Nieuwsbrief van 1 september 2005

 ( overname wenselijk mits vermelding www.velpe-mene.be)

Vorige nieuwsbrieven in archief onder http://www.velpe-mene.be/archief.htm

UITNODIGING

OPEN MONUMENTENDAG IN BIERBEEK
VAN KATSPOELHOEVE TOT WETERBEEK: UNIEK LANDSCHAPPELIJK MONUMENT


ZONDAG 11 SEPTEMBER 2005.

 VERTREK DOORLOPEND VANAF 14 U KATSPOELHOEVE . KINDERACTIVITEIT 15 U.

 Zend deze uitnodiging door aan vrienden en kennissen.

Wil je met Natuurpunt Velpe-Mene kennismaken met de geklasseerde Katspoelhoeve, die normaal niet toegankelijk is?

Wil je een verkenning maken van het landschap tussen Katspoel en Weterbeek, of ben je nieuwsgierig naar dit landschap waar we op 23 mei 2004 al kennis mee maakten?  Vanuit de Katspoelhoeve doorlopend landschapsverkenningen en is er achteraf de mogelijkheid om in het kader van de Katspoelhoeve na te genieten bij een drankje. Deelname gratis.

. Info: Esther.buysmans@telenet.be  Tel. 016 46 23 36

De Katspoelhoeve ligt aan de brug over de E40 tussen de Waversesteenweg in Neervelp ( Boutersem) en de Lovenjoelsestraat op de Brempt in Bierbeek.

 

SFEERBEELD WANDELING ‘GEEN LAWAAISPORTEN IN BIERBEEK/BOUTERSEM’ VAN 23 MEI 2004 IN HET LANDSCHAP VAN KATSPOEL TOT WETERBEEK. zie  http://users.skynet.be/geenlawaaisport/fotos.htm

800 deelnemers aanwezig waren op een informatieve wandeling. Aan de hand van deze fotos hun je even kennis maken met dit unieke landschap, dat we ook verkennen tijdens de Open Monumentendag.

 

 

NP VELPE-MENE EN DE vorige OPEN MONUMENTENDAGEN

SFEERBEELDEN

‘0MD 2003 MELDERT: ONTDEK HET INGESLAPEN PARK’. http://www.velpe-menearchief.be/files/Meldertkrant(v4).pdf

OMD 2004 TIENEN: VAN NATURE EEN MONUMENT: http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrfj_verslag_omd.htm

 

In 2003 waren er een 5000 bezoekers in het Kasteelpark van Meldert die zeer enthousiast waren over deze OMD. Dit was dan ook de effectieve start voor de aanpak van het herstel van het park van Meldert. Dossier onder www.velpe-mene.be

Vorig Jaar op 12 september organiseerde NP Velpe-Mene de openmonumentendag in Tienen met als thema ‘ Van Nature een monument’. Ook dit was een sukses. Sfeerbeelden en een overzicht van de folder vind je onder onder bovenstaande link. Wees er dit jaar bij in de Katspoelhoeve te Bierbeek, op de grens van Bierbeek met Neervelp (Boutersem).

 

Oproep OMD Natuurpunt Bierbeek: nieuwe medewerkers welkom.

Verkennende voorbereiding voor medewerkers

 zondag 4 september om 10u

Katspoelhoeve

Naar aanleiding van de Open Monumentendag doet Natuurpunt Bierbeek een oproep aan nieuwe geďnteresseerde vrijwilligers om samen met het bestaande team de Natuurpuntwerking in Bierbeek te trekken en om ons medewerkersteam te vervoegen. Geef een seintje aan Esther Buysmans ( Esther.Buysmans@pandora.be).

Geen bijzondere voorkennis is vereist wel de bereidheid om in een afdelingsteam hierrond te willen samenwerken. Mensen die willen meewerken met Natuurpunt Bierbeek of bij de Openmonumentendag 2005 geven hun naam op bij Esther of komen naar de voorbereidende verkenning: zondag 4/9 om 10.00u op Katspoel.

 

WERKDAG VRIJWILLIG NATUURBEHEER

ROSDEL ( 10 september)

MELDERTBOS ( 24 september)

Overige activiteiten zie http://www.velpe-mene.be/kalender.htm

 

Zaterdag 10 september in het Rosdel

Afspraakplaats  9u30 aan het laatste huis in Nerm. er zal maaisel afgevoerd worden van het Meiveld/Sparrenbos.

Zaterdag 24 september
14.00u Poort Meldertbos, onder aan Bosberg, Meldert-dorp.
Werkdag Meldertbos: hooilandbeheer. Benieuwd hoe het park van Meldert er na de eerste fase van de werken uitziet

SPECIAAL IN DE KIJKER: TOP-NAJAARSACTIVITEITEN EN PLANNING 2006.

zie http://www.velpe-mene.be/forum/index.php?showtopic=113&st=0&#entry235

 

Volgende najaarsactiviteiten worden speciaal in de kijker geplaatst. Reserveer deze data in je agenda. Kom kennismaken met de NP Velpe-Mene.

ˇ         Zondag 2 oktober: wandeling van de maand: De Zeyp

ˇ         Zaterdag 19 november dag van de natuur in Spikdoornveld.

ˇ         27 november: wandeling van de maand: Hoegaarden Getevallei

ˇ         3 december: jaarlijkse afdelingsspaghetti in CC van Boutersem

ˇ         wandeling van de maand: 18 december: Graan voor gorzen

ˇ         zaterdag 14 januari: algemene ledenvergadering met wandelend buffet en uitreiking van de gouden gorzen. Een sfeerbeeld zie  http://www.velpe-menearchief.be/files/strooibrfj_verslag_av.htm

Ondertussen wordt ook de planning 2006 voorbereid.

Landschap en erfgoed als hefboom voor de beweging

http://home.scarlet.be/~nrobadsl/docs/word-teksten/omd.doc

 

Naar aanleiding van de open monumentendag 2004 verscheen een grensverleggend artikel van Jan Struyf en Luc Vervoort in het tijdschrift ‘ Natuur en Landschap’ met als titel ‘ Landschap en erfgoed als hefboom voor de beweging’. Dit artikel is consulteerbaar onder http://home.scarlet.be/~nrobadsl/docs/word-teksten/omd.doc

Naar aanleiding van de open monumentendag 2005 waar we als velpe-mene inzetten in Bierbeek brengen we dit herinnering en hernemen we hieronder de conclusies:

Cultuurhistorie en erfgoed in Natuurpunt Oost-Brabant ( uittreksel N&L2004, nr 3)

“Zonder twijfel heeft Natuurpunt Oost-Brabant altijd wel een neus gehad voor het cultuurhistorische erfgoed dat opgeslagen ligt in- of verbonden is met de natuurgebieden in de streek. Het tijdschrift heet niet zomaar Natuur én Landschap’. In vele discussies die we gevoerd hebben en voeren, zij het rond ruilverkavelingen, waterbeheer of ruimtelijke bestemmingsplannen, werd door ons de onlosmakelijke band van de natuur mét het landschap naar voren gebracht en verdedigd. Dikwijls alleen en zonder steun van hen die nochtans ‘de gelaagdheid’ van het landschap bvb. als een belangrijke toeristische waarde van de streek promoten. Zoals boven aangegeven hebben we via de aankoop en het beheer van natuurgebieden her en der ook cultuurhistorisch erfgoed beschermd. In Betekom kochten we zo de totaal onbeschermde ijzerzandstenen torenmolen op de Molenberg (achteraf een architectonisch uniek overgebleven exemplaar zo blijkt), in Haacht beheren we de anti-tankgracht die het Haachts Broek met de Dijlevallei verbindt, midden de Spicht ligt de oude Stakenborg, een woonheuvel die teruggaat tot het ontstaan van het dorp Lubbeek, in Dassenaarde bij Diest maken we binnenkort werk van de herkenbaarheid van een oude schans die niemand meer wist te vinden, elders beheren we oude spoorweg- of tramzates en op andere plaatsen is de verweving minder frappant maar daarom niet minder waardevol. En kijk naar het Meldertbos in Hoegaarden, een succesverhaal

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur:
Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur 'Hoegaardse Valleien'

Definitief vastgesteld op 20 februari 2004 (Belgisch Staatsblad 16/04/2004)

 

De Vlaamse regering heeft op 20 februari 2004 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur: Onderdelen van de Grote Eenheid Natuur 'Hoegaardse Valleien' definitief vastgesteld. Veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad werd dit uitvoeringsplan van kracht. Dit gewestelijke RUP heeft betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Boutersem en Hoegaarden.

 

 

 

Het Besluit van de Vlaamse Regering (pdf - 0,1MB), met:

 

-

het Grafisch plan (pdf - 1,4 MB): Dit plan geeft weer voor welke gebieden het plan van toepassing is, en welke bestemmingen hier zullen gelden.

 

-

de Stedenbouwkundige Voorschriften (pdf - 0,1 MB): de stedenbouwkundige voorschriften zijn de voorschriften op het vlak van bestemming, beheer en/of inrichting die gelden voor het plangebied;

 

 

-

de Toelichtingsnota een tekstgedeelte (pdf - 0,2 MB)

 een kaartenbundel met volgende deelplannen:

Overzichtsplan (pdf - 0,3 MB)

Deelgebied 1 : Schoorbroekbeek-Nermbeek  (Hoegaarden) (pdf - 2,8 MB)

Deelgebied 2a en 2b: Meldertbos (Hoegaarden) (pdf - 3,3 MB)

Deelgebied 3a : Molenbeek-Jordaanbeek-Fonteinbeek-Bosbeek (Boutersem en Hoegaarden) (pdf - 5 MB)

 

EXTRA VOORDEEL TOT EIND 2005

LID WERVEN VOOR NATUURPUNT (VELPE-MENE)

 

werf nu een lid dan geldt dit LIDMAATSCHAP tot eind 2006 en je krijgt zowel Natuur.blad als het streektijdschrift Natuur&Landschap met Velpe-menerkatern  zie http://www.velpe-mene.be/lidworden.htm

 

Je kent ongetwijfeld vrienden en kenissen die blij zijn dat we in deze streek dagelijks opkomen voor Natuur en Landschap. Nodig ze uit om nu lid te worden en van deze voordeelaanbieding gebruik te maken. Doen. Stuur de link van website door en zend een copie aan Hugo.Abts@pandora.be