Activiteitenkalender Natuurpunt Oost-Brabant


Zuidoost-Brabant: activiteiten - Archief 2019


januari - februari - maart - april - mei - juni - juli - augustus - september - oktober - november - december


Zondag 6 januari 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 6 januari 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zaterdag 12 januari 2019

Lokale Algemene Vergadering: Ledenontmoeting 2019 Velpe-Mene18u45-20u00: jaarlijkse ledenvergadering
20u00-22u00: Kaas- en wijnavond en cello intermezzo met Lieve Daelman

Toelichting:

Ledenontmoeting 2019, Nieuwjaarsreceptie en Kaas en Wijn Velpe-Mene

Iedereen kan komen ofwel om 18u45 of 20u15. Jaarverslag en foto-verslag via link onderaan de uitnodiging.

 • 18u45-20u15: Jaarlijkse ledenvergadering
  • 18u45: verwelkoming
  • 18u50-19u00: Korte Terugblik en vooruitblik Velpe Mene
  • 19u00-19u20: Overzicht natuur Velpe-Mene in 2018 
  • 19u20-20u00: Discussiegroepen Leden aan het woord:
   • wat verwacht je en stel je voor Natuurpunt Velpe Mene, wat kunnen we nog doen rond de ruilverkaveling en in je gemeente, wie wil wat doen? :
   • 2 of 3 discussiegroepen: Natuur en Natuurpunt in je gemeente. 
    • Discussiegroep: natuurstudie en reservatenwerking 
  • 20u00-20u15: 
   • Conclusies en voorstellen
   • Goedkeuring jaarverslag 2018
   • Goedkeuring programma 2019
   • Verkiezing bestuur, beheerteam, afgevaardigden Natuurpunt en Natuurpunt Oost-Brabant
   • Bevestiging Kernbesturen.
   • Afsluiting en uitnodiging voor receptie
 • 20u15: Receptie
 • 21u00: Kaas- en wijnavond

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en kaasbuffet is een klassieker binnen de kalender van Natuurpunt Velpe-Mene. Het is hét trefmoment voor alle mensen die natuur en landschap binnen deze streek in hun hart dragen.
Het is daarom een bijzonder feestmoment dat we niet mogen laten voorbij gaan. Op dit feestgedeelte verwachten we allen die van kort of dichtbij betrokken zijn bij de natuur, de Natuurpunt-werking in de streek. Het zou ook leuk zijn om hier te kunnen kennismaken met de milieuschepenen, mensen van de milieuraden en heemkundige kringen van onze gemeenten.
Voordien en vanaf 18u45 tot 20u15 is er de formele Algemene Ledenvergadering. Hier houden we de werking van het voorbije jaar onder de loep, bespreken we samen de prioriteiten en activiteiten voor het komend jaar, bevestigen we het mandaat van het bestuur.
Niet alleen alle mensen die actief zijn binnen de kernen, de werkgroepen, de reservatenteams en de afdeling worden verwacht, maar ook geïnteresseerde leden die graag inspraak hebben in de werking of door hun aanwezigheid mee Natuurpunt Velpe-Mene willen vormen.
Tijdens dit gedeelte geven we ook een overzicht van ontwikkelingen en bijzondere waarnemingen van het afgelopen jaar binnen de afdeling. Kansen voor Natuur binnen de ruilverkaveling Willebringen zullen bijzondere aandacht krijgen.

Het jaarverslag 2018 en de prioriteiten 2019 vind je onder volgende link: ...
Een foto-overzicht 2018 vind je onder de link: ...

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar npob@natuurpunt.be

Oproep: wil je meewerken in het afdelingsbestuur van Natuurpunt Velpe-Mene, in een gemeentelijke kern of een reservatenteam, geef dan een seintje: natuurpunt@velpe-mene.be. Je bent van harte welkom.
Elk lid van dat woonachtig is in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen of Glabbeek of door eigen keuze tot de afdeling Velpe-Mene behoort, heeft stemrecht op de algemene ledenvergadering en kan het bestuur ter verantwoording roepen. Elk van deze leden kan zich ook kandidaat stellen om verkozen te worden als bestuurslid van de afdeling, van een gemeentelijke kern of als stemgerechtigd afgevaardigde. Kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter door te mailen naar natuurpunt@velpe-mene.be. Het bestuur wordt bij geheime schriftelijke stemming verkozen.Wanneer: zaterdag 12 januari 2019 om 18u45

Afspraak: Kasteel van Meldert, Sint-Janscollege, Waversesteenweg 1, Meldert
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: QRJP+57 Hoegaarden
Deelnameprijs: Gratis, ook de kaas en wijn!
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37 - 016 73 30 23, natuurpunt@velpe-mene.be

Vrijdag 1 februari 2019

Lokale Algemene Ledenvergadering: Natuurpunt Linter


Wanneer: vrijdag 1 februari 2019 om 20u00 tot 23u00

Afspraak: Gemeentehuis, Helen-Bosstraat 43, Linter
Organisatie: Afdeling Linter
I.s.m.: Afdeling Natuurpunt Landen
Info: Ronny Huybrechts, 011 78 30 47, natuurpunt.linter@gmail.com

Zondag 3 februari 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 3 februari 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Maandag 18 februari 2019

Infoavond: Vormingsavond Obsmap, obsidentify en waarnemingen.be voor beginnersNatuurpunt Bierbeek organiseert in samenwerking met Natuurpunt Studie en Natuurpunt CVN een vorming voor het gebruik van Waarnemingen.be en de mobiele apps zoals ObsMapp en iObs. Deze applicaties zijn handige tools om in het veld of thuis je natuurwaarnemingen in te geven. Zo werk je mee aan een actuele databank van de fauna en flora in de gebieden die je bezoekt.

We bieden o.a. een uitgebreide basis rond het invoeren en raadplegen van waarnemingen, zetten je op weg met mobiel waarnemen en installeren van de apps, en leren je praktische toepassingen om meer uit je waarnemingen te halen. Iedereen met interesse voor het digitaal invoeren van zijn/haar natuurwaarnemingen is welkom.

Voor wie?
Iedereen met interesse voor het digitaal invoeren van zijn/haar natuurwaarnemingen.

Lesgeefster: Melina KyamitisWanneer: maandag 18 februari 2019 om 19u00 tot 22u00

Afspraak: Polyzaal De Velpe, Velpestraat 47, Opvelp
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RQ6V+25 Bierbeek
Deelnameprijs: de opleiding is gratis voor actieve vrijwilligers
Inschrijven: Voor deze activiteit kan je online inschrijven (zie kalender op www.natuurpunt.be/cvn). Na je inschrijving ontvang je een digitale mailbevestiging. Mocht je binnen een paar minuten na je inschrijving geen mail ontvangen hebben, controleer dan of de mail tussen je SPAM zit of neem anders contact op met tineke.thijs@cvn.natuurpunt.be
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Zondag 24 februari 2019

Erfgoed wandeling: Verborgen verleden van de PaddepoelOntdek de oude verborgen structuren uit het verleden in het landschap in de omgeving van de Paddepoel en leer hoe de mens het gebied er vroeger gebruikte.

Een landschap werd niet gisteren gevormd, maar heeft een lange ontstaansgeschiedenis. Gedurende eeuwen heeft ook de mens bewogen in zijn omgeving en paste die aan naar zijn behoeften. Oude aanpassingen werden overschreven door nieuwe, maar een geoefend oog kan doorheen die lagen kijken en oude structuren ontdekken, zelfs Romeinse.

Gids Guido Martens ontdekte oude structuren in het landschap rond de Paddepoel, een natuurreservaat in Bunsbeek.

Op 24 februari gidst hij hier een erfgoedwandeling over deze structuren die mits begeleiding goed te zien zijn in het landschap. Guido houdt zich o.a. bezig met de Romeinse geschiedenis in onze streken. Aan de Paddepoel werd een oude Romeinse Villa ontdekt maar de vondst van een Romeins dakpanfragment bij het uitgraven van een poel maakt het wel erg raadselachtig. Guido diepte de Gallo-Romeinse aanwezigheid verder uit.

Een aantal prospectievondsten duiden ook op een vage vroeg-middeleeuwse aanwezigheid en enkele in de Paddepoel gevonden silexes wijzen op sporadisch bezoek van neolithische jagers en verzamelaars aan het gebied.

Voorts staat Guido nog voor enkele onopgeloste raadsels.

Het wordt een wandeling met ook wat algemene uitleg over de tamelijk unieke landschapsvorm van de Velpevallei en een aantal bijzondere namen van plaatsen en wegen worden geïnterpreteerd.

Maar het zal eveneens een wandeling zijn met aandacht voor rust en stilte en met open oog voor fauna en flora.


Wanneer: zondag 24 februari 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: Sint-Quirinuskerk, Bunsbeekdorp, Bunsbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RWVV+4W Glabbeek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Glabbeek Tienen
Info: Guido Martens, 016 82 27 76, giedomar@gmail.com

Zondag 3 maart 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 3 maart 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Donderdag 7 maart 2019

Info-avond: Libellen in De Borre


Jorg Lambrechts geeft een info-avond over libellen.
Daaropvolgend is er een libellen excursie in Glabbeek op zaterdag 18 mei 2019, 14u00, kerk Wever.
Lesgever en begeleider: Jorg Lambrechts


Wanneer: donderdag 7 maart 2019 om 19u30

Afspraak: CC De Borre, Speelpleinstraat 10, Bierbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RQG3+VV Bierbeek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Gids: Jorg Lambrechts
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be
en Jorg Lambrechts, 0478 24 27 61, jorg.lambrechts@natuurpunt.be

Zondag 10 maart 2019

Winterwandeling Landen


Details volgen

Wanneer: zondag 10 maart 2019


Organisatie: Afdeling Landen
Info:

Donderdag 14 maart 2019

Info-avond: Dagvlinders in bewegingBert Derveaux geeft een foto- en filmvoordracht over dagvlinders.
Daaropvolgend is er een vlinderexcursie op zaterdag 1 juni 2019.

Foto- en filmvoordracht:
De voordracht 'Vlinders in beweging' gaat over de levenswijze en het voorkomen van dagvlinders in de regio.
Dagvlinders zijn opvallende, vaak kleurrijke insecten, die een sterke impact hebben op natuurbeleving.
We associëren vlinders met bloemen, lente en zomer, ze vliegen op het ritme van de seizoenen.
Klimaatwijzigingen verstoren dit ritme en hebben een groot effect op onze fauna en flora.
2018 was bij uitstek een jaar van extremen, ook voor dagvlinders betekende dit een zware beproeving.

Bepaalde vlinders doorstaan de grillen, verleggen hun grenzen en profiteren door gebiedsuitbreiding. Andere soorten krijgen stevige klappen en verdwijnen mogelijk sluipenderwijs uit ons landschap.

We bekijken het leven van onze dagvlinders, van eitje naar vlinder, van lente tot winter en we gaan op zoek naar verklaringen van recente ontwikkelingen en zoeken antwoorden op tal van vragen:

 • Het belang van dagvlinders in onze fauna
 • Verschillen tussen trek- en standvlinders
 • Welke soorten kloppen aan de deur? 
 • Mobiliteitsproblemen in de vlinderwereld
 • Een interessante vlindertuin/omgeving creëren, hoe doe ik dat?
 • We belichten ook het nachtelijke gefladder, dat heel wat fraais in petto heeft.

Spreker: Bert Derveaux, een natuurliefhebber uit Lubbeek, te vinden in bos en veld, speurende naar bijzondere dieren en planten.Wanneer: donderdag 14 maart 2019 om 19u30

Afspraak: CC De Borre, zaal 4, Speelpleinstraat 10, Bierbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RQG3+VV Bierbeek
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en Kinderen: gratis
Niet-leden: 5 €/ pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Zaterdag 16 maart 2019

Zwerfvuil Grote Lenteschoonmaak Tienen/VissenakenKleine daad, groot resultaat. Willen we Vissenaken vrij van zwerfvuil? Natuurlijk! Ik help mee op zaterdag 16 maart! Op zaterdag 16 maart 2019 doet Vissenaken weer mee aan de Grote Lenteschoonmaak. Zwerfvuil blijft een probleem. Een grote actie waarbij heel Vissenaken meehelpt geeft een duidelijk signaal dat we zwerfvuil niet langer dulden. Vorige jaren werden Metselstraat en omliggende straten vanaf het Natuur.huis De Gors opgeruimd. Maar dit jaar kan meer gedaan worden. Trommel je buren op en geef door welke straat (straten, omgeving) je wilt opruimen.

Vissenaken doet mee! Jij toch ook?
Laat deze actie niet aan je voorbij gaan.

OPROEP DEELNEMERS GROTE LENTESCHOONMAAK


Een nette buurt is een fijne buurt.

Daarom organiseert de stad Tienen op zaterdag 16 maart 2019 opnieuw een Grote Lenteschoonmaak om het zwerfvuil op het hele grondgebied op te ruimen. Alle inwoners en verenigingen worden opgeroepen om mee de handen uit de mouwen te steken.

Afval op openbare ruimtes veroorzaakt niet alleen ergernis. Het is ook duur. In Vlaanderen gaat het over duizenden tonnen afval per jaar. Het opruimen van zwerfvuil kost meer dan 60 miljoen euro. Dat is bijna 10 euro per inwoner. Je afval in de vuilnisbak gooien, doe je dus niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle andere mensen in je buurt. Een propere buurt is trouwens prettiger voor iedereen.

‘Mooimakers’ is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil. Het is een samenwerking van OVAM, Fost Plus en de lokale overheden. De stad Tienen schaart zich achter het project met o.m. de organisatie van een 'Grote Lenteschoonmaak' op zaterdag 16 maart 2019.

Streefdoel is het grondgebied zoveel mogelijk zwerfvuilvrij te maken op één dag tijd.
Het bijeengeraapte afval wordt op de verschillende opruimlocaties opgehaald door de technische dienst van de stad en naar containers aan het Vrijetijdscentrum gebracht. Op die manier is het resultaat van deze actie meteen ook zichtbaar voor iedereen.

Als bedankje worden alle helpers vanaf 16u30 uitgenodigd voor een afsluitmoment met een hapje en een drankje in CC De Kruisboog.

Vorig jaar namen meer dan 230 mensen deel aan de actie en werd er 1.780 kg zwerfvuil ingezameld.
Wil je een handje toesteken bij deze opruimactie? Natuurpunt Tienen doet mee op verschillende plaatsen in Tienen. Als je Natuurpunt wilt vervoegen, schrijf dan in via de website Natuurpunt Tienen. Dank!


Wanneer: zaterdag 16 maart 2019 om 13u30 tot 15u30

Afspraak: De Gors (Begin wandelpad), Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Afstand: 2 km
Deelnameprijs: Gratis. Materiaal wordt ter beschikking gesteld: werkhandschoenen, fluo hesje, vuilgrijper, afvalzakken.
Inschrijven: Geef je alvast op als je meedoet, liefst vòòr 10 maart 2019 via www.vissenaken.be/lenteschoonmaak2019.htm
Organisatie: Stad Tienen Dienst leefmilieu
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
Meer info: www.vissenaken.be/lenteschoonmaak2019.htm

Zondag 7 april 2019

Vogels herkennen voor beginners


De Grote en Kleine Getevallei is een belangrijk gebied voor vogels allerlei. Deze uitgestrekte en nog deels intacte vallei telt al snel 80 soorten broedvogels. Tel hier de trekvogels bij en je bekomt een groot aantal vogels die voor een beginner moeilijk te onderscheiden zijn… Tijdens de wandeling trachten de gidsen je vogelkennis bij te schaven met oog voor zowel de “gewone” zangvogels als Zanglijster of Zwartkop als bijzonderheden zoals Wulp of Blauwborst. Gelijktijdig kan je genieten van de verzichten in de Grote Getevallei tijdens een mooie, frisse lentemorgen.

Wanneer: zondag 7 april 2019 om 7u00 tot omstreeks 11u00

Afspraak: Station Neerlinter, Getestraat, Linter
Organisatie: Afdeling Linter
Info: Ronny Huybrechts, 011 78 30 47, natuurpunt.linter@gmail.com

Zondag 7 april 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 7 april 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 7 april 2019

Erfgoed wandeling: Aronst Hoek, Graasbeek en Hof ter Hoeven, ZoutleeuwBloei wilde narcissen en erfgoed

Erfgoedwandeling langs de grenzen van het vroegere graafschap Loon.

De Graasbeek was lange tijd de historische grens tussen Loon en Brabant. De beek was eertijds veel breder maar werd in de middeleeuwen opgenomen in het kanaal van de Melsterbeek. Langsheen de grens lagen versterkte hoven omgeven door ringgrachten.

In de weinige overgebleven oude bossen en de middeleeuwse graslanden in de vallei ontdekken we wilde narcissen, intussen een zeldzaamheid in Vlaanderen omdat ze houden van een onverstoorde habitat.

Wanneer: zondag 7 april 2019 om 13u30

Afspraak: Hof ter Hoeven, einde van de Pottekaasstraat 7, Zoutleeuw
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V46H+5F Zoutleeuw
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek
Organisatie: Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed ism Natuurpunt Gete-Velpe
Info: Rudy Collaer, rudycollaer@yahoo.com

Zondag 14 april 2019

Focusactiviteit: Hagelands ontbijtbuffet en 30 jaar Paddepoel met Vroege vogelwandeling en wandeling Robuuste Valleien: VelpevalleiHagelands ontbijtbuffet ten voordele van de Paddepoel, doorlopend vanaf 8 uur.
Het uitgebreide ontbijtbuffet is samengesteld uit o.a. lokale en fairtrade producten en typisch Hagelandse gerechten…
 • Vroege Vogelwandeling (5 km) om 7 uur
 • Wandeling Robuuste Valleien: Velpevallei om 10 uur


Wanneer: zondag 14 april 2019 om 7u00 tot 12u00

Afspraak: PC Bunsbeek, Bunsbeekdorp 6, Bunsbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RWVW+57 Glabbeek
Deelnameprijs: Prijs ontbijt: € 12 voor volwassenen, € 7 voor kinderen tot 12 jaar.
Inschrijven: Inschrijven ontbijt noodzakelijk en mogelijk tot zaterdag 13 april 14u00, 0494 15 97 37 of mark.vanherberghen@gmail.com

Tip:
Laarzen aanbevolen voor de vroege vogelwandeling, laarzen of stevige schoenen voor de valleiwandeling.
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Glabbeek
i.s.m.: Natuurpunt Oost-Brabant en Vogelwerkgroep Oost-Brabant
Info: Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, mark.vanherberghen@gmail.com

Zondag 28 april 2019

Kruidenwandeling


Details: zie contactpersoon

Wanneer: zondag 28 april 2019


Organisatie: Afdeling Linter
Info: Jos Ingels, 0478 73 20 50, natuurpunt.linter@gmail.com

Zondag 28 april 2019

Erfgoed Focusactiviteit: Over de grens van Bierbeek met Wallonië


Een stevige landschapswandeling tussen de gehuchten Mollendaal, Opvelp en Mille in Wallonië. We laten het Meerdaalwoud links liggen en gaan het open landschap verkennen. Hier is (nog) geen ruilverkaveling gepasseerd. Het oude wegenpatroon is er grotelijks intact met vele trage, onverharde wegen en kasseiwegen. Ook de bewoning, het landgebruik en het landschap zoals weergegeven op oude kaarten is nog herkenbaar vandaag. We genieten van de weidse, Haspengouwse vergezichten met het golvend plateau, de diepe holle wegen, enkele vierkantshoeves zoals Rachierhof en kapelletjes (Chapelle du Rond Chêne en Sint-Bernarduskapel).
We bezoeken ook het Zwarte Bos, een vroegere gemene weide, nu beheerd als natuurreservaat met zeer zeldzame en unieke plantengemeenschappen.


Wanneer: zondag 28 april 2019 om 14u00

Afspraak: Kruispunt, Zwartehoekstraat en Bevekomstraat, Bierbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RQ74+CR Bierbeek
Afstand: 7 km
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek

Tip:
Eventueel parkeren aan Brisetout aan de rand van Mollendaalbos, Sint-Joris-Weertstraat, Bierbeek.
Organisatie: Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed
Gidsen: Joost Tresigny
Info: Margriet Vos, 016 46 04 78, margriet.vos@gmail.com

Zondag 28 april 2019

Proeven van de lente


Deze activiteit gaat spijtig genoeg NIET door. Onze excuses hiervoor.

Proevertjeswandeling met planten uit het voorjaar in het Gasthuisbos.


Wanneer: zondag 28 april 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: Afspraakplaats nog nader te bepalen,
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Glabbeek
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be

Zaterdag 4 mei 2019

Zintuigenwandeling


Wanneer: zaterdag 4 mei 2019 om 19u30

Afspraak: Sint-Joriskerk, Hoxemstraat, Oorbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: QVXR+F2 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Filip Bolleire, 0473 48 54 35, filip.bolleire@gmail.com

Zondag 5 mei 2019

Wandeling in Aronst HoekIedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 5 mei 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 5 mei 2019

Focusactiviteit: Open Deur Snoekengracht, BoutersemOrchideeën kijken in de Snoekengracht: een klassieker, meer dan ooit.

Ervaren Snoekengracht-gidsen brengen ons naar de diverse biotopen van het natuurgebied. Hoogtepunt is de lentepracht van de centrale weide met in de eerste helft van de meimaand, duizenden bloeiende brede orchissen: het resultaat van nu al 44 jaar volgehouden natuurbeheer.

 • Gidsbeurten: vertrek om het half uur tussen 13u30 en 15u00
 • Gidsen: André Roelants, Georges Buelens en Pieter Van Ormelingen
 • Parallelle kinderactiviteit
 • Er is een tent met informatie waar ook een glaasje kan gedronken worden en een terrasje gedaan


Wanneer: zondag 5 mei 2019 om 13u30 tot 18u00

Afspraak: Ingang gebied tegenover NMBS-station, Stationstraat, Vertrijk
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RRPP+26 Boutersem
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Boutersem
Info: Walter Troost, 0487 47 85 26 - 016 73 42 79, natuurpuntboutersem@gmail.com

Zaterdag 11 mei 2019

Vroege Vogelwandeling Landen
We wandelen ongeveer 2 uur door een gevarieerd landschap met akkers, weiland, bos en ruigtevegetaties. Er is kans op waarneming van Koekoek, Wielewaal, Grote gele kwik en vele andere mooie soorten.

Achteraf kan men voor een democratische prijs genieten van spek met eieren in café Welkom op de Grote Steenweg.


Wanneer: zaterdag 11 mei 2019 om 7u00 tot 9u00

Afspraak: Kerk Ezemaal, Hakendoverstraat 2, Ezemaal
Deelnameprijs: deelname gratis, ontbijt 8 euro
Inschrijven: gelieve in te schrijven indien je aan het ontbijt wenst deel te nemen: natuurpunt.landen@gmail.com
Organisatie: Afdeling Landen
Gids: Jules Robijns
Info: Natuurpunt Landen, natuurpunt.landen@gmail.com
en Jules Robijns, 016 78 97 93, jules.robijns2@gmail.com

Zondag 12 mei 2019

Kennismaking met een bomenschat in het Tiense stadspark
Het stadspark van Tienen herbergt een schat aan merkwaardige parkbomen met een interessant verleden.

Het stadspark was vroeger de tuin bij de woning van oud-diplomaat Vanden Bossche, telg van het ondernemersgeslacht dat in Tienen de eerste Suikerfabriek oprichtte, en zijn echtgenote Ikbal Berzeg. Zij was afkomstig uit het noorden van de Kaukasus.

Het paar dat elkaar leerde kennen in Istanbul – het vroegere Constantinopel - trouwde in 1883. Hun passie voor exotische planten was groot: hun collectie groeide uit tot meer dan 3500 variëteiten van planten! In het huidige stadspark staan nog steeds enkele merkwaardige bomen zoals een tulpenboom, een Japanse noteboom, een scheefgegroeide catalpa of trompetboom en een valse christusdoorn.

Tijdens deze bomenwandeling met natuurgids Georges Buelens, die een inventarisatie/beschrijving gemaakt heeft van de parkbomen, verneem je er alles over.


Wanneer: zondag 12 mei 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: Trappen stadhuis, Grote Markt, Tienen
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RW4P+WW Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Gids: Georges Buelens
Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be

Zaterdag 18 mei 2019

Libellen excursie, volgend op de cursus Libellen van 7 maart 2019


Bezoek aan zeven poelen.
Lesgever en begeleider: Jorg Lambrechts


Wanneer: zaterdag 18 mei 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: Sint-Antoniuskerk, Solveldweg 7, Wever
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: VW5F+48 Glabbeek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek, Glabbeek
Gids: Jorg Lambrechts
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be
en Jorg Lambrechts, 0478 24 27 61, jorg.lambrechts@natuurpunt.be

Zondag 19 mei 2019

Focusactiviteit: Dag van De GorsNatuur.huis De Gors is een ontmoetingsplek waar men meer te weten kan komen over natuurbeleving, natuurbeheer en -bescherming. Het is ook de uitvalsbasis voor mooie wandeltochten in de nabijgelegen natuurgebieden en verder is het er ook aangenaam vertoeven, gezien de uitzonderlijke ligging aan de rand van het natuurgebied de Rozendaalbeekvallei.

Op deze dag kan men De Gors beter leren kennen en zullen er ook tal van activiteiten zijn.

klik voor meer info

Dag van De Gors, Vissenaken

Metselstraat 75, 3300 Vissenaken

Zondag 19 mei 2019 vanaf 10u00 tot 18u00

Programma

 • Open deur Loods van de Professionele Terreinbeherende ploeg van Natuurpunt (Natuur- en Landschapszorg vzw)
  • Maak kennis met het werk en de machines van de Terreinbeherende ploeg van Natuurpunt. De loods in de Metselstraat in Vissenaken is een van de standplaatsen. De ploeg van Vissenaken staat in voor het beheer van de Natuur.gebieden in Zuidoost-Brabant.
   Ongeveer 25 natuurreservaten, samen meer dan 1500 ha, in het zuidoostelijk deel van Vlaams-Brabant, vragen heel wat onderhoud. Hiervoor gaan heel wat vrijwilligers aan de slag, maar het leeuwendeel van het werk wordt op professionele wijze door de ploeg aangepakt. Zij staan dag-in-dag-uit in voor het onderhoud en ontwikkeling van de natuurgebieden in Vlaanderen.
  • De mannen van Vissenaken nemen gans het zuidelijk deel van Oost-Brabant voor hun rekening. Je kunt ze tegenkomen in 25 natuurreservaatsprojecten: Aardgat, Aronst Hoek, Beemden, Begijnenbos, Bolwerk, Brongebieden Vossel, De Zeyp, De Spicht, Grote Getevallei, Hagelands Bos-Tienbunderbos, Hazeberg-Molensteen-Blauwschuurbroek, Heibos, Het Vinne, Koebos, Meldertbos, Mene-Jordaanvallei, Paddepoel (Velpevallei) en Rozendaalbeekvallei, Papenbroek, Rosdel, Snoekengracht, Spoorwegzate Tienen-Hoegaarden, Tiens Broek, Tussen de 2 Motten, Velpebeemden-Zuurbemde, Weterbeek, Zilverberg-Brongebieden van de Vossel met een totale oppervlakte van meer dan 1500 ha en dit in de twaalf gemeenten: Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Tielt-Winge, Tienen en Zoutleeuw.
  • Maar hoe groot het ook lijkt, ze kennen hun gebieden als hun broekzak.
 • 10u30 en 15u00: Bomenwandeling ‘Bomenliefde in het voorjaar’
  • Een andere kijk op bomen.
  • Korte wandeling langs enkele bijzondere bomen in de Rozendaalbeekvallei.
  • Eén wandeling in de voormiddag en één in de namiddag
 • Leuke infotentjes en kunst
  • Enkele natuur- en milieuorganisaties stellen zich voor.
  • Een kunstenares stelt tentoon.
 • FoodTrucks Natuur/Vegan
  • Veganistisch? Minder smaak, minder creatief? Laat u van het tegengestelde overtuigen.
 • 14u00: Rondleiding van de natuurbeheerteams
  • De beheerteams en vrijwilligers maken kennis met de professionele beheerploeg van Vissenaken tijdens een begeleide wandeling in en rond het landschapscentrum.
  • Begeleider: Hugo Abts en Pieter Abts.
 • Avonturen- en natuurzoektocht
  • Avontuurlijke zoektocht voor straffe meiden en stoere kerels.
  • Doorlopend deelnemen, wanneer men wil.
  • Kinderen kunnen dit parcours alleen ondernemen, of onder begeleiding van de ouders (let op, het is avontuurlijk!)
 • Kort verkenningsparcours in de Rozendaalbeekvallei in de onmiddelijke omgeving van De Gors
  • Traject met illustrerende bordjes
  • Doorlopend individueel te ondernemen
 • 14u00 en 16u00: Vertelhoekje van Magda, mag da?
  • Magda verzamelt iedereen die wil wegdromen in haar fantastische vertelsels.
  • 2 sessies
 • Schminkstand
  • Populair bij de kleintjes.
 • En de ezeltjes zijn ook van de partij!
  • Ezels verzorgen en korte ezelwandelingetjes op het terrein.
  • Doorlopend, maar beperkt aantal kinderen tegelijk.


Wanneer: zondag 19 mei 2019 vanaf 10u00 tot 18u00

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
en Pieter Abts, 0477 50 77 13, pieter.abts@natuurpunt.be
Meer info: www.natuurpunt.be/tienen

Zondag 19 mei 2019

Wandeling Getevallei


Details: zie contactpersoon

Wanneer: zondag 19 mei 2019 om 14u00 tot 17u00


Organisatie: Afdeling Linter
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76, natuurpunt.linter@gmail.com

Zaterdag 1 juni 2019

Uilen ringen (kerkuilen en steenuilen)Via carpooling kan men op verschillende locaties uilen spotten en worden er ook jonge uiltjes geringd.
Gids: Philippe Smets, gewestelijke coördinator Steenuilenwerkgroep

Wanneer: zaterdag 1 juni 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: Stationsplein, Vierde Lansierslaan, Tienen
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RW5G+5H Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
i.s.m.: Steenuilenwerkgroep
Gids: Philippe Smets
Info: Ann Cornelis, 0476 60 69 03, ann-cornelis@skynet.be
en Philippe Smets, 0475 60 55 43, philippe.smets3@telenet.be
Meer info: www.velpe-mene.be/tienen/uilensafari-20190601.htm

Zaterdag 1 juni 2019

Vlinderexcursie oud stort Pellenberg, volgend op de infoavond van 14 maart 2019


Begeleid door Bert Derveaux

Wanneer: zaterdag 1 juni 2019 om 14u00 tot 16u00

Afspraak: Hoger gelegen parking UZ Pellenberg, Weligerveld 1, Pellenberg
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: VR62+X8 Lubbeek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Gids: Bert Derveaux
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Zondag 2 juni 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 2 juni 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 2 juni 2019

Bloemenwandeling in de Beemden in Landen
Tijdens de wandeling door het natuurgebied ‘de Beemden’ geeft de gids uitleg over de verschillende biotopen, de plantengroei, het beheer en de geschiedenis van het gebied.

Achteraf kan in de Rietgors gezellig nagekaart worden terwijl de jeugd zich amuseert in het speellandschap aan de Molenbeek.


Wanneer: zondag 2 juni 2019 om 15u00 tot 17u00

Afspraak: Ecohuis ‘De Rietgors’, Attenhovenstraat 209, Attenhoven
Organisatie: Afdeling Landen
Gidsen: Bernadette Niesten en Vincent Grisar
Info: Natuurpunt Landen, natuurpunt.landen@gmail.com

Zondag 9 juni 2019

Ezeltochtjes en Open Deur Natuur.huis De Gors


Met ezeltjes op stap in het natuurgebied de Rozendaalbeekvallei vanaf 14 uur.

Wanneer: zondag 9 juni 2019 vanaf 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
Meer info: www.velpe-mene.be/tienen/ezeldag-20190609.htm

Zondag 16 juni 2019

Erfgoed Focusactiviteit: Hoksem en de vallei van de Mene, wandeling langs wat was, is en hopelijk zal zijnHoksem, een dorp (nu deelgemeente van Hoegaarden) dat historisch heen en weer geslingerd werd tussen het Prinsbisdom Luik en het Hertogdom Brabant. Het is gelegen aan de Menebeek en verborgen tussen de plooien van het weidse en open Haspengouwse landschap met zijn kalkrijke leem en ontsluitingen van Gobertangesteen op de flanken. Historisch vormde deze vallei een ader voor natuur en voor de ontwikkeling van plaatselijke nijverheid. Je had er een molen en een brouwerij. Ook nu staat de vallei voor een uitdagende toekomst. De molenaar van Hoksem heeft zijn droom al waar gemaakt met de restauratie van de oude dorpsmolen.

Natuurpunt werkt hier aan de realisatie van een groot en samenhangend natuurcomplex tussen Meldert en Hoksem en tussen Willenbringen/Honsem en Hoksem. In de vallei tref je waterrijke gebieden, moerassige en soortenrijke graslanden en broekbossen aan. Op de valleiflanken gedijen warmte- en kalkminnende soorten.

Voor het project Mene-Jordaan, zie: www.velpe-mene.be/mene-jordaan

Het reliëf en de dagzomende kalkstenen bieden dit landschap enorme kansen voor ontwikkeling van hoogwaardige natuur met zeldzame soorten en levensgemeenschapen, te vergelijken met het orchideeënrijke natuurgebied van Rosdel in Hoegaarden (meer over Rosdel: www.velpe-mene.be/rosdel_mooi_beheer). Recent doken op de kalkrijke valleiflanken van de Mene-Jordaan in de door Natuurpunt beheerde graslanden al de eerste typische orchideeën op zoals bijenorchis, hondskruid en bosorchis. Waar er nu maar enkele snippers beheerd natuurgebied zijn op de valleiflanken zouden die met de ruilverkaveling Willebringen flink moeten uitbreiden. In het goedgekeurd structuurplan zijn de steil hellende flanken, o.m. in het Pertseveld, de omgeving van Willebringenbos en de Zegelberg, voorzien voor natuurontwikkeling en toewijzing als beheerde natuurgebieden. Deze kansen kunnen en moeten volledig benut worden.

We verkennen dit Mene-Jordaancomplex om te genieten van de actuele natuurwaarden en vooruit te kijken naar de mogelijkheden voor natuurontwikkeling en natuurherstel. We bezoeken ook de gerestaureerde molen van Hoksem.Wanneer: zondag 16 juni 2019 om 14u00

Afspraak: Sint-Jan-Evangelistkerk, Bronstraat 2, Hoksem
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RV2F+QP Hoegaarden
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek
Organisatie: Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed
Info: Pieter Abts, 0477 50 77 13, pieter.abts@natuurpunt.be

Zondag 16 juni 2019

Orchideeënwandeling Walsbergen
Walsbergen is een echte natuurparel in Linter.

Naast de grote aantallen bloemplanten en het klein vliegend hert, huisvesten de hooilanden een hoog aantal orchideeën.

Kom langs en wandel mee door het schitterende Walsbergen, en laat je verwonderen door wat Linter op het gebied van natuur nog te bieden heeft.


Wanneer: zondag 16 juni 2019 om 14u00 tot 17u30

Afspraak: Walsbergen, Dorpsstraat 27, Linter
Organisatie: Afdeling Linter
Info: Jos Ingels, 0478 73 20 50, natuurpunt.linter@gmail.com

Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2019

Expeditie NatuurpuntTe voet, met fiets of met kano vanuit gans Vlaanderen naar Mechelen.

Eén van de startplaatsen voor de stappers is De Gors in Vissenaken.
Op vrijdagavond 21 juni worden de deelnemers, die dat willen, ontvangen voor een overnachting met tent. ‘s Morgens ontbijt in het bezoekerslokaal.

Elke ploeg zorgt voor 1500 euro sponsoring voor hun gekozen project.
Het Natuur.café is open voor iedereen.

Wanneer: Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni 2019 om 18u00

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Expeditie Natuurpunt
Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be
Meer info: www.expeditienatuurpunt.be

Zondag 30 juni 2019

Open deur Natuur.huis De Gors

Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 30 juni 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

Zondag 7 juli 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 7 juli 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 7 juli 2019

Open deur Natuur.huis De Gors

Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 7 juli 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

Zondag 7 juli 2019

Big Jump: 8ste Big Jump in Tiense Grote Gete
Dit jaar is het de 8ste maal dat we samen in de Tiense Grote Gete springen voor zuiver water in al onze waterlopen. Er is ook een vlottenrace voor kinderen.

Vanaf 14u00.
Jump stipt om 15 uur.

Tienen springt nog steeds in de Grote Gete!
Doe mee en spring ook voor proper water!

Wanneer: zondag 7 juli 2019 om 14u00 tot 18u00

Afspraak: brug Grote Gete, Pastoorstraat, Tienen
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: QWQ9+MJ Tienen
Deelnameprijs: gratis
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
I.s.m.: Milieuadviesraad Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
en Guido Laermans, 0477 47 77 12, guido.laermans@proximus.be
Meer info: www.velpe-mene.be/tienen/bigjump-2019.htm

Zondag 14 juli 2019

Curieuze speurneuzentochtGezinsactiviteit: een parcours vol leuke en verrassende stops voor kinderen.


klik hier om te vergrotenWanneer: zondag 14 juli 2019 doorlopend vanaf 13u00 tot 17u00

Afspraak: Stadspark, Vincent Betstraat, Zoutleeuw
Deelnameprijs: Gratis
Organisatie: Afdeling Zuidoost-Brabant, kern Zoutleeuw
Info: Koen Vertommen, koen.vertommen@gmail.com

Zondag 14 juli 2019

Openlucht gezelschapsspelen en Open Deur Natuur.huis De Gors14u00: Openlucht (gezelschaps)spelen in ‘t groot in natuur.gebied Rozendaalbeekvallei in Vissenaken
Leuke openluchtspelen voor jong en oud in een natuurrijke omgeving.

De natuur laat zich op vele manieren beleven en het moeten daarbij niet altijd beestjes en plantjes zijn.

Enkele groot uitgewerkte gezelschapsspelen zorgen op zondag 14 juli eens voor heel wat afwisseling in en rond Natuur.huis De Gors in Vissenaken.
Een compleet alternatief ganzenbord, het ‘Meerkoetenspel' betrekt de natuur in het spel en is tegelijk een avonturentocht. Je speelt op een ‘bord' van bijna 1 ha!
Verder is er het damspel in ’t groot, dominostenen waarmee je bijna een huis kunt bouwen, OXO, Kobb, een zenuwspel en nog enkele andere spellen, en allemaal XXXL.

Voor de liefhebbers van spelletjes met een hart voor de natuur.
Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 14 juli 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

Zondag 21 juli 2019

Natuur.Café Natuur.huis De Gors


Wanneer: zondag 21 juli 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be

Zondag 28 juli 2019

Natuur.Café Natuur.huis De Gors


Wanneer: zondag 28 juli 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

Zondag 4 augustus 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 4 augustus 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 4 augustus 2019

Waterdag en Natuur.Café in Natuur.huis De Gors
14u00: Thema Water en vissen, aan de grote poel.
In het natuurgebied Rozendaalbeekvallei is er een vijver aanwezig die vol waterleven zit. We gaan er naar op zoek en trachten te achterhalen wat er allemaal in leeft.
Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 4 augustus 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

Zondag 11 augustus 2019

Natuur.Café Natuur.huis De Gors

Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 11 augustus 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

Zaterdag 17 augustus 2019

Natuurwandeling met in de namiddag creatief met de natuur: monoprinten van bloemen en bladeren met de gelli-plate
Inclusieve activiteit, maar open voor iedereen, zie info op www.pasform.be.
In de voormiddag een korte natuurwandeling met zoektocht naar natuurmateriaal in de Rozendaalbeekvallei.
Na de middag creatief met de gelli-plate en het in de natuur verzamelde materiaal.
Meebrengen: lunch en (zakgeld voor een) drankje voor ‘s middags.
Voor de deelnemers van Pasform wordt een opstapplaats voorzien aan Pasform in Tienen (Pastorijstraat 118, Tienen) en in Aarschot.
Maximum 16 deelnemers.


Wanneer: zaterdag 17 augustus 2019 om 10u00 tot 15u00

Locatie: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Deelnameprijs: € 17, inclusief creatief materiaal.
Inschrijven: Inschrijven via Pasvorm Tienen
Organisatie: Pasform Tienen - www.pasform.be
Info: Pasform Tienen, 016 80 46 16, tienen@pasform.be
Meer info: klik hier

Zondag 18 augustus 2019

Nestkastjes en bijenhotels workshop en Natuur.Café in Natuur.huis De Gors
Vanaf 14u00: Workshop nestkastjes en bijenhotels.

Tijdens deze workshop zul je voor onze gevleugelde vrienden de vogels en de bijtjes huisjes timmeren, die je daarna mee naar huis mag nemen.
 • Knutselactiviteit waarbij nestkastjes gemaakt worden voor in je tuin.
 • Je hoeft niets te voorzien, alle materiaal is aanwezig.
 • We hebben een redelijk aantal pakketjes ter beschikking, maar wanneer deze op zijn, is het afgelopen. Als er veel deelnemers tegelijk aanwezig zijn, is het ieders beurt afwachten.
 • Je komt wanneer je wilt tussen 14u00 en 16u30. De laatste kastjes worden vanaf 16u30 in elkaar gestoken. Om 17u00 stoppen we.

Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 18 augustus 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Deelnameprijs: € 5 per nestkastje of bijenhotel
Inschrijven: er moet niet ingeschreven worden
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
Meer info: klik hier

Vrijdag 23 augustus 2019

Nacht van het nachtdier


Kennismaking met vleermuizen, uilen, nachtvlinders, insecten,…

Wanneer: vrijdag 23 augustus 2019 vanaf 21u00

Afspraak: Kamsalamanderhut, Fietspad tussen Tienen en Zoutleeuw, bereikbaar via Getestraat in Neerlinter of Dotremontstraat (parking) in Drieslinter, Drieslinter
Organisatie: Afdeling Zuidoost-Brabant, kern Zoutleeuw
i.s.m.: afdeling Linter
Info: Ronny Huybrechts, 011 78 30 47, natuurpunt.linter@gmail.com

Zondag 25 augustus 2019

Natuur.Café in Natuur.huis De Gors

Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 25 augustus 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

Zondag 25 augustus 2019

Erfgoed Focusactiviteit: Op het einde van de wereld rechtsafFietstocht van 20 km op bonkige wegen tussen Bierbeek en Hoegaarden

Tro bro Léon in Bretagne, Strade bianche in Toscane, Parijs-Roubaix in Frans-Vlaanderen... dokkeren over kasseien in natuursteen, slingerende paden van hier naar nergens. Als ode aan het landschap en haar stenen rijden we langs vierkantshoeven en natuurparels. De paden onder onze wielen brengen ons langs het historisch gehucht Molensteen in de Velpevallei, de Verbrande Toren in Opvelp, het Zwarte Bos...
We doorkruisen het Opvelps deel van de ruilverkaveling Willebringen. Het landschap zal daardoor grondig veranderen. We vragen aandacht voor de holle wegen en taluds, voor de onverharde wegen en de kasseiwegen, voor de historische percellering, voor de versterking van de landschapselementen, voor de realisatie van de natuurontwikkeling en het natuurherstel zoals voorzien in het goedgekeurd structuurplan van de ruilverkaveling Willebringen. We blikken vooruit naar de uitbouw van robuuste natuur in de Velpevallei tussen Molensteen en de Verbrande Toren en rond de Hazenberg. We staan ook stil bij de kansen voor koppeling van natuur en erfgoed rond de oude site van de Verbrande Toren.

Kortom, het is genieten van een prachtig landschap waarbij we zowel naar het verleden als naar de toekomst kijken.Wanneer: zondag 25 augustus 2019 om 13u30

Afspraak: Sint-Hilariuskerk, Dorpsstraat, Bierbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RQH5+4J Bierbeek
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek
Organisatie: Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed
Info: Pieter Abts, 0477 50 77 13, pieter.abts@natuurpunt.be

Vrijdag 30 augustus 2019

Vleermuizenevenement rond de kerk en pastorie Roosbeek


Korte presentatie vooraf: een overzicht van de vleermuizen die we kunnen ontmoeten, en meer...

Wanneer: vrijdag 30 augustus 2019 om 20u30 tot 23u00

Afspraak: Sint-Annakerk, Lubbeeksestraat 17, Roosbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RVM6+9V Boutersem

Tip:
Stapschoenen of laarzen aangewezen.
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Boutersem
Info: Kristin De Ceuster, 0496 38 34 63 - 016 29 19 84, natuurpuntboutersem@gmail.com

Zaterdag 31 augustus 2019

Nacht van de Vleermuis in Vissenaken
Vlieg mee de nacht in... en kom vleermuizen spotten met de bat-detector in het natuurgebied Rozendaalbeekvallei.
Na een korte presentatie door vleermuizenspecialist Bart Mulkens gaan we omstreeks 21u15 op stap met vleermuizengids Hans Roosen. Je komt eindelijk alles te weten over vleermuizen.

Voor jong en oud!

Natuur.Café De Gors is open vanaf 20u00 tot 24u00.

Wanneer: zaterdag 31 augustus 2019 om 20u30 tot 23u00

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Afstand: 2 km
Deelnameprijs: Focusactiviteiten zijn gratis voor leden van Natuurpunt. Aan niet-leden wordt een bijdrage van € 5 p.p. gevraagd ten voordele van het reservatenfonds voor de aankoop van natuurgebieden. Als men tijdens deze activiteit vooralsnog lid wordt, krijgt men de betaalde € 5 terug. Kinderen nemen gratis deel.

Tip:
Stevige stapschoenen aangewezen! Tenzij het nog net voor de wandeling zou stortregenen, zijn laarzen wegens de sterke droogte niet nodig.
Sandalen en andere open schoeisels worden sterk afgeraden!
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Bart Mulkens, 0473 79 49 64, mulkensbart@yahoo.com
Meer info: klik hier

Zondag 1 september 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 1 september 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 1 september 2019

Natuur.Café in Natuur.huis De Gors

Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 1 september 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be

Zaterdag 7 september 2019

Eetfestijn: Natuur.pizza


Wanneer: zaterdag 7 september 2019 vanaf 17u30

Afspraak: Kostershuisje, Kerkplein, Dormaal
Deelnameprijs: 10 euro en 6 euro (kinderen -12)
Inschrijven: via Nicole Smeyers
Organisatie: Afdeling Zuidoost-Brabant, kern Zoutleeuw
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, n.smeyers1@gmail.com

Zondag 8 september 2019

Focusactiviteit: Van de kop van Koutemveld naar de Snoekengracht: Dromen van robuuste natuur voor de toekomstGeleide wandelingen: vertrek om 14u00 en om 14u30

Aan de rand van Vertrijk ligt een prachtig open akkergebied, ‘Koutemveld’. Hier liggen grote kansen voor de uitbouw van een samenhangend natuurgebied, dat de hellende flanken en kop van Koutemveld, via de vallei van de Vondelbeek, verbindt met de Snoekengracht, het oudste beheerde natuurreservaat in Oost-Brabant.

In het goedgekeurd structuurplan van de ruilverkaveling Willebringen is hier voorzien in het behoud van onverharde landwegen, met op de valleiflanken de uitbouw van nieuwe natuur. Het potentieel om uit te groeien tot een hoogwaardig natuurgebied op deze flanken ìs er.

Op zondag 8 september gaan we, vanuit de pastorie van Vertrijk, op verkenning, op zoek naar de toekomst van deze natuur. Oude relicten en herkenningspunten in het landschap zullen ons gidsen, holle wegen, akkers vol keien, met een mix van grondsoorten ... een variatie die de basis moet vormen voor die nieuwe natuur. We dromen weg in het landschap van de toekomst met wilde orchideeën, dassen en klauwieren... Kortom een landschap vol biodiversiteit en mogelijkheden voor natuurbeleving.

Een droom? Ja, maar ook een reële mogelijkheid als we samen kunnen waarmaken wat opgenomen is in het goedgekeurd structuurplan van de ruilverkaveling.

In het zaaltje van Pastorie Sint-Lucia is een kleine tentoonstellingsstand en gelegenheid om na te praten bij een glaasje.Wanneer: zondag 8 september 2019

Afspraak: Bijgebouw pastorie naast de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk, Roosbeeksestraat, Vertrijk
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RRJP+63 Boutersem
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Boutersem
Info: Walter Troost, 0487 47 85 26 - 016 73 42 79, natuurpuntboutersem@gmail.com

Maandag 9 september 2019

Vormingsavond: Obsmap, obsidentify en waarnemingen.be voor gevorderdenLesgever: Koen Leysen
Maximum aantal: 30 personen

Deze opleiding is bedoeld voor wie het systeem al gebruikt en nog wil bijleren. Ook voor wie zelf graag anderen op weg wil helpen met waarnemingen.be en/of mobiel invoeren. Natuurpunt Bierbeek organiseert in samenwerking met Natuurpunt Studie en Natuurpunt CVN een gevorderde vorming voor het gebruik van Waarnemingen.be en de mobiele apps zoals ObsMapp en iObs.

Met al meer dan 30 miljoen waarnemingen op Waarnemingen.be bolt het digitale platform als een trein. Samen vormt dit een enorme bron van informatie. De mogelijkheden van deze website zijn erg uitgebreid.

Je krijgt een korte inleiding over de achtergrond van het systeem en een overzicht van de verschillende mogelijkheden: waarnemingen raadplegen per gebied en per soort, alerts instellen, het maken van verschillende types grafieken en lijsten, enz. We gaan ook in op streeplijsten en het nut daarvan. Verder krijg je een blik achter de schermen met onder meer gebiedenbeheer, het instellen van vervagingen en de validatieprocedure. Bovendien wordt meer dan de helft van alle waarnemingen met een smartphone ingevoerd via de gratis apps ObsMapp en iObs. In het tweede gedeelte van het infomoment gaan we daarom in op de vele toepassingen van de mobiel apps Obsmapp en Iobs.

Je mag je smartphone meebrengen, maar dat is niet vereist.Wanneer: maandag 9 september 2019 om 19u30 tot 22u00

Afspraak: CC De Borre, zaal 4, Speelpleinstraat 10, Bierbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RQG3+VV Bierbeek
Deelnameprijs: deze opleiding is gratis voor actieve vrijwilligers.
Inschrijven: Voor deze activiteit kan je online inschrijven (zie kalender op www.natuurpunt.be/cvn). Na je inschrijving ontvang je een digitale mailbevestiging. Mocht je binnen een paar minuten na je inschrijving geen mail ontvangen hebben, controleer dan of de mail tussen je SPAM zit of neem anders contact op met tineke.thijs@cvn.natuurpunt.be
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Zondag 15 september 2019

Focusactiviteit: Een magische dag in de natuur
Groen sprookje in en rond Natuur.huis De Gors:
Een dag vol nieuwe mogelijkheden, ontdekkingen…
De natuur openbaart zich op velerlei manieren.
De kunst is je er bewust van te worden, ze te leren ervaren, zien, voelen, ruiken, horen….
Wat vertellen bomen ons? Welke geheimen fluistert de stilte?...
De Kelten zagen in de natuur reeds de vele verborgen codes.
Onze voorouder-wijsheid is misschien niet helemaal verloren…
Tal van activiteiten:
 • Ambachtenstandjes, schminkstand, vertelhoek,…
 • Vegetarische eetstand met het Gorskoekje en de Gorscroque van An Koekepan
 • Stiltewandeling in de voormiddag
 • Groepsactiviteiten in de namiddag
 • Schminkstand

Natuur.Café De Gors is open vanaf 10u00 tot 18u00.

Wanneer: zondag 15 september 2019 vanaf 10u00 tot 18u00

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Magda Roosbeek, magda@stage-power.com
en Guido Martens, 016 82 27 76, giedomar@gmail.com
Meer info: www.velpe-mene.be/tienen/natuurmagie-2019.htm

Zondag 15 september 2019

Gete wandeling Landen
Tijdens de wandeling in de Kleine Gete Vallei tussen Wange en Eliksem geven de gidsen uitleg over de verschillende biotopen, de plantengroei, het beheer en de geschiedenis van de streek.


Wanneer: zondag 15 september 2019 om 15u00 tot 17u00

Afspraak: Kasteelhoeve Wange, Eliksemstraat 26, Wange
Organisatie: Afdeling Landen
Gidsen: Bernadette Niesten en Vincent Grisar
Info: Natuurpunt Landen, natuurpunt.landen@gmail.com

Zondag 29 september 2019

Erfgoed Focusactiviteit: Over de grens met Oud-Heverlee


Wandeling langs de grenzen met Haasrode.

Wanneer: zondag 29 september 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: CC De Borre, Speelpleinstraat 10, Bierbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RQG3+VV Bierbeek
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Zondag 29 september 2019

Erfgoed Focusactiviteit: Rondom de MeerenloopRondom de Meerenloop, op de grens tussen Bierbeek en Haasrode

Menselijk ingrijpen maakt dat natuur en erfgoed klitten als kaardenbol aan wandelkleren. Deze zeer gevarieerde wandeling toont velerlei aspecten van erfgoed en toont eveneens de samenhang. Cultuur (van kunst tot landbouw) als drager van het erfgoed is op vele plaatsen waar te nemen.

Het Meerdaalwoud droeg er toe bij dat het erfgoed eeuwenlang bewaard bleef.

Dat en de verhalen die er bij horen tijdens een wandeling van ruim 6 km, langs en op de grenzen van de 2 gemeenten vertellen over gesloten depressies, monumentale bomen, paus Urbanus, bronamfitheaters, Arenberg, vinca minor of handelsroutes naar Jodoigne. Het zijn onvermoede aspecten van ons erfgoed, de culturele sporen in ons unieke natuurlandschap.

Met Joost Tresignie en Margriet Vos.

De wandeling is niet geschikt voor buggy’s.Wanneer: zondag 29 september 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: De Borre CC, Speelpleinstraat 10, Bierbeek
GPS-coördinaten: 50°49’38.0”N 4°45’16.7”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RQG3+VV Bierbeek
Afstand: 6 km
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Info: Margriet Vos, 016 46 04 78, margriet.vos@gmail.com

Vrijdag 4 oktober 2019

Filmavond in De Gors'An Inconvenient Sequel: Truth to Power’


de nieuwe klimaatdocumentaire (USA, september 2017) van Al Gore, met babbel/nabespreking over klimaat en natuur en wat er verandert.

www.cinenews.be:
Een decennium nadat 'An Inconveniënt truth' klimaatverandering in het hart van de populaire cultuur heeft gebracht, komt een fascinerend en aanmoedigend vervolg dat laat zien hoe dicht we tegen een echte energie-revolutie staan. Vice-president Al Gore strijdt onvermoeibaar verder door wereldwijd een leger klimaatkampioenen op te leiden en het internationaal klimaatbeleid te beïnvloeden. De camera's volgen hem achter de schermen - in zowel privé als publieke momenten - wanneer hij zijn inspirerende idee nastreeft, namelijk dat de gevaren van klimaatverandering kunnen worden overwonnen met menselijke vindingrijkheid en passie.
Natuur.Café De Gors is open vanaf 20u00 tot 22u30.

Wanneer: vrijdag 4 oktober 2019 om 20u00 tot 22u30

Afspraak: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
en Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be
Meer info: www.velpe-mene.be/tienen/filmavond-20191004.htm

Zondag 6 oktober 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 6 oktober 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zaterdag 12 oktober 2019

Nacht van de DuisternisWandeling in Mollendaalbos door het duisternis met aandacht voor de sterrenhemel. Joost Verheyden zal hieromtrent toelichting geven.

Wanneer: zaterdag 12 oktober 2019 om 20u00

Afspraak: Brisetout, Sint-Joris-Weertstraat 1, Bierbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RP7X+M7 Bierbeek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Zondag 13 oktober 2019


Boomgaardevenement Roosbeek: GAAT NIET DOOR !Vnl. voor en met de Chiro van Roosbeek met boomgaardgolf en andere spelen, eventueel ook met klussen.

In het hart van Roosbeek heeft Natuurpunt een hoogstamboomgaard aangeplant, met een brede verscheidenheid aan lokale variëteiten fruit. Te samen met het omliggend struweel biedt hij ook een uniek habitat aan koesterburen zoals eikelmuis, steenuil en geelgors, en aan vele wintergasten die er een welkome tafel vinden in de donkere maanden.
Maak kennis met oude fruitrassen, de historiek en natuurwaarde van de hoogstamboomgaard, en geniet mee van heerlijk Natuur.appelsap.

Wanneer: zondag 13 oktober 2019 vanaf 14u00

Afspraak: Boomgaard, Heulingenstraat, Roosbeek
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RVH8+MP Boutersem

Tip:
De auto parkeer je aan de kerk te Roosbeek.
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Boutersem
Info: Walter Troost, 0487 47 85 26 - 016 73 42 79, natuurpuntboutersem@gmail.com

Zondag 13 oktober 2019

Proeven van de herfstProevertjeswandeling met vruchten uit het najaar in onze gebieden in Attenrode-Wever.

Tijdens deze landschapswandeling met bezoek aan een aantal kleine reservaten van Natuurpunt besteden we vooral aandacht aan geuren, smaken en aroma's die de natuur ons te bieden heeft.

Lekker natuurlijk en natuurlijk lekker!Wanneer: zondag 13 oktober 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: Hoek, Heirbaan-Butschovestraat, Wever
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: VW7C+2J Glabbeek
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Glabbeek
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be
Meer info: klik hier

Zaterdag 19 oktober 2019

Op zoek naar paddenstoelen, wandeling in Meldertbos
Tijdens de Week van het Bos (van 13 tot 20 oktober 2019) organiseert Natuurpunt Tienen traditiegetrouw een paddenstoelenwandeling voor jong en oud.

Wat heeft een vlieg met een zwam te maken en een eekhoorntje met brood? Het antwoord is: het zijn allebei paddenstoelen. En dit zijn er nog maar twee, we zullen tijdens deze paddenstoelenwandeling in Meldertbos nog veel meer paddenstoelen tegen komen.

De herfst is het jaargetijde om paddenstoelen eens goed te bekijken. Paddenstoelen zijn er in alle mogelijke vormen, kleuren en soms ook geuren.

Let op, in het tijdschrift Natuur en Landschap staat deze wandeling verkeerdelijk aangekondigd voor zondag 19 oktober 2019,... Dit moet natuurlijk zaterdag 19 oktober 2019 zijn!


Wanneer: zaterdag 19 oktober 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: Sint-Ermelindiskerk, Sint-Ermelindisstraat z/n, Meldert
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: QRQQ+65 Hoegaarden
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen, Hoegaarden
Gidsen: Paul en Diane De Cort-Tilkin
Info: Ann Cornelis, 0476 60 69 03, ann-cornelis@skynet.be
Meer info: klik hier

Zaterdag 19 oktober 2019

Lokale Algemene Ledenvergadering: Spaghettiavond Natuurpunt Linter


Wanneer: zaterdag 19 oktober 2019 vanaf 17u00 tot 22u00

Grote Steenweg 282A, Linter
Inschrijven: Enkel via inschrijven: natuurpunt.linter@gmail.com of 011/78 08 75
Organisatie: Afdeling Linter
Info: Luk Lambeets, 011 78 08 75, natuurpunt.linter@gmail.com

Zondag 3 november 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 3 november 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 10 november 2019

Osgelukwandeling


Wanneer: zondag 10 november 2019 om 14u00

Afspraak: Kapel Osseweg, Ossewegstraat (voorbij Het Vinne), Zoutleeuw
Afstand: 8 km
Organisatie: Afdeling Zuidoost-Brabant, kern Zoutleeuw
Info: Nicole Smeyers, 0497 43 40 87, n.smeyers1@gmail.com

Zaterdag 23 november 2019

Kaas- en wijnavond Natuurpunt Gete-VelpeEen belangrijke oplossing voor het opvangen van de klimaatverandering, is natuur aankopen om haar veilig te stellen en te ontwikkelen. Kopen kost geld en de financiering is dan ook één van de grootste bezorgdheden. De opbrengst van onze kaas- en wijnavond gaat dan ook integraal naar de aankoop van natuurgebieden in onze streek.

Dit jaar zetten wij in op Aronst Hoek, waar we werken aan een sterke uitbereiding van natuur en een klimaatbos, waaronder het ‘Doornbos’. We gaan nog ongeveer 10 ha bos realiseren in Aronst Hoek in de omgeving van Terlenen zodat we aan 20 ha bos zullen komen.
De kaas- en wijnavond van Natuurpunt Gete-Velpe is elk jaar een groot succes en een familiegebeuren voor alle leeftijdsgroepen en verenigingen met een hart voor natuur.

Wie niet aanwezig kan zijn, kan de aankopen van natuurgebieden steunen door te storten op de rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding project 9414 AronstHoek

Alvast veel eetplezier.

Wanneer: zaterdag 23 november 2019 vanaf 17u00 tot 22u00

Afspraak: Parochiezaal Rummen, Ketelstraat, Geetbets
Deelnameprijs:
 • kaasschotel: € 15
 • koude vleesschotel: € 15
 • kinderkaasschotel: € 7
 • kindervleesschotel: € 7

Inschrijven: Inschrijven is nodig om praktische redenen! Voor 15 november bij Marc Op de Weerdt.
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 24 november 2019

Opstelling Totempaal De GorsEindelijk is het zover en zal de totempaal aan het Natuur.huis De Gors opgesteld worden.

Verleden jaar richtten we een workshop 'totempaal bouwen' in. Maar jammer genoeg vonden we niemand die geïnteresseerd was om hieraan mee te werken.
Maar later kwam er toch nog iemand opdagen met een goed voorstel. Ondertussen werkte deze zijn idee uit en op zondag 24 november 2019 zal hij zijn werk opstellen.

Ben je benieuwd wat het geworden is en wie het gemaakt heeft? Kom dan zeker eens langs tussen 13u30 en 17u30.

Natuur.Café De Gors is open vanaf 13u30 tot 17u30.

Wanneer: zondag 24 november 2019 om 13u30 tot 17u30

Afspraak: De Gors (Begin wandelpad), Metselstraat 75, Vissenaken
GPS-coördinaten: 50°50’16.9”N 4°55’23.1”E (Openen in GoogleMaps)
Google Maps Plus Code: RWQF+66 Tienen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Luc Nagels, 0495 33 42 09, lucagraaf@telenet.be
Meer info: klik hier

Zaterdag 30 november 2019

Grote afdelingsactiviteit: Afdelingsspaghetti: 25ste jaarlijkse spaghetti-avond Velpe-Mene(Let op: onze spaghetti-avond gaat normaal door op de eerste zaterdag van december. Wegens omstandigheden wordt deze editie een week vervroegd: 30 november 2019.)
Onze spaghetti-avond is telkens een zeer succesvol en groot familiegebeuren voor alle leeftijden.
De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van natuurgebieden in onze streek.

De afdelingsspaghetti is een jaarlijks terugkerend evenement. Kom met vrienden en kennissen. We verwachten jullie. De hele ploeg van vrijwilligers van Natuurpunt Velpe-Mene zal je verwelkomen. Op deze manier steun je de aankoop van natuurgebieden binnen onze afdeling.

Aankopen van natuurgebieden is de enige zekere manier om deze gebieden veilig te stellen. Koken kost geld en onze afdeling moet bij elke aankoop zorgen voor een aanzienlijke restfinanciering.
De opbrengst van onze afdelingsspaghetti gaat dan ook integraal naar de aankoop van natuurgebieden in de streek. Dit jaar zetten we in op Mene-Jordaan, waar we werken aan een forse uitbreiding van het natuurgebied en de realisatie van de natuurversterking zoals voorzien in het goedgekeurde structuurplan van de ruilverkaveling Willebringen.

De afdelingsspaghetti is telkenjare een groot succes en een familiegebeuren voor alle leeftijdsgroepen. Heel wat jonge gezinnen met kleine kinderen tekenen elk jaar present en laten zien dat onze beweging ook de toekomst kan beroeren. Je komt gewoon langs zonder inschrijven tussen 17u00 en 20u30 en je kunt aanschuiven.

Wie niet aanwezig kan zijn, kan de aankoop van natuurgebieden steunen door een storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Coxiestraat 11 te 2800 Mechelen met vermelding "project 3997 Velpe-Mene".

Dus alle reden om er met familie of vrienden bij te zijn!Wanneer: zaterdag 30 november 2019 om 17u00 tot 21u00

Afspraak: Gemeentelijke Feestzaal Boutersem, Kerkomsesteenweg 45, Boutersem
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: RRVQ+9F Boutersem
Deelnameprijs: Spaghetti’s en dranken aan democratische prijzen.
Inschrijven: is niet nodig.
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Boutersem Tienen Glabbeek Hoegaarden Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be
Meer info: www.velpe-mene.be/spaghettiavond2019.htm

Zondag 1 december 2019

Wandeling in Aronst Hoek


Iedere eerste zondag van de maand.

Wanneer: zondag 1 december 2019 om 9u00

Afspraak: Aan de brug over de Melsterbeek tussen Geetbets en Rummen, Kasteellaan, Geetbets
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: V4XM+Q3 Geetbets
Organisatie: Afdeling Gete-Velpe, kern Geetbets
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com

Zondag 1 december 2019

Focusactiviteit: Landschapswandeling Wommersom
De winter is niet het ideale moment om bijzondere natuur waar te nemen…

Maar de Getevallei heeft meer te bieden dan dat, zeker op landschapsniveau! De uitgestrekte hooilanden en graasweiden, lokaal nog omsloten door haagkanten, de robuuste inborst van eenzame knotwilgen of sierlijkheid van slingerende grachten laten je nooit los als wandelaar. In het verleden werden weersomstandigheden van wind en mist tot regen of sneeuw al bedwongen. Maar telkens kan er genoten worden van dit prachtige rivierlandschap.

Dit jaar komt u toch ook?!


Wanneer: zondag 1 december 2019 om 14u00 tot 17u00

Afspraak: Sint-Kwinten kerk, Sint-Kwintensstraat 11, Wommersom
GPS-coördinaten: 50°48’47.8”N 5°01’05.4”E (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: R279+87 Linter
Organisatie: Afdeling Linter
i.s.m.: afdeling Zoutleeuw
Info: Jan Vanwinckel, 0477 60 37 54, natuurpunt.linter@gmail.com

Zondag 1 december 2019

Trage Wegen wandeling Landen
Verrassende trage wegen wandeling door de dorpskernen van Attenhoven, Rumpsdorp en Neerlanden.
Begeleider: Gerd Peeters


Wanneer: zondag 1 december 2019 om 14u00 tot 16u00

Afspraak: Parochie Centrum Attenhoven, Dorpsstraat 25, Attenhoven
Organisatie: Afdeling Landen
Gids: Gerd Peeters
Info: Natuurpunt Landen, natuurpunt.landen@gmail.com

Zaterdag 21 december 2019

Op zwier in de Grote GetevalleiAansluitend vanaf 15u00: korte keten-proeverij aan de Kamsalamanderhut, aangeboden door provincie Vlaams-Brabant

Ondertussen zijn er vijf werkjaren qua natuurontwikkeling achter de rug in het natuurgebied Grote Getevallei. Wanneer we de lijst waargenomen soorten bekijken, mogen we als terreinbeheerder van een succesvol traject spreken. En qua samenwerking zelfs van een vrij uniek project.
Maar ook qua recreatieve ontsluiting werpt deze uitgestrekte stilaan weer robuuste riviervallei hoge ogen. Wandelaars komen van ver om te genieten en de rust op te zoeken.

Straf werk!
Het verhaal van de Grote Getevallei maakt Natuurpunt samen met anderen, zowel de vele bezoekers als partners binnen het samenwerkingsverband die het natuurbeheer en de openstelling van nabij opvolgen.

Op zaterdag 21 december 2019 bent u welgekomen op de 'ronde tafel’. Ook dit jaar houden we het concept 'Op zwier in de Grote Getevallei' aan, een terreinwandeling met als doel de betrokkenheid van lokale actoren te garanderen, en wandelendeweg de kans te bieden tot vragen.

  Het beheerteam Grote Getevallei trekt de wandelaars over de Golden Geet, langs de Getendijk door het jonge bos van het Molenbroek. Via het Kamsalamanderpad leidt de route over den Hazenberg en via de Getendijk uiteindelijk terug naar de Kamsalamanderhut waar wat 'korte keten-lekkers' aangeboden wordt door de provincie Vlaams-Brabant.

Wanneer: zaterdag 21 december 2019 vanaf 13u00 tot 15u00

Afspraak: Oud station, Stationsplein, Drieslinter
Afstand: 6 km
Organisatie: Afdeling Linter
i.s.m.: provincie Vlaams-Brabant
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76, natuurpunt.linter@gmail.com

Zaterdag 21 december 2019

Sterrenwandeling in HakendoverTraditiegetrouw organiseert Natuurpunt Tienen op het einde van het jaar een sterrenwandeling. Dit jaar starten we aan de kerk van Hakendover. Op enkele stopplaatsen zoomen we in op de mysteries van ons heelal. Bij helder weer werpen we een blik op de sterrenbeelden.

Afsluiter: traditiegetrouw, met een drankje in memorie van Geert Jansen.

Wanneer: zaterdag 21 december 2019 om 19u30 einde voorzien rond 22u00

Afspraak: Goddelijke Zaligmakerkerk, Processieweg 1, Hakendover
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: QXVJ+JH Tienen
Afstand: 5 km

Tip:
wandelschoenen of laarzen
Organisatie: Afdeling Velpe-Mene, kern Tienen
Info: Filip Bolleire, 0473 48 54 35, filip.bolleire@gmail.com
Meer info: klik hier

Zondag 22 december 2019

Erfgoed Focusactiviteit: Straffe Kostwandeling, GoetsenhovenDe Straffe Kostwandeling is al 12 jaar een traditie.

We trekken onze winterschoenen aan op zoek naar nabije en verder afgelegen verrassende hoeken in en rond de gemeente Hoegaarden.

Dit jaar steken we de gemeentegrens over en verkennen we Goetsenhoven. Goetsenhoven, een buitengemeente van Tienen, met nog een zeer landelijk karakter en gelegen op de taalgrens en grenzend aan Wallonië en Outgaarden.

Zoals steeds zal er aandacht zijn voor natuur, landschap en erfgoed.

Goede wijn behoeft gaan krans: elk jaar hebben we een ruime opkomst van deelnemers. Ook dit jaar zullen rasvertellers Johan en Pieter ons meenemen op verkenning.

Wanneer: zondag 22 december 2019 om 13u30 tot 16u30

Afspraak: Oorlogsmonument, Goetsenhovenplein 20, Goetsenhoven
GPS-coördinaten:  (bekijken in Google Maps)
Google Maps Plus Code: QX82+M2 Tienen
Deelnameprijs: Leden Natuurpunt en kinderen: gratis
Niet-leden: € 5/pp voor reservatenfonds voor aankoop natuurgebieden in streek
Organisatie: Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed
Info: Johan Viaene, 0499 98 99 00 - 016 76 54 36, johanviaene@hotmail.com
en Pieter Abts, 0477 50 77 13, pieter.abts@natuurpunt.be
Meer info: www.velpe-mene.be/tienen/straffekost-20191222.htm