Natuurpunt Velpe-Mene (Bierbeek) i.s.m. Life Hageland

Open deur Natuurontwikkeling in Zwartenbos

Zondag 5 juni 2016 vanaf 14u00 tot 17u00


Amfibieënpoel in Zwartebos. Foto Archief JR

Voorafgaand

Vrijdag 3 juni om 21u00 en zaterdag 4 juni vanaf 6u00
Op zoek naar nachtvlinders in natuurgebied Zwarte Bos

Met behulp van een speciale lichtval worden nachtvlinders de nacht voordien gelokt. Zowel ’s avonds als ’s morgens worden ze bekeken, op naam gebracht en daarna uiteraard terug vrijgelaten.
Afspraak: Zwartehoekstraat te Bierbeek ter hoogte van Lucas Antiek.
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50

 

Natuurinrichting met Life Hageland in Zwartenbos en de Bierbeekse vallei

Zwarte Bos ligt aan het begin van de Bierbeekse vallei en wordt gevormd door een oude gemeentelijke graslanden. Het is wel een zeer bijzonder natuurgebied met zeer bijzondere milieuomstandigheden. De oude graslanden zijn gekenmerkt door overgangen van eerder zuurdere delen met zeer voedselarme naar zeer soortenrijke graslanden (blauwgraslanden). Er zijn dan weer grote oppervlakten met uittredend kalkrijk kwelwater waardoor ook veel kalkminnende en zeldzame soorten voorkomen. Iedereen in Vlaanderen kent de kalkmoerassen van het natuurreservaat Torfbroek in Berg-Kampenhout en het Silsombos in Kortenberg. Naast dit unieke complex is Zwarte Bos een tweede complex met een reeks van deze zeldzame soorten. In het kader vann het Life project Hageland werden er inrichtingswerken uitgevoerd.
Kom je vergewissen van de rijke natuurpracht van Zwarte Bos en van het beheer en de Life-werken gericht op het behoud en de versterking van de biodiversiteit.

Tentendorp.

  • Om het half uur vanaf 14u00: wandelingen van 1 uur
  • De gegidste toelichtende wandelingen vertrekken om 14u00 - 14u30 - 15u00 - 15u30 - 16u00
  • Er is ook een langer circuit vrij wandelen uitgezet dat op eigen kracht kan gedaan worden.

Plaats: ingang reservaat, Zwartehoekstraat to Lucas Antiek, Bierbeek

Deelnameprijs: gratis voor leden Natuurpunt en kinderen. Voor niet-leden: € 5 inclusief een drankbonnetje

Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be - Natuurpunt Oost-Brabant Secretariaat, 016 25 25 19, npob@natuurpunt.be