Infobord De Gevel Molenstraat kruising met Dijlestraat, richting Kwellenberg Rotselaar