans, Ph.De Keyser.

Verontschuldigd
R.Deneef, L.Briesen, H.Neven, E.Deconinck, Ph.Peetersille

Agenda
Bespreking Conceptrapport

Volgende Vergadering
Donderdag 30 juni 2005, om 10.30u in het St-Janscollege te Meldert.

1 Bespreking1.1 Conceptrapport: Het conceptrapport kan worden gefinaliseerd na de uitwerking van het laatste hoofdstuk over de aanbevelingen, uitgangspunten en het ruimtelijk concept voor de inrichtingsvisie. Aanpassingen dienen nog te gebeuren op het vlak van de spreadsheet waar enkele onjuistheden werden opgemerkt. Het is ook wenselijk om de tekst te voorzien van een volwaardig voetnotenapparaat en bronvermeldingen ten einde als wetenschappelijk document te kunnen worden gehanteerd. Belangrijk is ook verder om de overlaykaart van de inventaris op het ontwerp van L.Van der Swaelmen op te nemen in het document.
1.2 Erkenning: Natuurpunt vzw is volop in voorbereiding van de eerste kappingsfase van de populierenaanplant, m.n. op het centrale deel (ong. 3ha). Deze kapping wordt voorzien voor augustus van dit jaar. Dit zal worden voorafgegaan door een brede maar sobere communicatie naar alle betrokkenen, eventueel uitgebreid met enkele geleide werfbezoeken.
1.3 De hoogtemetingen en de historische luchtfoto worden op cd-rom gezet. De bestudering van de hoogtemetingen kan nog voor aanvullende informatie zorgen. Hiervan wordt verslag gegeven op de volgende bijeenkomst.
1.4 VLM tracht de herwaardering van het Kasteelpark Meldert in Europees verband te communiceren. Deze mogelijke uitwisseling wordt gekaderd in het C2000-programma van de EU. Een Engelstalige nota wordt hiervoor opgesteld.
1.5 De inrichtingsvisie wordt opgemaakt op basis van de studie en de interviews. Ze gaat uit van een aantal uitgangspunten op het gebied van:
de padenstructuur
de openheid vs. geslotenheid in het gebied
parkelementen en boomgroepen
de ontwikkeling van natuurwaarden
het recreatief medegebruik
het behoud van de privacy en het privaat karakter
de externe maatregelen
De discussie levert een aantal eerste aanpassingen aan dit voorstel: de padenstructuur dient te worden vereenvoudigd. Het patroon van open ruimtes dient te beantwoorden aan de natuurontwikkelingsvisie. Het gebruik van boomgroepen zal in een later stadium worden beoordeeld op basis van terrreinsituaties: de ‘geest’ van het ontwerp is belangrijker dan de ‘letter’. De visie moet zeker ook uitspraken doen over een herwaardering van de vijvers.
2 Afspraken
Gezien het feit dat de inrichtingsvisie nog behoefte heeft aan een bespreking wordt een slotbijeenkomst gepland ten einde de begeleidingsgroep inspraak hierin te verlenen. Een voorbereidend rapport wordt ter voorbereiding aangeleverd aan alle leden van het begeleidingsteam. Op basis van deze laatste bijeenkomst zal een planconcept worden uitgetekend als sluitstuk van de studie.

wie wat
Lantschap Finalisering conceptrapport en inrichtingsvisie
Lantschap Doorsturen voorbereidende nota
VLM Finalisering DHM en cd-rom

3 Agenda
wanneer wat
Do 30/06; 10.30u Slotvergadering: bespreking van het conceptrapport en het inrichtingsconcept.
User avatar
Pabts
Newbie
 
Posts: 4
Joined: Fri Oct 31, 2003 4:08 pm

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron