Natuurpunt Velpe-Mene, kernen Boutersem en Tienen

Duo-activiteit: Orchideeënkijken Aardgat en Snoekengracht:
Wat groeit daar?
Orchideeënwandelingen in de natuur.gebieden Het Aardgat en De Snoekengracht

Aardgat: zaterdag 6 mei 2017 om 19u00 tot 22u00
Snoekengracht: zondag 7 mei 2017 vanaf 13u30 tot 17u00


Een massa brede orchissen in het Aardgat. Foto Archief JR


Snoekengracht 7 mei

Een klassieker, meer dan ooit. Ervaren Snoekengrachtgidsen brengen ons naar de diverse biotopen van het natuurgebied. Hoogtepunt is de lentepracht van de centrale weide met in de eerste helft van de meimaand, duizenden bloeiende brede orchissen: het resultaat van nu al 41 jaar volgehouden beheer.

Afspraak: ingang gebied tegenover NMBS-station Vertrijk
Gidsbeurten vertrekken om het half uur tussen 13u30 en 15u00.
Deelnameprijs: Gratis voor NP-leden, niet-leden € 5, kinderen gratis
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be

Aardgat 6 mei

Het verhaal van Het Aardgat is bijzonder boeiend. Een deel van het moeras werd opgevuld in de jaren 1960 tot 1970 met huisvuil. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu: Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden en door Natuurpunt in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied aan de poort van Tienen herbergt ondertussen een zeer rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel (uittredend bronwater) met veel brede en bosorchis, maar ook de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, addertong enz. Momenteel speelt rond dit gebied zowel de ruilverkaveling Willebringen waar het goedgekeurd ruilverkavelingsplan een fikse uitbreiding van natuurreservaat voorziet. Punt is dat natuur beschermen op papier gemakkelijker is dan het realiseren in de praktijk. Natuurpunt Velpe-Mene zal hierop toezien. Het Aardgat maakt ook deel uit van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsomgeving. Ook hier zal het komende jaar het nodige moeten gedaan worden om van deze kleine maar uiterst waardevolle natuursnipper een veerkrachtig en duurzaam natuurgebied vol biodiversiteit aan de poort van Tienen te maken: niet alleen op een papier maar in de praktijk.

Deelnameprijs: Gratis voor NP-leden, niet-leden € 5, kinderen gratis
Afspraak: Voorkant NMBS-station, Zijdelingsstraat, Tienen - om 19u00
Info en gids: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be