Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant

Jaarvergadering en infoavond: Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant

Donderdag 19 januari 2017 om 19u00Waterral. Foto François Exelmans

Natuurpunt afdeling: Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant i.s.m. Bezoekerscentrum Webbekoms Broek

Formele vergadering en infoavond ‘Delta Life Project: nieuwe kansen voor de Demernatuur’

19u00
Jaarvergadering met evaluatie van de werking van de Vogelwerkgroep, (her)verkiezing bestuur, mogelijke nieuwe kandidaten, doelstellingen, toelichting projecten, etc. Mogelijkheden voor vragen en voorstellen voor al onze leden.
20u00
Uiteenzetting door Chris Dieters over het Delta Life Project. De Europese Commissie heeft ondertussen dit Life-project goedgekeurd. De komende 5 jaar investeert dit project 6,3 miljoen euro in de verdere ecologische ontwikkeling van de Demervallei in Limburg en Vlaams-Brabant. Van dit bedrag neemt Europa 60 % op zich. Het Life-project zal doorgaan in twee natuurgebieden in de Demervallei op de grens tussen Limburg en Vlaams-Brabant: het Schulensbroek en het Webbekoms Broek-Borchbeemden. Begrijp Borchbeemden als de verzamelnaam voor het Rotbroek en het Gorenbroek.
Chris Dictus trekt mede dit project namens Natuurpunt. Verder is ook het ANB betrokken partij met Jo Van Gils als projectverantwoordelijke, de VMM uiteraard met Koen Martens als projectverantwoordelijke en tenslotte het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) met An Digneffe als projectverantwoordelijke.
Het betrokken gebied is een delta van samenstromende rivieren uit meerdere eco-gebieden met Demer, Gete, Herk, Velpe, Zwarte Beek, Zwart Water, Mangelbeek… Dat maakt het gebied uniek met bijzondere kansen voor zeldzame dier- en plantensoorten. Naast de functie van buffer voor de waterveiligheid van de bewoners in het Demerbekken zal er nu ook serieus werk gemaakt worden van maatregelen in functie van bijzondere vogelsoorten als Roerdomp, Woudaap, Kwartelkonig, Porseleinhoen, Bruine Kiekendief, Blauwborst.

Plaats: Bezoekerscentrum Webbekoms Broek,
Omer Vanaudenhovelaan 48, Diest

Deelnameprijs: gratis

Info: Marcel Jonckers, 0497 44 72 33, marcel.jonckers2@telenet.be

Opmerking: t.g.v. het nieuwe jaar wordt een glaasje aangeboden!