Sint-Denijszaal en gemeentelijk speelterrein Haldertstraat Houwaart