Verslag werkgroep Meldertbos

Moderators: LucAdmin, hugo abts, Stas Eddy

Postby Pabts on Tue May 31, 2005 2:22 pm

VERGADERING WERKGROEP MELDERTBOS
DONDERDAG 19 MEI 2005 (BIJ ODETTE)

AANWEZIG:
Eddy Stas, Johan Viaene, Paul Bellens, Jan Struyf, Joost Verheyden, Dirk van Muylders en Pieter Abts. Hugo Abts en Esther Buysmans (later).

AGENDA
 Erkening Meldertbos
 Historische studie
 Kappen populieren
 Andere

STAND VAN ZAKEN
Erkening Meldertbos
Meldertbos is erkend als natuurreservaat op 25 April 2005 de dag na de Walk for Nature. Deze erkening is vooral een erkening van onze inzet van de afgelopen jaren.
Nu kunnen we starten met het beheer en kunnen we ook subsidie krijgen. Voor de populierenbossen (het overgrote deel) krijgen we wel geen subsidie, dit kan pas herzien worden na een evaluatie (monitoringsrapport).

Historische studie
Er is een ontwerp rapport gemaakt van het Bureau Lantschap waar we niet onverdeeld gelukkig mee zijn. Er zijn weinig nieuwe elementen aangebracht en het hele rapport ontbreekt aan referentie’s . Er zijn ook geen conclusie’s genomen of een visie over het geheel naar voor geschoven.
Volgende vergadering 2 Juni om 11 uur op het kasteel zal vooral gaan over de conclusie’s.

Kappen van de populieren
Er zijn contacten met hout kopers om de populieren te verkopen, er zullen verschillende offerte’s worden gemaakt. We gaan voor de optie alles opruimen, stronken frezen en hooiland klaar maken. Voor de ontsluiting is er nog enige onduidelijkheid Pieter zal nog eens met de school gaan praten om de mogelijkheid langs het gazon toch nog te bekijken. (ondertussen reeds gebeurt en het lijkt toch wel moeilijk haag en bomen, en de school en de Aalmoezeniers zien dit echt niet zitten).
De mogelijkheid van de dreef moet nog verder bekeken worden vooral om beschadiging van de wortels en historische bomen te voorkomen.

Extra bomen te kappen langs de bosberg om schadegevallen te voorkomen in de toekomst (ong. 15 bomen) te vragen aan de Houtkaper Pieter

 Draaiboek comunicatie
Om mogelijke tegenstand tot een minimum te beperken is een goede communicatie zeer belangrijk, daar het ook zeer kort dag zal worden is het zeer belangrijk dat we vlug van start gaan.
Mogelijkheden:
-Infobord aan de poort beneden bosberg begin Augustus
-Meldertboskrant naar alle inwoners Meldert en al de leerlingen (copie’s door de school) eind Juni
-Infoavond voor al de gemeenteraadsleden, fractie’s, sleutelfiguren op het Kasteel Eind Juni
-Info website school en Velpe-Mene Eind Juni
-Werfwandelingen
- Nacht van de Vleermuis einde van de werken wandeling.

Communicatie toegankelijk en duidelijk het bos zal er enkele jaren niet uitzien voor dat het volledig in orde is. Combinatie van veiligheid (vellen van dode en zieke bomen, bomen aan de bosberg) en een cultuur-en natuurherstel.

Te doen
-Meldertboskrant
-Organisatie en vast leggen van Datum voor infomoment, uitnodiging maken en adressen verzamelen.
-Info voor website’s school en Velpe-mene
-Vast leggen werfwandelingen
-Infobord poort Meldertbos.
-gids zoeken voor vleermuizen wandeling


 Wandelingen
19 Juni Landschapswandeling Mene-en Jordaan Johan Viaene
26 Augustus Nacht van de Vleermuis Kasteel van Meldert
User avatar
Pabts
Newbie
 
Posts: 4
Joined: Fri Oct 31, 2003 4:08 pm

Return to Hoegaarden

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron