Natuurpunt Velpe-Mene (Bierbeek) i.s.m. provincie Vlaams-Brabant

20 jaar natuurbeheer in Weterbeek

Zondag 25 september 2016 vanaf 14u00 tot 17u00Weterbeek. Foto Jules Robijns

 

Weterbeek in het landschap tussen Bremt en Lovenjoel, vroeger en nu.

In dit Natuur.gebied heeft dank zij het beheer een spectaculaire ontwikkeling van de natuurwaarden plaatsgevonden. Weterbeek ligt in de vallei van de Weterbeek tussen het gehucht de Bremt en Bruul (Lovenjoel). Het is een gebied met zeer ijzerrijke en kalkrijke kwel (uittredend grondwater over een grote oppervlakte). Alhoewel klein, is het gebied een echte mozaïek van dotterhooilanden, soortenrijke graslanden met vossenstaart, kleine zeggevegetaties, moerassige ruigtes en rietlanden en goed ontwikkelde bronbossen.
Naast het natuurgebied zelf zullen we op 25 september ook het landschap tussen de Bremt en Merbeek verkennen. We verzamelen aan de kapel van de Bremt waar we een kleine tentoonstelling en stand opzetten. Buiten de geleide wandeling die vertrekt om 14u00 kan er de ganse namiddag vrij gewandeld worden op een aangeduid circuit, waar landschapsposten uitleg geven over het Weterbeekgebied.


Afspraak: kapel Bremt, Lovenjoelsestraat, Bierbeek

14u00: gegidste wandeling o.l.v. Hugo Sente met meer nadruk op het landschap tussen Bremt en Merbeek. Aandacht voor de koesterburen geelgors en beekjuffer.

Doorlopend: kort met pijlen aangeduid circuit van een 4-tal km met landschapsposten

Deelnameprijs: Gratis voor NP-leden, niet-leden € 5, kinderen gratis

Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be


In dit Natuur.gebied heeft een spectaculaire ontwikkeling van de natuurwaarden plaatsgevonden. Weterbeek ligt in de vallei van de Weterbeek tussen het gehucht de Bremt en Bruul (Lovenjoel). Het is een gebied met zeer ijzerrijke en kalkrijke kwel (uittredend grondwater over een grote oppervlakte). Alhoewel klein, is het gebied een echte mozaïek van dotterhooilanden, soortenrijke graslanden met vossenstaart, kleine zeggevegetaties, moerassige ruigtes en rietlanden en goed ontwikkelde bronbossen. Het sluit aan bij een prachtig elzenbroekbos verder stroomafwaarts in de vallei. De dotterhooilanden worden tweemaal per jaar gemaaid en hebben na een trage start de eerste 10 jaar echt een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt de volgende 10 jaar, met nu dominant dotterbloem, koekoeksbloem, moerasvergeet-me-nietje en ontwikkeling van veldrusvegetaties. Bij de kleine zegges zijn o.m. bleke en tweerijige zegge goed vertegenwoordigd. Op de venige plaatsen zijn er ook mooie groeiplaatsen van pluimzegge en recent dook ook de heel zeldzame ronde zegge op. Paddenrus komt in grote vlekken voor en is een indicator van kalkrijkdom. Deze kalkrijkdom blijkt ook uit het veelvuldig voorkomen van maretak in de populieren. Op de iets ruigere plaatsen staat massaal reuzenpaardenstaat, die een bron of kwelniveau aangeeft.
In de bossen is er een typisch beekbegeleidende bosvegetatie met bosbingelkruid, keverorchis, aronskelk en op de open plekken moerasstreepzaad. Typisch voor Weterbeek is ook het voorkomen van zowel levendbarende hagedis als hazelworm.

Het reservaat is later stroomopwaarts uitgebreid langs de Weterbeekstraat met een beekbegeleidend graslandperceel waar zeer veel groot streepzaad en in het uiterste zuidelijke deel ook een mooi ontwikkelde vegetatie van paddenrus voorkomt. Langs de noordkant is er vrij recent een perceel bijgekomen tussen de spoorweg en de Weterbeekstraat ten zuiden van de Bruulbeek. Dit ligt feitelijk kadastraal op Vertrijk (gemeente Boutersem). Dit perceel is te bewonderen vanuit de trein en biedt jaarlijks een mooie aanblik met zijn massaal roze bloeiende koekoeksbloem. Het vormt als het ware de verbinding tussen Weterbeek en Bruulbos. Ook hier zie je de ontwikkeling naar een paddenrusvegetatie.

Naast het natuurgebied zelf zullen we op 25 september ook het landschap tussen de Bremt en Merbeek verkennen. We verzamelen aan de kapel van de Bremt waar we een kleine tentoonstelling en stand opzetten. Buiten de geleide wandeling die vertrekt om 14u00 kan er de ganse namiddag vrij gewandeld worden op een aangeduid circuit waar landschapsposten uitleg geven over het Weterbeekgebied.