foto's Peter Collaerts
Nieuw Record in het kader van project ‘Graan voor Gorzen’

350 Grauwe gorzen op de akkerreservaten te Hoegaarden

Zowel de Geel- als de Grauwe Gors zijn rodelijst soorten. Soorten die in Vlaanderen sterk achteruit gaan en bedreigd zijn. Het Hoegaardse is een bolwerk voor deze soorten. Natuurpunt Velpe-Mene heeft een project met 8 akkers ‘Graan voor Gorzen’ ten behoeve van deze soorten.
Door de langdurige winterkoude van de afgelopen weken zakten terug grote groepen gorzen naar de akkerreservaten te Hoegaarden af. Op 4 maart werden maar liefst 345 Grauwe gorzen en een 300tal Geelgorzen op 2 kleine akkerreservaten (Katerspoel en Betlehem) met overblijvend graan waargenomen.

Vooral van de Grauwe gors zijn dit bijzonder hoge aantallen die zelfs op West-Europees niveau van belang zijn. In Vlaanderen broeden amper nog 1.000 koppeltjes Grauwe gors en zo’n grote groep herbergt dus meer dan 10% waarschijnlijk zelfs eerder 20% van de Vlaamse populatie! Sinds de jaren ‘50 gaat deze soort in vrijwel heel haar verspreidingsgebied onrustwekkend achteruit en in enkele van de ons omringende landen zoals Nederland, Groot-Brittanië en Zweden is deze soort bijna uitgestorven.

De voornaamste reden van de achteruitgang van de akkervogels zijn de veranderingen en de intensivering van de akkerbouw waardoor er steeds minder voedsel op de velden aanwezig is. Vooral in de winterperiode zijn deze vogels afhankelijk van zaden van grassen, onkruiden en liefst van al graan. Ondermeer om deze reden besloot Natuurpunt afdeling Velpe Mene om aansluitend bij enkele natuurgebieden een aantal akkerreservaten te beheren en van start te gaan met het project 'Graan voor Gorzen'. De akkers worden er niet behandeld met pesticiden en ingezaaid met tarwe waarvan de opbrengst tot na de winter blijft staan.
De enorme aantallen gorzen van de voorbije winters vormen tezamen met vele andere mooie resultaten zoals de rijke akkerflora het bewijs dat het beheer van deze gebieden een groot succes is.

Voor meer info zie http://www.velpe-mene.be/nbakkerreservaten of kijk naar de <fotorapportage>

Giften voor het project Graan voor gorzen kunnen op rek.nr 293-0212075-88 van Natuurpunt- Mechelen met vermelding project 3997 met vermelding ‘Gorzen velpe-mene’’