Natuurpunt Gete-Velpe, kern Geetbets

Natuurpunt Geetbets en Natuurpunt Oost-Brabant planten een klimaatbos in Geetbets

Zondag 12 maart 2017 doorlopend vanaf 9u30 tot 16u00

Boomplantactie in Aronst Hoek in 2016


Aronst Hoek. Foto's Marc Op de Weerdt

Plantactie Klimaatbos in de Getevallei/Aronst Hoek en oprichting totempaal als herdenking van Dr. Coosemans

Op 12 maart plant Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt Geetbets 6683 bomen en één totem in het natuurgebied Aronst Hoek te Geetbets. Als herdenking aan de Dr. Coosemans, die het project van de Getevallei mee mogelijk maakte, planten we ook één speciale Totem.

Levende en robuuste valleien en een blauw-groene dooradering van het landschap zijn belangrijk om tegemoet te komen aan klimaatbuffering. Dat was de conclusie van het Symposium van NPOB op 18 februari 2017. Daar wordt sinds een 20-tal jaren in de Getevallei zeer concreet en resultaatsgericht aan gewerkt. Ook het project Aronst Hoek in de brede vlakte van de vallei van de Gete en de Melsterbeek wordt een complex grootse natuur uitgebouwd waar naast uitgestrekte moerassen en soortenrijke waterrijke graslanden met spontane opslag van struiken en struweel ook plaats is voor bosontwikkeling zodat het gebied een robuust natuurgebied wordt in een levend valleisysteem.

 

In maart 2016 werd reeds een bosuitbreiding gerealiseerd in het Langveld met een oppervlakte van 7 voetbalvelden. Deze aanplant lukte prachtig en is op weg om een mooi bos te worden.

Nu wordt een tweede – even grote – bosuitbreiding voorzien in de omgeving Segeraet, tussen het kasteel van Hoen en de Melsterbeek. Samengeteld met de gerealiseerde oppervlakte van vorig jaar gaat het hier om 7,1 ha ha of 14 voetbalvelden. In een latere fase wordt ook nog een derde bosuitbreiding van 3 ha langs de Romersbeek stroomopwaarts Ter Lenen gepland. Eerder werd daar al het project Rummensbos gerealiseerd, een bosuitbreiding met een nieuwe bosoppervlakte van 4,5 ha. Het gaat dus in totaal al over 14,6 ha of 28 voetbalvelden nieuw bos via bosuitbreiding in de Getevallei te Geetbets.

Het pakket van 6683 bomen bevat volgende boomsoorten: zomerlinde, zomereik, gewone esdoorn, zoete kers, ruwe iep en haagbeuk en de struiken spork, hondsroos, heggenroos, Gelderse roos, lijsterbes, sleedoorn en hazelaar.

In Aronst Hoek wordt een mooie mozaïek gemaakt bestaande uit moerassen, ruigten, waterpartijen, graslanden, struwelen en bossen die een hoge natuurwaarde hebben en tevens dienst doen als klimaatbuffer. 

De uitbouw van dit natuurgebied kon ook enkel tot standkomen dankzij de giften voor de restfinanciering vanuit de campagnes van Natuurpunt Geetbets en Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap. Een belangrijke bijdrage werd geleverd door het Fonds uit de nalatenschap van Dr. Coosemans. Op deze boomplantdag zal ook een totem onthuld worden ter nagedachtenis van Dr. Coosemans die via het Fonds Octave een grote bijdrage leverde aan de realisatie van de recente uitbreidingen in Aronst Hoek met de Segeraet- en Ter Lenen percelen. Hierdoor is  Aronst Hoek uitgegroeid is tot een aaneengesloten complex van niet minder dan 350 ha.

Natuurpunt Geetbets zal voor de boomplanting een beroep doen op de plaatselijke bevolking, de scholen en de jeugdbeweging, terwijl Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap er ook een regionale focusactiviteit van maakt en breed oproept in Oost- en Midden-Brabant om mee te komen helpen op deze boomplanting.

[ lees minder ]

Afspraak:

  • Kasteellaan ter hoogte van de brug met de Melsterbeek, Geetbets. Wordt aangeduid met Natuurpunt-pijlen.
  • Doorlopend vanaf 9u30 tot 16u00
  • 11u00: onthulling van de totempaal ter nagedachtenis van Dr. Coosemans.

Opmerking: Breng zo mogelijk spade en werkgerief mee. Laarzen kunnen een voordeel zijn. Warme kleding. Er is een natje en een droogje voorzien ter versterking van de werkers.

Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69, m.opdeweerdt@gmail.com